League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Yasuo, Pokutnik (wym. Jasuo) jest jednym z bohaterów dostępnych w League of Legends.

Umiejętności[]

Notatki

Yasuo nie posiada many, a jego umiejętności są darmowe i są ograniczone tylko przez czas odnowienia. Zamiast tego posiada unikalny dla siebie pasek Płynności.

Główny artykuł: Płynność.

Droga Wędrowca (Bierna)

Yasuo.Droga Wędrowca.png

Zamiar: Szansa na trafienie krytyczne Yasuo zostaje podwojona, ale jego trafienia krytyczne zadają o 10% mniej obrażeń (25% na Nawałnicy Stali).

Determinacja: Gdy pasek Płynności osiągnie maksymalny poziom, to następne obrażenia otrzymane przez Yasuo pochodzące od wrogich bohaterów i potworów aktywują tarczę absorbującą obrażenia przez 1 sekundę równą wartości Płynności. Po 1 sekundzie tarcza rozpada się, a Yasuo traci cały swój zapas Płynności.

Szczegóły

Celowanie

Droga Wędrowca to bierna umiejętność składająca się z dwóch elementów:

Dodatkowe informacje
 • Zamiar:
 • Determinacja:
 • Wszelkie obrażenia otrzymane przez Yasuo aktywują tarczę, gdy pasek Płynności jest pełen.
 • Absorbowane obrażenia przez tarczę są ukazywane jako białe napisy, np: -60.

Nawałnica Stali (Q)

Zasięg: 475/900 · Koszt: Darmowa · Czas: 4 sek.
Yasuo.Nawałnica Stali.png

Pierwsza aktywacja: Yasuo pcha swój miecz do przodu, zadając obrażenia fizyczne wszystkim wrogom w zasięgu 475 jednostek.

 • Obrażenia fizyczne: 20 / 45 / 70 / 95 / 120 (+100% obrażeń ataku)
Yasuo.Nawałnica Stali.2.png

Druga aktywacja: Yasuo ponownie pcha swój miecz, tak jak w przypadku pierwszej aktywacji.

Yasuo.Nawałnica Stali.3.png

Trzecia aktywacja: Yasuo po raz trzeci pcha swoim mieczem do przodu, tworzą wir powietrzny, zadający obrażenia fizyczne i podrzucający wszystkich wrogów w linii. Te użycie zamyka kombinację.

Kolejne aktywacje Nawałnicy Stali w przeciągu 10 sekund tworzą kombinację ataków.

Każda aktywacja może być trafieniem krytycznym i nakłada efekty przy trafieniu z wyjątkiem trzeciej aktywacji. Jeżeli Yasuo użyje Nawałnicy Stali podczas Zamaszystego Cięcia, to trafi ono we wszystkich wrogów w obszarze 750 jednostek wokół niego.

Czas odnowy Nawałnicy Stali zmniejsza się o 1% za każdy 1,72% premii do prędkości ataku.

Szczegóły

Celowanie

Nawałnica Stali to liniowa, penetrująca umiejętność mierzona będąca podrzuceniem na trzecim ataku.

Obrażenia
Efekty czarów
Efekty przy trafieniu
 • Obrażenia umiejętności mogą być krytyczne.
 • Umiejętność nie działa na struktury.
Blokowanie
Pocisk
Tarcze czarów
Dodatkowe informacje

Ściana Wichru (W)

Zasięg: 400 · Koszt: Darmowa · Czas: 26 / 24 / 22 / 20 / 18 sek.
Yasuo.Ściana Wichru.png

Aktywna: Yasuo tworzy podmuch wiatru, który przemieszcza się do przodu przez 0,25 sekundy, tworząc ścianę wichru blokującą przez 3,75 sekund wszystkie wrogie pociski z wyjątkiem tych pochodzących od wież.

 • Szerokość ściany: 300 / 350 / 400 / 450 / 500

Szczegóły

Celowanie

Ściana Wichru to celowana w miejsce docelowe umiejętność obszarowa.

Pocisk
Dodatkowe informacje
 • Ściana Wichru przez 0.25 sekundy przemieszcza się do przodu i przez 3.75 sekundy blokuję wszelkie pociski (łączny czas trwania wynosi 4 sekundy).
 • Ściana Wichru zapewnia wizję w obszarze działania.
 • Pocisk to każda rzecz, która posiada własną prędkość i nie jest uznawany za bohatera, stwora lub potwora, itp.
 • Pełna lista zablokowywanych pocisków: tutaj.

