Edit Tab

Available

Kai'Sa OriginalSkin
Original Kai'Sa Skingallerybutton
RP icon 975 / 07-Mar-2018
Kai'Sa BulletAngelSkin
Bullet Angel Kai'Sa Skingallerybutton
RP icon 1350 / 07-Mar-2018
Kai'Sa KDASkin
K/DA Kai'Sa Skingallerybutton
RP icon 1350 / 03-Nov-2018
Kai'Sa PrestigeKDASkin
K/DA Kai'Sa Prestige Edition Skingallerybutton
03-Nov-2018
Bullet Angel Kai'Sa Chromas
Information

Screenshots

References