League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Taliyah, Tkaczka Skał (wym. Talija) jest jednym z bohaterów w League of Legends.[1]

Umiejętności[]

Skalna Surferka (Bierna)

Taliyah.Skalna Surferka.png

Taliyah zyskuje 20 - 45% (w zależności od poziomu bohatera) prędkości ruchu, kiedy porusza się w pobliżu ścian. Działa tylko poza walką.

Utkana Salwa (utkana salwa)

Zasięg: 1000 jedn. · Koszt: 50 / 60 / 70 / 80 / 90 many · Czas: 7 / 6 / 5 / 4 / 3 sek.
Taliyah.Utkana Salwa.png

Ciska pięcioma kamiennymi odłamkami w wybranym kierunku, a każdy z nich zadaje określoną wartość pkt. obrażeń magicznych. Dalsze trafienia tego samego wroga zadają o 50% mniejsze obrażenia. Tworzy Wyjałowioną Ziemię na 45 sek.

Minimalne obrażenia magiczne:
70 / 95 / 120 / 145 / 170 (+45% mocy umiejętności)
Maksymalne obrażenia magiczne na jednym celu:
210 / 285 / 360 / 435 / 510 (+135% mocy umiejętności)
Maksymalne obrażenia magiczne:
350 / 475 / 600 / 725 / 850 (+225% mocy umiejętności)
Taliyah.Utkana Salwa 2.png

Użycie Utkanej Salwy na Wyjałowionej Ziemi ciska tylko jednym odłamkiem, ale koszt umiejętności jest zmniejszony do 1 pkt. many.

Sejsmiczny Wstrząs (W)

Zasięg: 900 jedn. · Koszt: 70 / 80 / 90 / 100 / 110 many · Czas: 16 / 15 / 14 / 13 / 12 sek.
Taliyah.Sejsmiczny Wstrząs.png

Taliyah obiera za cel wybrany obszar. Po krótkiej chwili znajdujący się na nim wrogowie zostaną odepchnięci i otrzymają określoną wartość pkt. obrażeń magicznych.

  • Obrażenia magiczne: 60 / 80 / 100 / 120 / 140 (+40% mocy umiejętności)

Kierunek, w którym odepchnięci zostaną wrogowie możesz kontrolować, klikając i przesuwając mysz w linii.

Rozpruta Ziemia (E)

Zasięg: 800 jedn. · Koszt: 90 / 95 / 100 / 105 / 110 many · Czas: 16 / 14 / 12 / 10 / 8 sek.
Taliyah.Rozpruta Ziemia.png

Umieszcza na wybranym obszarze czułe na doskoki pułapki, które zadają określoną wartość pkt. obrażeń magicznych i spowalniają objętych wrogów o 20% (+4% na 100 pkt. mocy umiejętności). Po 4 sek. pułapki wybuchają, ponownie zadając obrażenia.

Obrażenia magiczne:
50 / 75 / 100 / 125 / 150 (+40% mocy umiejętności)
Całkowite obrażenia magiczne:
100 / 150 / 200 / 250 / 300 (+80% mocy umiejętności)

Doskakujący wrogowie, którzy zostaną przyciągnięci lub odepchnięci przez obszar Rozprutej Ziemi uruchamiają pułapki, w wyniku czego otrzymają określoną wartość pkt. obrażeń magicznych od każdej z nich (maks. od 4, każde kolejne trafienie po pierwszym zadaje o 15% mniej obrażeń).

Minimalne obrażenia aktywacji:
50 / 75 / 100 / 125 / 150 (+40% mocy umiejętności)
Maksymalne obrażenia aktywacji:
155 / 186 / 217 / 248 / 279 (+93% mocy umiejętności)

Ściana Tkaczki (R)

Zasięg: 3000 / 4500 / 6000 jedn. · Koszt: 100 many · Czas: 180 / 150. / 120 sek.
Taliyah.Ściana Tkaczki.png

Taliyah koncentruje się przez 1 sekundę, a następnie przywołuje olbrzymią ścianę wirujących skał, która przedziera się przez Rift w wybranym kierunku.

Taliyah.Ściana Tkaczki 2.png

Taliyah może ponownie użyć Ściany Tkaczki podczas koncentrowania się, aby podróżować na szczycie ściany, gdy się pojawi. Otrzymanie obrażeń lub wydanie polecenia ruchu w dowolnym kierunku zakończy podróż

Ściana pozostaje aktywna przez 5 sek. Anuluj zaklęcie, aby pozbyć się ściany wcześniej.

Wskazówki[]

Przypisy

Advertisement