League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Szansa na trafienie krytyczne (ang. Critical strike) to statystyka pozwalająca bohaterowi zadać dodatkowe obrażenia na atakach podstawowych i niektórych umiejętnościach bohaterów, najczęściej są one zwiększane do 200%. Wszyscy bohaterowie nie posiadają szansy na trafienie krytyczne. Szansa na trafienie krytyczne może zostać zwiększona za pomocą przedmiotów, run i niektórych umiejętności bohaterów.

Szansa na trafienie krytyczne jest jedną z bardziej cennych statystyk dla bohaterów opierających się głównie na atakach podstawowych lub posiadających umiejętności bohaterów zależne od niej, np.: dla Tryndamere posiadającego Wirujące Cięcie, którego czas odnowienia skraca się o 1 sekundę za każde trafienie krytyczne.

Szansa na trafienie krytycznie zawsze wynosi 0%, gdy bohater atakuje struktury, niezależnie od jej ilości.

Szansa[]

Każdy % szansy na trafienie krytycznie zwiększa całkowite średnie obrażenia o 1%. Tak więc, gdy bohater posiada 50% szansy na trafienie krytyczne to zadaje średnio 150% obrażeń ataku atakami podstawowymi. Dlatego szansa na trafienie krytyczne bardzo dobrze sprawdza się z przebiciem pancerza i prędkością ataku.

Maksymalna szansa na trafienie krytyczne na poziomie 1 wynosi 20.25%, bez umiejętności bohaterów i przedmiotów.

Szansa na trafienie krytyczne może maksymalnie wynosić 100%.

Szansa na trafienie krytyczne kosztuje około 40 zł za każdy 1%. Oznacza to, że Płaszcz Zręczności to najbardziej opłacalny przedmiot zapewniający szansę na trafienie krytyczne, ponieważ zapewnia 20% szansy na trafienie krytyczne przy koszcie zaledwie 800 złota.

Sposoby na zwiększenie szansy na trafienie krytyczne[]

Przedmioty[]

Dostępność

Legenda:
SSummoner's Rift.
TTwisted Treeline
HHowling Abyss
CCrystal Scar


Zwiastun Zeke'a: +250 many, +30 pancerza, +50 mocy umiejętności, +10% skrócenia czasu odnowienia.

 • Unikalne Bierne – Przewodnik: Gdy Ty i powiązany sojusznik znajdujecie się w zasięgu nie przekraczającym 1000 jednostek od siebie, to generujecie 1 ładunek co 1 sekundę; aż do maksymalnie 100. Ładunki generowane są również poprzez atakowanie atakami podstawowymi i używanie umiejętności bohaterów.
 • Po uzbieraniu maksymalnej ilości ładunków, następne zadane przez nas lub powiązanego sojusznika obrażenia zużywają 100 ładunków i zapewniają obojgu bohaterom +50% szansy na trafienie krytyczne oraz +20% mocy umiejętności na 8 sekund.
 • Wszystkie ładunki przepadają, gdy odległość między Wami będzie większa niż 1000 jednostek przez 5 sekund lub gdy po osiągnięciu 100 ładunków nie zadacie obrażeń w przeciągu 5 sekund.
 • Unikalne Aktywne: Tworzysz więź z wybranym sojusznikiem (60 sek. odnowienia). 2300 złota.

Huragan Runaana: +30% szansy na trafienie krytyczne, +40% prędkości ataku, +7% prędkości ruchu.

 • Unikalne Bierne: Podczas wykonywania ataku podstawowego dodatkowo zostają wystrzelone 2 pociski w 2 najbliższych wrogów, każdy pocisk zadaje 25% obrażeń ataku (50% obrażeń ataku w przypadku trafienia krytycznego) i nakłada efekty przy trafieniu. (tylko na dystans). 2600 złota.

Kosa Statikka: +30% szansy na trafienie krytyczne, +35% prędkości ataku, +5% prędkości ruchu.

