League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Zilean, Strażnik Czasu jest jednym z bohaterów dostępnych w League of Legends.

Umiejętności[]

Czas w Butelce (Bierna)

Zasięg: 1000 · Czas: 120 sek.
Zilean.Czas w Butelce.png

Zilean gromadzi 2 / 3,5 / 5 / 6 / 12 pkt. doświadczenia co 5 sekund. Gdy ilość zgromadzonych przez niego punktów doświadczenia będzie wystarczająca, aby sojusznik otrzymał następny poziomu i Zilean będzie poza walką, to może przekazać je sojusznikowi, klikając na niego prawym przyciskiem myszy. Zilean otrzymuje tyle samo pkt. doświadczenia, ile przekazuje.

Po przekazaniu doświadczenia, Zilean traci do 15% zgromadzonych punktów doświadczenia, a reszta zostaje przekazana na poczet kolejnego poziomu. Jeżeli umiejętność zostanie przerwana, to czas odnowy zostaje skrócony do 2 sekund.

Bomba Zegarowa (Q)

Zasięg: 900 · Koszt: 60 / 65 / 70 / 75 / 80 many · Czas: 10 / 9,5 / 9 / 8 / 8,5 / 8 sek.
Zilean.Bomba Zegarowa.png

Aktywna: Zilean podkłada bombę w wybranym miejscu, która detonuje się po 3 sekundach, zadając obrażenia magiczne wszystkim wrogom w obszarze. Jeśli sojuszniczy lub wrogi cel podejdzie na 100 jednostek od bomby, to zostaje ona na niego podłożona i wybucha po przekroczeniu czasu detonacji.

Jeśli na cel jest nałożona już 1 bomba, to ponownym nałożeniu kolejnej pierwsza wybucha natychmiast, dodatkowo ogłuszając na chwilę wszystkie cele w obszarze.

 • Obrażenia magiczne: 75 / 115 / 165 / 230 / 300 (+90% mocy umiejętności)
 • Ogłuszenie: 1,1 / 1,2 / 1,3 / 1,4 / 1,5 sek.

Szczegóły

Celowanie

Bomba Zegarowa to umiejętność obszarowa.

Obrażenia
Efekty czarów
Efekty przy trafieniu
Tarcze czarów
Dodatkowe informacje
 • Bomba Zegarowa przerywa czas ładowania Powrotu.
 • Jeśli Bomba Zegarowa zostanie umieszczona na niewidzialny cel, to nie będzie ona widoczna dla przeciwników.
 • Bomba Zegarowa może zmienić aktualny cel wieży.
 • Bomba Zegarowa nie zadaje obrażeń do momentu jej eksplozji.
 • Dwie przeciwne Bomby Zegarowe dwóch Zileanów na tej samej jednostce nie wykluczają się.
 • Jeśli cel zginie przed detonacją Bomby Zegarowej i zostanie wskrzeszony przez Chronoskok lub Odrodzenie Anivia, to bomba jest usuwana, podobnie jak inne efekty.
 • Bomba Zegarowa nadal detonuje się, gdy cel staje się niewrażliwy dzięki, np.: Klepsydrze Zhonyi lub dzięki umiejętnością bohaterów typu: Lodowy Grobowiec Lissandry. Niewrażliwy cel nie otrzyma obrażeń, ale pozostałe cele tak.
 • Bohaterowie posiadający umiejętności bohaterów pozwalające im na uniknięcie Bomby Zegarowej:

Cofnięcie (W)

Zasięg: 600 · Koszt: 35 many · Czas: 14 / 12 / 10 / 8 / 6 sek.
Zilean.Cofnięcie.png

Aktywna: Zilean cofa się w czasie, skaracjąc czas odnowienia Bomby Zegarowej i Zagięcia Czasu o 10 sekund.

Szczegóły

Celowanie

Cofnięcie to umiejętność celowana na siebie.

Dodatkowe informacje

Zagięcie Czasu (E)

Zasięg: 700 · Koszt: 50 many · Czas: 15 sek.
Zilean.Zagięcie Czasu.png

Aktywna: Zilean zagna czas wokół dowolnego bohatera na 2,5 sekundy, spowalniając prędkość ruchu przeciwnika, bądź zwiększając ją u sojusznika.

 • Prędkość ruchu: 40 / 55 / 70 / 85 / 99%

Chronoskok (R)

Zasięg: 900 · Koszt: 125 / 150 / 175 many · Czas: 120 / 90 / 60 sek.
Zilean.Chronoskok.png

Aktywna: Zilean nakłada na siebie lub sojuszniczego bohatera ochronną aurę czasu na 5 sekund.

 • Zdrowie: 600 / 850 / 1100 (+200% mocy umiejętności)

Jeśli cel otrzyma śmiertelne obrażenia, wprowadza bohatera w zastój na 2 sekundy. Po tym czasie odzyskuje część zdrowia.

Szczegóły

Celowanie

Chronoskok to umiejętność celowana na siebie.

Dodatkowe informacje

Wskazówki[]

 • Możesz połączyć Bombę Zegarową oraz Cofnięcie, aby szybko umieścić dwie bomby na celu. Umieszczenie drugiej bomby doprowadzi do detonacji pierwszej i ogłuszy wszystkich pobliskich wrogów.
 • Zagięcie Czasu jest skutecznym sposobem na wykończenie wrogów lub ucieczkę z przegranej bitwy.
 • Chronoskok skutecznie odstrasza od atakowania twoich prowadzących, ale użycie go zbyt wcześnie sprawi, że przeciwnik zmieni cel i zmniejszy skuteczność umiejętności.

Linki[]

Advertisement