League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Ziggs, Hextechowy Saper jest jednym z bohaterów dostępnych w League of Legends.[1]

Umiejętności[]

Krótki Lont (Bierna)

Stały czas odnowienia: 12 sek.
Ziggs.Krótki Lont.png

Ataki podstawowe Ziggsa co pewien czas zadają dodatkowe obrażenia magiczne równe 20 / 24 / 28 / 32 / 36 / 40 / 48 / 56 / 64 / 72 / 80 / 88 / 100 / 112 / 124 / 136 / 148 / 160 (+30 / 40 / 50% mocy umiejętności), struktury otrzymują dwukrotnie więcej obrażeń.

Czas odnowienia Krótkiego Lontu jest skracany o 4 / 5 / 6 sekundy, za każdym razem, gdy Ziggs użyję umiejętności bohaterów.

Szczegóły

Celowanie
Obrażenia
Efekty czarów
Efekty przy trafieniu
 • Obrażenia umiejętności mogą być krytyczne.
 • Umiejętność działa na struktury.
Blokowanie
Tarcze czarów

Skacząca Bomba (Q)

Zasięg: 850 / 1400 · Koszt: 50 / 55 / 60 / 65 / 70 many · Czas: 6 / 5,5 / 5 / 4,5 / 4 sek.
Ziggs.Skacząca Bomba.png

Aktywna: Ziggs rzuca Bombę, która skacze maksymalnie do 2 razy. Długość odbicia jest zależna od odległości na jaką została rzucona Bomba, każde kolejne obicie będzie krótsze niż poprzednie.

Jeśli Bomba napotka na swojej drodze wroga lub osiągnie maksymalny zasięg, to wybucha i zadaje obrażenia magiczne wszystkim pobliskim wrogom.

 • Obrażenia magiczne: 75 / 120 / 165 / 210 / 255 (+65% mocy umiejętności)

Szczegóły

Celowanie
Obrażenia
Obszar działania
 • Promień wybuchu: 180
 • Promień wykrycia: 150
Efekty czarów
Pocisk
 • Początkowa prędkość rzutu: 1700
Tarcze czarów
Dodatkowe informacje
 • Bomba przestrzega zasady fizyki gry i może zostać ona przerzucona nad celem lub odbita od przeszkody, jeśli jej czas lotu na to pozwala.
  • Bomba może odbić się i przelecieć ponad wrogami, bez wybuchu.
  • Bomba wybuchnie, gdy wyląduje na nieprzekraczalnym terenie.

Ładunek Kumulacyjny (W)

Zasięg: 1000 · Koszt: 65 many · Czas: 24 / 21 / 18 / 15 / 12 sek.
Ziggs.Ładunek Kumulacyjny.png

Aktywna: Ziggs rzuca ładunkiem wybuchowym w wybrane miejsce. Ładunek wybucha po 4 sekundach lub po reaktywowaniu umiejętności i odrzuca wszystkie pobliskie wrogie jednostki oraz zadaje im obrażenia magiczne.

 • Obrażenia magiczne: 70 / 105 / 140 / 175 / 210 (+35% mocy umiejętności)

Dodatkowo, jeżeli Ziggs znajdzie się w obszarze działania wybuchu, to również zostanie odrzucony, ale nie otrzyma obrażeń.

Ładunek Kumulacyjny może zostać aktywowany na wrogich wieżach w celu ich natychmiastowego zniszczenia, jeżeli ich zdrowie będzie poniżej określonego progu.

 • Próg zdrowia: (25 / 27,5 / 30 / 32,5 / 35% maksymalnego zdrowia)

Szczegóły

Celowanie
Obrażenia
Obszar działania
 • Promień wybuchu: 325
Efekty czarów
Efekty przy trafieniu
 • Umiejętność działa na struktury.
Pocisk
Tarcze czarów
Dodatkowe informacje
 • Reaktywacja umiejętności podczas lotu ładunku wybuchowego spowoduje, że wybuchnie on zaraz po wylądowaniu.
 • Ładunek Kumulacyjny przestrzega zasady fizyki gry, co oznacza, że zasięg odrzutu jest tym większy, im bliżej cel znajduje się wybuchu.
  • Jeżeli cel będzie stał w środku, to zostanie tylko podrzucony.
  • Ziggs może maksymalnie zostać odrzucony na 400 jednostek, a wrogowie na 250.
 • Ładunek Kumulacyjny nie działa na Ziggsa podczas używania Teleportacji.
 • Ładunek Kumulacyjny przerywa Powrót.

Hextechowe Miny (E)

Zasięg: 900 · Koszt: 70 / 80 / 90 / 100 / 110 many · Czas: 16 sek.
Ziggs.Hextechowe Miny.png

Aktywna: Ziggs podkłada miny na danym obszarze na 10 sekund, które wybuchają po zetknięciu z wrogiem i zadają mu obrażenia magiczne oraz spowalniają go o % na 1,5 sekundy.

 • Obrażenia magiczne (pierwsza mina): 40 / 65 / 90 / 115 / 140 (+30% mocy umiejętności)
 • Spowolnienie: 20 / 25 / 30 / 35 / 40%

Wrogowie, którzy zdetonowali już raz minę otrzymują tylko 40% obrażeń od kolejnych.

 • Obrażenia magiczne (pozostałe miny): 16 / 26 / 36 / 46 / 56 (+12% mocy umiejętności)
 • Maksymalne obrażenia magiczne (ten sam cel): 200 / 325 / 450 / 575 / 700 (+150% mocy umiejętności)

Szczegóły

Celowanie
Obrażenia
Obszar działania
 • Promień pola minowego: 325
 • Zasięg aktywacji: 75
Efekty czarów
Pocisk
Tarcze czarów
Dodatkowe informacje
 • Hextechowe Miny zapewniają chwilową wizję w obszarze działania po zdetonowaniu miny.
 • Hextechowe Miny mimo tego, że pojedynczo trafiają wrogów, zaliczane są do umiejętności obszarowych.

Megapiekielna Bomba (R)

Zasięg: 5300 · Koszt: 100 many · Czas: 120 / 105 / 90 sek.
Ziggs.Megapiekielna Bomba.png

Aktywna: Ziggs ciska Mega-piekielną Bombą w wybrany obszar i zadaje obrażenia magiczne wszystkim trafionym wrogim jednostkom, w zależności od ich położenia względem wybuchu.

 • Minimalne obrażenia magiczne: 200 / 300 / 400 (+73,3% mocy umiejętności)

Cele znajdujące się w epicentrum eksplozji otrzymają o 50% więcej obrażeń.

 • Maksymalne obrażenia magiczne: 300 / 450 / 600 (+110% mocy umiejętności)

Szczegóły

Celowanie
Obrażenia
Obszar działania
 • Promień wybuchu: 550
 • Promień epicentrum: 275
Efekty czarów
Tarcze czarów
Dodatkowe informacje
 • Obszar lądowania jest widoczny dla sojuszników na chwilę przed uderzeniem.
 • Megapiekielna Bomba zapewnia wizję na obszarze 350 jednostek podczas lotu.
 • Czas lotu Megapiekielnej Bomby jest zależny od przebytego dystansu i waha się od 2-3.5 sekund.

Wskazówki[]

Przypisy

Advertisement