League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Xerath, Wyniesiony Mag (wym. Zerat) jest jednym z bohaterów dostępnych w League of Legends.

Umiejętności[]

Przypływ Many (Bierna)

Stały czas odnowienia: 12 sek.
Xerath.Przypływ Many.png

Następny atak podstawowy Xeratha skierowany przeciwko wrogiej jednostce, przywróci mu przy trafieniu 30 / 33 / 36 / 42 / 48 / 54 / 63 / 72 / 81 / 90 / 102 / 114 / 126 / 138 / 150 / 165 / 180 / 195 pkt. many. Efekt podwojony w przypadku wrogich bohaterów.

Szczegóły

Celowanie
Dodatkowe informacje
 • Przypływ Many nie aktywuje się, gdy Xerath posiada pełną manę.

Arkanopuls (Q)

Zasięg: 750 - 1400 · Koszt: 80 / 90 / 100 / 110 / 120 many · Czas: 9 / 8 / 7 / 6 / 5 sek.
Xerath.Arkanopuls.png

Pierwsza aktywacja: Xerath zaczyna przygotowywać się i ładuje promień magicznej energii przez maksymalnie 3 sekundy (maksymalny zasięg osiąga po 1,5 sekundy). Podczas trwania przygotowania nie może atakować atakami podstawowymi i używać pozostałych umiejętności bohaterów, lecz może normalnie poruszać się ze zmniejszoną o 50% prędkością ruchu.

Jeżeli Xerath nie aktywuje ponownie umiejętności podczas trwania przygotowania, to zostaje ona przerwana, zacznie ponownie odnawiać się, a Xerath odzyskuje 50% kosztu many.

Druga aktywacja: Xerath po krótkiej chwili wystrzeliwuje promień magicznej energii w linii prostej, który zadaje obrażenia magiczne wszystkim trafionym wrogom.

 • Obrażenia magiczne: 80 / 120 / 160 / 200 / 240 (+75% mocy umiejętności)

Szczegóły

Celowanie
Obrażenia
Efekty czarów
Pocisk
 • Szerokość: 145
Tarcze czarów
Dodatkowe informacje
 • Arkanopuls podczas przygotowania może zostać przerwany przez wszystkie mocne efekty kontroli tłumu.
 • Arkanopuls zaczyna odnawiać się po drugiej aktywacji.
 • Podczas trwania chwilowego opóźnienia drugiej aktywacji Arkanopulsu, umiejętność nie może zostać w żaden sposób przerwana, a Xerath staje się odporny na efekty kontroli tłumu.
 • Jeżeli czas trwania efektów kontroli tłumu nie zakończy się w trakcie opóźnienia, to Xerath nadal może znaleźć się pod ich wpływem.
 • Jeżeli Xerath zostanie przymusowo przemieszczony przez efekty w powietrzu, to promień magicznej energii rzucany jest w punkcie wyjścia.
 • Jeżeli Xerath umrze podczas przygotowania lub rzucania, to umiejętność zostanie przerwana i zacznie odnawiać się.

Oko Zniszczenia (W)

Zasięg: 1100 · Koszt: 70 / 80 / 90 / 100 / 110 many · Czas: 14 / 13 / 12 / 11 / 10 sek.
Xerath.Oko Zniszczenia.png

Aktywne: Xerath przywołuje tajemniczą energię w wybranym miejscu, która po 0,5 sekundowym opóźnieniu wybucha i zadaje obrażenia magiczne wszystkim wrogom w obszarze oraz spowalnia ich o 25% na 2,5 sekundy.

 • Obrażenia magiczne: 60 / 90 / 120 / 150 / 180 (+60% mocy umiejętności)

Wrogowie będący w centrum wybuchu otrzymują o 50% więcej obrażeń, a siła spowolnienia zostaje znacznie zwiększona, jednak z czasem spada do 10%.