 • Bierne: Poruszanie się i atakowanie atakami podstawowymi kumuluje ładunki, aż do 100. Po skumulowaniu maksymalnej ilości ładunków otrzymujemy Naładowanie.
 • Unikalne Bierne – Naładowanie: Twój następny atak podstawowy zużywa 100 ładunków i zadaje dodatkowe 50-120 pkt. (110-264 pkt. w przypadku stworów) obrażeń magicznych przy trafieniu 5 okolicznym wrogom. 2600 złota.

Ognista Armata: +30% szansy na trafienie krytyczne, +30% prędkości ataku, +5% prędkości ruchu.

 • Bierne: Poruszanie się i atakowanie atakami podstawowymi kumuluje ładunki, aż do 100. Po skumulowaniu maksymalnej ilości ładunków otrzymujemy Wzmocnione Uderzenie.
 • Unikalne Bierne – Wzmocnione Uderzenie: Twój następny atak podstawowy zużywa 100 ładunków i zyskuje dodatkowe 35% premii do zasięgu (maks. +150) oraz zadaje dodatkowe 50-160 pkt. obrażeń magicznych przy trafieniu. Działa na struktury 2600 złota.

Widmowy Tancerz: +30% szansy na trafienie krytyczne, +45% prędkości ataku, +5% prędkości ruchu.

 • Unikalne Bierne – Widmowy Walc: Gdy znajdujesz się w promieniu 500 jednostek od widzialnego wrogiego bohatera, to zyskujesz 7% premii do prędkości ruchu i możliwość przenikania przez jednostki.
 • Unikalne Bierne – Lament: Ostatni zaatakowany atakiem podstawowym przez nas wrogi bohater zadaje nam o 12% mniej obrażeń przez 10 sekund. Efekt może być aktywny tylko na jednym bohaterze w danej chwili, a następne ataki podstawowe odświeżają czas trwania. 2550 złota.

Moc Trójcy: +20% szansy na trafienie krytyczne, +25 obrażeń ataku, +15% prędkości ataku, +10% skrócenia czasu odnowienia, +5% prędkości ruchu, +250 zdrowia, +250 many.

Płaszcz Zręczności: +20% szansy na trafienie krytyczne, 800 złota.

Zapał: +20% szansy na trafienie krytyczne, +15% prędkości ataku,

Złodziej Esencji: +20% szansy na trafienie krytyczne. +65 obrażeń ataku.

 • Unikalne Bierne: Za każdy 1% szansy na trafienie krytycznie z innych źródeł otrzymujesz 1% skrócenia czasu odnowienia, maksymalnie 20%.
Rękawice Awanturnika: +10% szansy na trafienie krytyczne 400 złota.


Szelmowski Topór: +10% szansy na trafienie krytyczne, +20 obrażeń ataku.

 • Unikalne Bierne – Krytyczna Wizja: Trafienia krytyczne sprawiają, że cel krwawi, przez 3 sek. i otrzymuje obrażenia magiczne o wartości 60% dodatkowych obrażeń od ataku. 2280 złota.


Ostrze Nieskończoności: +20% szansy na trafienie krytyczne, +65 obrażeń ataku.


Grabieżca Lorda van Damma: +25% szansy na trafienie krytyczne, +80 obrażeń ataku.

 • Unikalne Bierne – Krytyczna Wizja: Trafienia krytyczne sprawiają, że cel krwawi, przez 3 sek. i otrzymuje obrażenia magiczne o wartości 150% dodatkowych obrażeń od ataku. 3800 złota.


Dawca Światła: +30% szansy na trafienie krytyczne, +30 obrażeń ataku.

 • Unikalne Bierne – Krytyczna Wizja: Trafienia krytyczne sprawiają, że przeciwnicy krwawią przez 3 sek., otrzymując dodatkowo obrażenia fizyczne o wartości 90% obrażeń od ataku oraz zostają ujawnieni na czas działania efektu.
 • Unikalne Aktywne – Wzrok Łowcy: Mgła wykrywająca niewidzialne cele zapewnia widoczność przez 5 sek. na docelowym obszarze, ujawniając wrogich bohaterów na 3 sek. w obszarze działania efektu (60 sek. odnowienia). 2280 złota.

----

Umiejętności bohaterów[]

Runy[]

Znaki:[]

Pieczęcie:[]

Glify:[]

Esencje:[]

Advertisement