League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Zyra, Wiedźma Cierni (wym. Zyra) jest jednym z bohaterów dostępnych w League of Legends.

Umiejętności[]

Cierniowy Ogród (Bierna)

Zyra.Cierniowy Ogród.png

Zyra sadzi nasiono (czasami 2) w swoim pobliżu co 8 sek. które trwają 30 sekund. Nasiona przyznają Wizja.png wizję na krótki czas w miejscu, w którym Zyra je zasadziła.

Wrodzy bohaterowie mogą zniszczyć nasiona stworzone przez Cierniowy Ogród stając na nich 1 sekundę po ich utworzeniu.

Zyra może mieć posadzone 8 nasion jednocześnie, przy utworzeniu nowego najstarsze zostanie zniszczone.

Szczegóły

Celowanie

Cierniowy Ogród to umiejętność, która co pewien czas przywołuje Nasiona.

Dodatkowe informacje
 • Zyra stara się przywołać Nasiona bliżej zarośli niż ścian.
 • Zyra stara się nie przywołać kilku Nasion blisko siebie pod rożnymi kątami.
 • Zyra nie przywołuje Nasion jeżeli jest ukryta w zaroślach, chyba, że znajduję się w nich również wróg.
 • Oczekiwanie na test Zyra stara się przywołać Nasiona wokół siebie, jeżeli wróg jest obok niej.
 • Oczekiwanie na test Zyra stara się przywołać Nasiona wokół struktur, jeżeli znajdują się one w zasięgu jej ataków podstawowych.
 • Oczekiwanie na test Zyra stara przywołać Nasiona wokół murów i cienkich ścian, jeżeli znajduję się wystarczająco blisko ich.
 • Oczekiwanie na test Zyra stara się przywołać Nasiona w pobliżu wyjść ścieżek z dżungli.
 • Oczekiwanie na test Zyra stara się przywołać Nasiona między sobą, a wrogiem, na którego posiada Wizja.png wizję pod kątem 45° po lewej lub prawej stronie w zależności od jej pozycji.
 • Oczekiwanie na test Zyra stara przywołać Nasiona po wewnętrznej stronie legowisk epickich potworów Barona Nashora, Smoka i Herolda Riftu.

Śmiercionośne Kolce (Q)

Zasięg: 800 · Koszt: 70 many · Czas: 7 / 6,5 / 6 / 5,5 / 5 sek.
Zyra.Śmiercionośne Kolce.png

Aktywna: Z ziemi wyrastają grube pnącza, które następnie wybuchają, raniąc kolcami wszystkich wrogów na danym obszarze zadając obrażenia magiczne.

 • Obrażenia magiczne: 60 / 95 / 130 / 165 / 200 (+60% mocy umiejętności)

Cierniowy Ogród: Jeśli Śmiercionośne Kolce zostaną użyte w pobliżu nasiona, wyrośnie z niego trwający 8 sek. Cierniopluj, który zadaje obrażenia magiczne.

Szczegóły

Celowanie

Śmiertelny Rozkwit to celowana w miejsce docelowe umiejętność obszarowa.

Obrażenia
Efekty czarów
Tarcze czarów

Szybki Wzrost (W)

Zasięg: 850 · Koszt: 1 nasiono · Czas: 20 / 18 / 16 / 14 / 12 sek.
Zyra.Szybki Wzrost.png

Bierna: Zyra magazynuje nasiona, jednak może przechowywać tylko 2 jednocześnie.

Kiedy Zyra zabije wroga, czas odnowienia umiejętności zostanie skrócony o 20%, efekt ten zostaje wzmocniony i skraca czas odnowienia o 100%, w przypadku zabójstwa wrogiego bohatera, dużego stwora lub dużego potwora.

Aktywna: Zyra sadzi nasiono w wybranym miejscu, które trwa 60 sekund i na krótko przyznaje Wizja.png wizję w miejscu, w którym Zyra je posadziła.

Wrodzy bohaterowie mogą zniszczyć nasiona stworzone przez Szybki Wzrost stając na nich 1,5 sekundy po ich utworzeniu, ale spowoduje to ich Prawdziwe Widzenie.png ujawnienie na 2 sekundy.

Szczegóły

Celowanie

Szybki Wzrost to pułapka aktywująca się po nadepnięciu przez wrogiego bohatera.

Tarcze czarów
Dodatkowe informacje

Korzenny Uścisk (E)

Zasięg: 1100 · Koszt: 70 / 75 / 80 / 85 / 90 many · Czas: 12 sek.
Zyra.Korzenny Uścisk.png

Aktywna: Z ziemi wyrastają pnącza, które zadają obrażenia magiczne wszystkim trafionym przeciwnikom i unieruchamiają ich na pewien czas.

