League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Vel'Koz, Oko Pustki jest jednym z bohaterów dostępnych w League of Legends.[1]

Umiejętności[]

Notatki

Ataki podstawowe Vel'Koza nie są traktowane jako pocisk i nie są blokowane przez Niezłomność Brauma i Ścianę Wichru Yasuo.

Dekonstrukcja Organiczna (Bierna)

Vel'Koz.Dekonstrukcja Organiczna.png

Umiejętności Vel'Koza przy trafieniu na 7 sek. nakładają na wrogów Dekonstrukcję Organiczną. Podstawowe ataki odświeżają Dekonstrukcję, ale nie dodają dodatkowych ładunków. Trzecie trafienie wroga dekontruuje go, zadając 33 - 169 pkt. (w zależności od poziomu bohatera) (+50% mocy umiejętności) nieuchronnych obrażeń.

Rozszczepienie Plazmowe (Q)

Zasięg: 1050 jedn. · Koszt: 40 / 45 / 50 / 55 / 60 many · Czas: 7 sek.
Vel'Koz.Rozszczepienie Plazmowe.png

Vel`Koz wystrzeliwuje plazmowy pocisk zadający określoną wartość pkt. obrażeń magicznych i spowalniający cel o 70% (efekt zanika po pewnym czasie).

  • Obrażenia magiczne: 80 / 120 / 160 / 200 / 240 (+80% mocy umiejętności)
  • Czas spowolnienia: 1 / 1,4 / 1,8 / 2,2 / 2,6 sek.
Vel'Koz.Rozszczepienie Plazmowe 2.png

Przy powtórnej aktywacji lub trafieniu wrogiego celu pocisk rozdziela się na dwie części pod kątem 90 stopni.

Zabicie jednostki za pomocą tej umiejętności przywraca 50% kosztu many.

Mana przywracana na zabójstwo:
20 / 22,5 / 25 / 27,5 / 30 pkt.
Maksymalna przywracana mana:
60 / 67,5 / 75 / 82,5 / 90 pkt.

Wyłom Pustki (W)

Zasięg: 1050 jedn. · Koszt: 50 / 55 / 60 / 65 / 70 many · Czas: 2 sek. · Ładunek: 19 / 18 / 17 / 16 / 15 sek.
Vel'Koz.Wyłom Pustki.png

Vel'Koz otwiera przejście, prowadzące do samej pustki, które zadaje określoną wartość pkt. obrażeń magicznych na obszarze wybuchu. Po chwili następuje drugi wybuch, który zadaje dodatkowe obrażenia magiczne.

Wyłom Pustki posiada 2 sek. czasu odnowienia pomiędzy użyciami.

  • Początkowe obrażenia magiczne: 30 / 50 / 70 / 90 / 110 (+15% mocy umiejętności)
Obrażenia magiczne wybuchu:
45 / 75 / 105 / 135 / 165 (+25% mocy umiejętności)
Maksymalne obrażenia magiczne:
75 / 125 / 175 / 225 / 275 (+40% mocy umiejętności)

Tektoniczne Rozerwanie (E)

Zasięg: 810 jedn. · Koszt: 50 / 55 / 60 / 65 / 70 many · Czas: 16 / 15 / 14 / 13 / 12 sek.
Vel'Koz.Tektoniczne Rozerwanie.png

Vel'Koz rozrywa okoliczną ziemię. Po krótkim czasie stojący na niej wrogowie otrzymują określoną wartość pkt. obrażeń magicznych i zostają wyrzuceni w powietrze na 0,75 sek.

  • Obrażenia magiczne: 70 / 100 / 130 / 160 / 190 (+30% mocy umiejętności)

Trafieni wrogowie przebywający bliżej Vel'Koza zostaną nieco odepchnięci w kierunku wyznaczonym podczas użycia umiejętności.

Promień Dezintegracji Istot Żywych (R)

Zasięg: 1575 jedn. · Koszt: 100 many · Czas: 120 / 100 / 80 sek.
Vel'Koz.Analiza.png

Biernie: Dekonstruowanie wrogich bohaterów poddaje ich analizie na 7 sek. Podstawowe ataki oraz wszystkie umiejętności odświeżają analizę.

Vel'Koz.Promień Dezintegracji Istot Żywych.png

Użycie: Vel'Koz wywołuje promień czystej energii, który podąża za kursorem przez 2,5 sek., zadając łącznie określoną wartość pkt. obrażeń magicznych i spowalniając trafione jednostki o 20%.

Obrażenia magiczne co 0,25 sek.:
45 / 62,5 / 80 (+12,5% mocy umiejętności)
Maksymalne obrażenia magiczne:
450 / 625 / 800 (+125% mocy umiejętności)

Wrogowie pozostający w promieniu będą cyklicznie otrzymywali ładunki Dekonstrukcji Organicznej. Jednostkom poddanym Analizie zamiast obrażeń magicznych zadaje obrażenia nieuchronne.

Wskazówki[]

  • Walcząc w alei, zabijaj stwory Wyłomem Pustki, jednocześnie nakładając na wrogów efekty Dezintegracji Organicznej. Inne umiejętności będą lepiej działać na naznaczonych w ten sposób przeciwników.
  • Strzelaj pociskami z umiejętnościami Rozszczepieniem Plazmowym w taki sposób, aby rozdzielał się po przebyciu jak największej odległości. Choć nie jest to łatwe, możesz w ten sposób trafić wrogów będących poza zasięgiem pierwszego pocisku.
  • Staraj się rozważnie korzystać z Promienia Dezintegracji Istot Żywych. Wielu bohaterów dysponuje umiejętnościami mogącymi przerwać działanie tego czaru.

Przypisy

Advertisement