League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Varus, Strzała Odkupienia jest jednym z bohaterów dostępnych w League of Legends.[1]

Umiejętności[]

Uosobienie Zemsty (Bierna)

Varus.Uosobienie Zemsty.png

Gdy Varus zabije wroga ogarnia go furia zemsty, dzięki której na 5 sek. zyskuje prędkość ataku.

Zabójstwa bohaterów lub asysty: 40% (+30% dodatkowej prędkości ataku) prędkości ataku.

Pozostałe zabójstwa: 20% (15% dodatkowej prędkości ataku) prędkości ataku.

Przebijająca Strzała (Q)

Zasięg: 925 - 1625 jedn. · Koszt: 70 / 75 / 80 / 85 / 90 many · Czas: 20 / 18 / 16 / 14 / 12 sek.
Varus.Przebijająca Strzała.png

Pierwsze użycie: Varus zaczyna napinać łuk, stopniowo zwiększając zasięg i obrażenia. Gdy przygotowuje się do wypuszczenia strzały, jego prędkość ruchu jest zmniejszona o 20%. Po 4 sek. Varus przerywa napinanie łuku, ale odzyskuje 50% kosztu many umiejętności.

Minimalne obrażenia fizyczne:
10 / 46,7 / 83,3 / 120 / 156,7 (+110% obrażeń od ataku)
Minimalne zredukowane obrażenia:
3,3 / 15,6 / 27,8 / 40 / 52,2 (+36,3% obrażeń od ataku)

Drugie użycie: Varus strzela, zadając określoną wartość pkt. obrażeń fizycznych, które zmniejszają się o 15% za każdego trafionego wroga (co najmniej 33%).

Maksymalne obrażenia fizyczne:
15 / 70 / 125 / 180 / 235 (+165% obrażeń od ataku)
Maksymalne zredukowane obrażenia:
5 / 23,3 / 41,7 / 60 / 78,3 (+54,45% obrażeń od ataku)

Czas odnowienia Przebijającej Strzały zostaje skrócony o 4 sek., jeżeli strzała zdetonuje ładunki Rozkładu na co najmniej jednym wrogim bohaterze.

Kołczan Rozkładu (W)

Koszt: Darmowa · Czas: 40 sek.
Varus.Kołczan Rozkładu.png

Biernie: Podstawowe ataki Varusa zadają dodatkowe obrażenia magiczne i nakładają Rozkład na 6 sek. (kumuluje się do 3 razy).

  • Dodatkowe obrażenia magiczne: 7 / 10,5 / 14 / 17,5 / 21 (+25% mocy umiejętności)

Inne umiejętności Varusa powodują detonację Rozkładu, zadając obrażenia magiczne równe określonej wartości maksymalnego zdrowia celu za każdy ładunek.

Obrażenia magiczne na ładunek:
3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5% (+2% na 100 pkt. mocy umiejętności) maksymalnego zdrowia celu
Maksymalne obrażenia magiczne:
9 / 10,5 / 12 / 13,5 / 15% (+6% na 100 pkt. mocy umiejętności) maksymalnego zdrowia celu
Varus.Kołczan Rozkładu 2.png

Użycie: Następna Przebijająca Strzała Varusa zada obrażenia magiczne równe od 6% - 14% (w zależności od poziomu) do 9% - 21% (w zależności od poziomu) brakującego zdrowia celu (tym większe, im dłużej przygotowywana była Przebijająca Strzała).

Kołczan Rozkładu nie może zadać więcej niż 360 pkt. obrażeń przeciwko potworom

Grad Strzał (E)

Zasięg: 925 jedn. · Koszt: 80 many · Czas: 18 / 16 / 14 / 12 / 10 sek.
Varus.Grad Strzał.png

Varus wystrzeliwuje grad strzał, które zadają określoną wartość obrażeń fizycznych i plugawią dany obszar na 4 sek.

  • Obrażenia fizyczne: 70 / 105 / 140 / 175 / 210 (+60% dodatkowych obrażeń od ataku)

Splugawiona ziemia spowalnia wrogów o określoną wartość oraz osłabia działanie efektów leczących o 40%.

  • Spowolnienie: 25 / 30 / 35 / 40 / 45%

Łańcuch Zepsucia (R)

Zasięg: 1075 jedn. · Koszt: 100 many · Czas: 110 / 90 / 70
Varus.Łańcuch Zepsucia.png

Varus wysyła mackę zepsucia, która zadaje określoną wartość obrażeń magicznych i unieruchamia pierwszego trafionego wrogiego bohatera na 2 sek.

  • Obrażenia magiczne: 150 / 200 / 250 (+100% mocy umiejętności)

Zepsucie następnie rozprzestrzenia się na pobliskich niezainfekowanych wrogich bohaterów. Jeżeli ich dosięgnie, otrzymują identyczne obrażenia i również zostaną unieruchomieni. Unieruchomione jednostki otrzymują w czasie działania umiejętności następującą liczbę ładunków Rozkładu: 3.

Wskazówki[]

  • Wczesne wydanie punktu na Kołczan Rozkładu pozwala nękać wrogich bohaterów i zabijać stwory.
  • W trakcie krótkich walk często lepiej szybko wystrzelić Przebijającą Strzałę, niż ładować ją w pełni.
  • Wykorzystaj ogromny zasięg Przebijającej Strzały, aby zaatakować wrogów przed walką lub gdy usiłują uciec.

Przypisy

Advertisement