League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Caitlyn ujawnia Katarinę Magicznym Wzrokiem (po lewej stare oznaczenie Magicznego Wzroku)

Wizja jest własnością jednostek, struktur jak i niektórych czarów przywoływacza, przedmiotów oraz umiejętności bohaterów w League of Legends, sprawiającą, że objęty nią obszar staje się widoczny dla całej drużyny. Przeciwnością wizji jest Mgła Wojny będąca obszarem na którym dana drużyna nie posiada wizji i jest ona przedstawiona jako ciemny całun nad terenem.

Posiadanie wizji jest konieczne do zdobywania informacji na temat pozycji, stanu i ruchu wszystkich, sprzymierzonych jak i wrogich, jednostek podczas gry. Między innymi informacji na temat: bieżącej lokalizacji, zdrowia, many, kierunku ruchu, posiadanych wzmocnień i przedmiotów. Zdobywanie wizji i ograniczanie jej przeciwnikowi jest jedną z najbardziej decydujących umiejętności potrzebnych w zaawansowanej grze.

Wszystkie jednostki w grze gwarantują wizję w określonym promieniu wokół nich, co oznacza, że nieprzyjacielskie jednostki w pobliżu sprzymierzonej jednostki bądź struktury zawsze będą widoczne. Bohaterowie mają zasięg wizji rzędu 1200 jednostek wokół nich, a sprzymierzone stwory i chowańce 1100 jednostek. Przedmioty i umiejętności nie zawsze gwarantują wizję, a jeśli to robią, to w sposób opisany w ich mechanice.

Ograniczenia Wizji[]

Istnieją dwa obiekty blokujące wizję.

  • Przeszkody terenowe (pozostające zawsze w Mgle Wojny)
  • Zarośla (nieprzeźroczyste patrząc od zewnątrz, rozjaśniają się, kiedy drużyna uzyska wizję w ich wnętrzu).

Bariery te będą zawsze blokować wizję terenów znajdujących się bezpośrednio za nimi patrząc od strony źródła dającego wizję w tym miejscu. Jednostki, czary i przedmioty mogące bezpośrednio obserwować obszar wokół tych przeszkód są zwykle opisywane jako ujawniające obszar o danej wielkości.

Usuwanie Wizji[]

Wizja może zostać usunięta na trzy sposoby.

  • Poprzez zabicie, zniszczenie, wycofanie, bądź odciągnięcie wszystkich jednostek, struktur, umiejętności i przedmiotów, które gwarantują wizję przeciwnikowi.
  • Wygaśnięcie gwarantującego wizję osłabienia lub czaru.
  • Bezpośrednio z umiejętności (obecnie tylko Zasłona Dymna Gravesa, Paranoja Nocturna i Zanurzenie Rek'Sai)

Ukrycie[]

Ukrycie to unikalna mechanika służąca do manipulacji wizją. Ukryta jednostka nie wpływa na standardową wizję i w normalnych warunkach nie może być dostrzeżona przez przeciwnika. By obserwować ukrytą jednostkę w pobliżu musi się znajdować obiekt posiadający możliwość dostrzeżenia ukrytych jednostek, to znaczy posiadający Magiczny Wzrok. Magiczny Wzrok działa na takich samych zasadach jak Wizja.

Obiekty wymienione poniżej są umiejętnościami i przedmiotami, które mogą tymczasowo zagwarantować wizję na jakimś obszarze bądź przeciwniku, oraz umiejętnościami i przedmiotami dającymi Magiczny Wzrok.

Umiejętności Bohaterów[]

Wizja Obszarowa[]

Wykrycie Jednostki[]

Przedmioty[]

Wizja Obszarowa[]

Wykrycie Jednostki[]

Czary Przywoływacza[]

Wizja Obszarowa[]

Wykrycie Jednostki[]

Advertisement