 • Obrażenia magiczne: 60 / 105 / 150 / 195 / 240 (+50% mocy umiejętności)
 • Czas unieruchomienia: 0,75 / 1 / 1,25 / 1,5 / 1,75 sek.

Cierniowy Ogród: Jeśli Korzenny Uścisk zostanie użyty w pobliżu nasiona, wyrośnie z niego trwające 8 sek. Smagające Pnącze, które zadaje obrażenia magiczne i spowalnia trafionych wrogów o 30% na 2 sekundy.

Szczegóły

Celowanie

Korzeniowy Uścisk to liniowa, penetrująca umiejętność mierzona.

Obrażenia
Efekty czarów
Pocisk
 • Prędkość: 1150
Tarcze czarów

Duszące Ciernie (R)

Zasięg: 700 · Koszt: 100 / 120 / 140 many · Czas: 130 / 120 / 110 sek.
Zyra.Duszące Ciernie.png

Aktywna: Zyra nasyła na wrogów furię natury w formie poskręcanej gęstwiny, która zadaje obrażenia magiczne wszystkim wrogom na dotkniętym obszarze.

 • Obrażenia magiczne: 180 / 265 / 350 (+70% mocy umiejętności)

Po 2 sekundach rośliny porywają wrogów z ziemi, wyrzucając ich w powietrze na 1 sek.

Cierniowy Ogród: Rośliny w gęstwinie są rozwścieczone — zyskują 50% obecnego i maksymalnego zdrowia, a czas ich trwania zostaje zresetowany i wyprowadzają serię ataków, zadając w sumie 200% obrażeń.

Szczegóły

Celowanie

Duszące Ciernie to celowana w miejsce docelowe umiejętność obszarowa.

Obrażenia
Efekty czarów
Tarcze czarów

Wskazówki[]

 • Umieszczając nasiono na drodze zaklęcia, zwiększasz szanse, że znajdzie się ono w odpowiednim miejscu.
 • Nasiona sprawiają, że przeciwnicy twojej drużyny stają się widoczni.
 • Zyra sprawdza się doskonale przy organizowaniu zasadzek. Postaraj się zostawiać nasiona w zaroślach, a następnie zwabiaj w nie przeciwników.

Chowańce[]

Złoto: 3
Doświadczenie: 0
Obrażenia magiczne: Magiczne Cierniopluj
Prędkość ataku: 0.8
Zasięg ataku: 750
Zdrowie: 8
Regeneracja zdrowia:
Prędkość ruchu: Statyczna
Pancerz:
Odporność na magię:
Redukcja obrażeń obszarowych:
Cierniopluj to statyczny stwór.
Chowaniec aplikuje efekty czarów jako umiejętność obszarowa.
 • Ataki podstawowe chowańca nie mogą być trafieniem krytycznym.
 • Chowanie nie może atakować struktury.
 • Ataki podstawowe chowańca nie mogą być:
 • Chowaniec nie jest przyspieszany przez Kapitana.
  • Wbrew powszechnemu tłumaczeniu rośliny nie posiadają priorytetu na wrogach bohaterach. Atakują one w kolejności:
  • Oznaczonych wrogich bohaterów.
  • Aktualny cel Zyry.
  • Najbliższego wroga
  • Rośliny otrzymują odpowiednio zmodyfikowane obrażenia:
  Złoto: 3
  Doświadczenie: 0
  Obrażenia magiczne: Magiczne Smagające Pnącze
  Prędkość ataku: 0.8
  Zasięg ataku: 400
  Zdrowie: 8
  Regeneracja zdrowia:
  Prędkość ruchu: Statyczna
  Pancerz:
  Odporność na magię:
  Redukcja obrażeń obszarowych:
  Smagające Pnącze to statyczny stwór spowalniający trafionych wrogów o 30% na 2 sekundy.
  Chowaniec aplikuje efekty czarów jako umiejętność obszarowa.
 • Ataki podstawowe chowańca nie mogą być trafieniem krytycznym.
 • Chowanie nie może atakować struktury.
 • Ataki podstawowe chowańca nie mogą być:
 • Chowaniec nie jest przyspieszany przez Kapitana.
  • Wbrew powszechnemu tłumaczeniu rośliny nie posiadają priorytetu na wrogach bohaterach. Atakują one w kolejności:
  • Oznaczonych wrogich bohaterów.
  • Aktualny cel Zyry.
  • Najbliższego wroga
  • Rośliny otrzymują odpowiednio zmodyfikowane obrażenia:

  Linki[]

  Advertisement