Zamaszyste Cięcie (E)

Zasięg: 475 · Koszt: Darmowa · Czas: 0,5 / 0,4 / 0,3 / 0,2 / 0,1 sek.
Yasuo.Zamaszyste Cięcie.png

Aktywna: Yasuo doskakuje do wybranego przeciwnika, zadając mu obrażenia magiczne i oznaczając go na chwilę. Prędkość doskoku zależy od premii do prędkości ruchu Yasuo.

 • Obrażenia magiczne: 60 / 70 / 80 / 90 / 100 (+20% obrażeń ataku) (+60% mocy umiejętności)
 • Maksymalne obrażenia magiczne: 90 / 105 / 120 / 135 / 150 (+20% obrażeń ataku) (+60% mocy umiejętności)

Każda aktywacja Zamaszystego Cięcia zwiększa bazowe obrażenia o 25% na 5 sekund, aż do 50% dodatkowych obrażeń.

Yasuo nie może użyć Zamaszystego Cięcia na oznaczonym celu.

 • Bonusowe obrażenia: 15 / 17,5 / 20 / 22,5 / 25
 • Maksymalne bonusowe obrażenia: 30 / 35 / 40 / 45 / 50
 • Czas trwania oznaczenia: 10 / 9 / 8 / 7 / 6 sek.

Szczegóły

Celowanie

Zamaszyste Cięcie to pojedynczo celowana na wroga umiejętność będąca stałym ślizgiem.

Obrażenia
Efekty czarów
Efekty przy trafieniu
Tarcze czarów
Dodatkowe informacje
 • Każda aktywacja Zamaszystego Cięcia wygeneruje 7% Płynności ze względu na przebyty dystans.
 • Zamaszyste Cięcie pozwala ominąć przeszkody.
 • W przeciwieństwie do innych tego typu umiejętności bohaterów Zamaszyste Cięcie jest przerwane natychmiast, gdy Yasuo znajdzie się pod wpływem efektów kontroli tłumów.

Ostatnie Tchnienie (R)

Zasięg: 1400 · Koszt: Darmowa · Czas: 80 / 55 / 30 sek.
Yasuo.Ostatnie Tchnienie.png

Aktywna: Yasuo teleportuje się do widocznego, będącego najbliżej kursora wrogiego bohatera wyrzuconego w powietrze, natychmiast generując Płynność. Po teleportacji Yasuo zawiesza w powietrzu wszystkie cele w obszarze 400 jednostek na 1 sekundę.

Gdy Yasuo wyląduje, zadaje obrażenia fizyczne wszystkim wrogom w obszarze i zyskuje 50% przebicia dodatkowego pancerza celu na 15 sekund na trafieniach krytycznych. Ostatnie Tchnienie zamyka kombinacje Nawałnicy Stali.

 • Obrażenia fizyczne: 200 / 300 / 400 (+150% premii od obrażeń ataku)

Szczegóły

Celowanie

Ostatnie Tchnienie to umiejętność celowana automatycznie będąca zniknięciem, która może być aktywowana tylko wtedy, gdy wrogi widoczny bohater zostanie podrzucony. Aktualna pozycja kursora pozwala wpłynąć na wybrany cel, ale nie jest do tego wymagana. Po wylądowaniu umiejętność dodatkowo staje się pól-ulepszeniem.

Obrażenia
Efekty czarów
Efekty przy trafieniu
Tarcze czarów
Dodatkowe informacje
 • Czas zamieszenia w powietrzu jest stały i wynosi 1 sekundę, niezależnie od zmian pozycji Yasuo.

Wskazówki[]

 • Doskocz przez stwora, aby Zamaszyste Cięcie było dostępne, gdy przeciwnik zdecyduje się uciekać; doskocz do przeciwnika, aby użyć stwora jako drogi ucieczki.
 • Na poziomie 18 Nawałnica Stali osiąga maksymalna prędkość ataku przy zwiększeniu prędkości ataku o 55% z przedmiotów.
 • Ostatnie Tchnienie może być użyte na każdym celu, który jest wyrzucony w powietrze, nawet przez jednego z twoich sojuszników.

Linki[]

Przypisy

Advertisement