Edit Tab

Available

Heimerdinger OriginalSkin
Original Heimerdinger Skingallerybutton
RP icon 790 / 09-Oct-2009
Heimerdinger BlastZoneSkin
Blast Zone Heimerdinger Skingallerybutton
RP icon 520 / 23-Jun-2010
Heimerdinger PiltoverCustomsSkin
Piltover Customs Heimerdinger Skingallerybutton
RP icon 975 / 22-Nov-2010
Heimerdinger HazmatSkin
Hazmat Heimerdinger Skingallerybutton
RP icon 975 / 13-Jul-2014
Heimerdinger DragonTrainerSkin
Dragon Trainer Heimerdinger Skingallerybutton
RP icon 1820 / 11-Oct-2018

Legacy Vault

Heimerdinger AlienInvaderSkin
Alien Invader Heimerdinger Skingallerybutton
RP icon 1820 / 13-Jul-2010
Heimerdinger SnowmerdingerSkin
Snowmerdinger Skingallerybutton
RP icon 975 / 14-Dec-2011

Screenshots

References