 • Wzmocnione obrażenia magiczne: 90 / 135 / 180 / 225 / 270 (+90% mocy umiejętności)
 • Spowolnienie: 60 / 65 / 70 / 75 / 80%

Szczegóły

Celowanie
Obrażenia
Obszar działania
 • Promień: 200
Efekty czarów
Tarcze czarów
Dodatkowe informacje
 • Oko Zniszczenia posiada 0.2 sekundowy czas rzucania, który musi zostać wypełniony, aby umiejętność zadała obrażenia:
 • Nie może zostać on przerwany przez efekty kontroli tłumu, ale może zostać przerwany przez śmierć Xeratha.
 • W przypadku śmierci czas rzucania zostaje wydłużony do 0.5 sekundy, a po nim animacja umiejętności zostanie odegrana, ale bez wywołania efektów.
 • Jeżeli czas trwania efektów kontroli tłumu nie zakończy się w trakcie czasu rzucania, to Xerath nadal może znaleźć się pod ich wpływem.
 • Jeżeli Xerath zostanie przymusowo przemieszczony przez efekty w powietrzu, to tajemnicza energia rzucana jest w punkcie wyjścia.
 • Obszar działania Oka Zniszczenia pojawia się w 0.2 sekundzie, a wybucha po 0.5 sekundy. Po pojawieniu się animacji wybuchu nie można w żaden sposób przerwać.
 • Oko Zniszczenia zapewnia chwilową wizję w obszarze działania.

Porażająca Kula (E)

Zasięg: 1050 · Koszt: 60 / 65 / 70 / 75 / 80 many · Czas: 13 / 12,5 / 12 / 11,5 / 11 sek.
Xerath.Porażająca Kula.png

Aktywne: Xerath wystrzeliwuje kulę energii w linii prostej, która zadaje obrażenia magiczne pierwszej trafionej jednostce i ogłusza ją na 0,5 - 2 sekundy.

 • Obrażenia magiczne: 80 / 110 / 140 / 170 / 200 (+45% mocy umiejętności)

Szczegóły

Celowanie
Obrażenia
Efekty czarów
Pocisk
 • Prędkość: 2300
 • Szerokość: 60
Tarcze czarów

Tajemny Rytuał (R)

Zasięg: 3520 / 4840 / 6160 · Koszt: 100 many · Czas: 130 / 115 / 100 sek.
Xerath.Tajemny Rytuał.png

Aktywne: Xerath unieruchamia siebie na maksymalnie 10 sekund i staje się odporny na efekty w powietrzu. Dodatkowo w czasie jego trwania zyskuje możliwość wielokrotnej aktywacji Ezoterycznego Ostrzału, lecz traci możliwość rzucania innych umiejętności.

 • Ilość magicznych pocisków: 3 / 4 / 5

Ezoteryczy Ostrzał – Aktywna: Xerath przywołuje magiczny pocisk, który po 0,6 sekundowym opóźnieniu wybucha w wybranym miejscu i zadaje obrażenia magiczne wszystkim wrogom w obszarze. Każdy magiczny pocisk posiada 0,8 sekundy czasu odnowienia.

 • Obrażenia magiczne: 200 / 240 / 280 (+43% mocy umiejętności)
 • Maksymalne obrażenia magiczne: 600 / 960 / 1400 (+129 / 172 / 215% mocy umiejętności)

Tajemny Rytuał może zostać w każdej chwili przerwany poprzez ruch lub atak podstawowy Xeratha. Jeśli żaden magiczny pocisk Ezoterycznego Ostrzału nie zostanie wystrzelony, to czas odnowienia Tajemnego Rytuału zostanie skrócony o 50%.

Jeżeli Tajemny Rytuał zostanie przerwany przez mocne efekty kontroli tłumu (nie wliczając efektów w powietrzu), to umiejętność zacznie normalnie odnawiać się.

Szczegóły

Celowanie
Obrażenia
Obszar działania
 • Promień: 200
Efekty czarów
Tarcze czarów
Dodatkowe informacje
 • Tajemny Rytuał posiada krotki czas aktywacji, podczas którego Xerath przyjmuje swoją prawdziwą postać i wznosi się. W tym czasie nie może jeszcze aktywować Ezoteryczego Ostrzału i stopniowo pojawia się pierścień określający maksymalny zasięg umiejętności.
 • Maksymalny zasięg umiejętności widoczny jest dla wszystkich.

Wskazówki[]

Linki[]

Advertisement