League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Ikonka ogłuszenia

W powietrzu (ang.Airborne) to grupa efektów kontroli tłumu należących do mocnej kontroli tłumu, charakteryzujących się animacją strzałki ukazującej wystrzał do góry. Cel w powietrzu podczas trwania efektu nie może kontrolować swojego ruchu, nie może atakować atakami podstawowymi, rzucać umiejętności bohaterów, aktywować aktywnych przedmiotów, ani używać Błysku i Teleportacji. Dodatkowo cel wyrzucony w powietrze podczas lotu porusza się w określonym kierunku lub pozostaje w miejscu.

Efekty W powietrzu nie mogą zostać w żaden sposób oczyszczone, a ich czas trwania nie jest redukowany przez nieustępliwość.

Przerywanie[]

Efekty W powietrzu przerywają:

Blokowanie[]

Efekty W powietrzu są blokowane przez:

Umiejętności bohaterów[]

Przedmioty[]

Odrzucenie[]

Umiejętności bohaterów z możliwością odrzucenia do tyłu[]

Cel podczas trwania Odrzucenia do tyłu jest odpychany do tyłu od punktu rzucania.

Umiejętności bohaterów z możliwością odrzucenia na boki[]

Cel podczas trwania Odrzucenia na bok jest odpychany na lewo lub prawo, prostopadle od punktu rzucania.

Podrzucenie[]

Umiejętności bohaterów z możliwością podrzucenia[]

Cel podczas trwania Podrzucenia jest wyrzucany w powietrze w punkcie rzucania.

Przyciągnięcia i Przerzucenia[]

Umiejętności bohaterów z możliwością przyciągnięcia lub przerzucenia[]

Cel podczas trwania Przyciągnięcia lub Przerzucenia jest przenoszony w kierunku rzucającego lub za niego.

Umiejętności bohaterów negujące efekty w powietrzu[]

Poniższe umiejętności bohaterów można aktywować, nawet wtedy, gdy działają na nas efekty W powietrzu.

Advertisement