League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Statystyki opisują i określają biegłość bohatera w pewnych rzeczach. Pomagają one ustalić profesje bohatera w grze. Obecnie istnieje 17 oficjalnych statystyk podzielonych na cztery kategorie: Ofensywne, Defensywne, Magiczne i Ruch. Dodatkowo istnieje wiele nieoficjalnych statystyk będących poza tymi profesjami i są one w oddzielnej kategorii Inne.

Oficjalne[]

Ofensywne[]

Defensywne[]

Magiczne[]

Ruch[]

Inne[]

Zasoby działające na zasadzie many[]

Zasoby działające inaczej[]

Pozostałe[]

Zwiększanie statystyk[]

Każdy bohater rozpoczyna grę z pewną ilością obrażeń ataku, prędkości ataku, pancerza, many,zdrowia, regeneracji many i regeneracji zdrowia. Są one najczęściej określane statystykami bazowymi dla danego bohatera. Wszyscy bohaterowie automatycznie otrzymują zmienną wartość statystyk co poziom. Wartość otrzymywanych statystyk jest nieliniowa i waha się od 72% do 128%, istnieją również statyczne wartości statystyk i są one identyczne co poziom, np.: Kalista otrzymuje 83 pkt. zdrowia co poziom. Statystyki w większości przypadkach są unikatowe i odgrywają znaczącą rolę w zbilansowaniu danego bohatera. Obecnie Gnar jest jedynym bohaterem, który może modyfikować swoje bazowe statystyki co poziom dzięki przemianie w Mega-Gnara.

Dwiema statystykami odbiegającymi od tej zasady jest prędkość ruchu i odporność na magię. Każdy bohater rozpoczyna grę z bazową, niezwiększającą się co poziom prędkością poruszania się wahającą się od 325 do 355 jednostek i odporność na magię wynoszącą 30 lub 32.1 punktów. W przypadku odporności na magię istnieją bohaterowie, którzy otrzymują ją co poziom oraz tacy, którzy w ogóle jej nie otrzymują. Wszyscy bohaterowie walczący z dystansu nie otrzymują odporności na magię co poziom.

Część statystyk posiada naturalną, bazową wartość równą 0, która musi być zwiększana za pomocą innych źródeł. Należy do nich nieustępliwość, kradzież życia, przebicie pancerza, szansa na trafienie krytyczne, przebicie odporności, skrócenie czasu odnowienia i wampiryzm zaklęć. Istnieje wiele sposobów na zwiększanie tych statystyk, np.: za pomocą run, specjalizacji, przedmiotów i aur. Dodatkowo niektórzy bohaterowie posiadają umiejętności bierne zapewniające im darmowe statystyki, te efekty podzielone są na bierne jak w przypadku Duszożercy Nasusa zapewniającego mu premię do kradzieży życia lub na efekty aktywne jak w przypadku Niszczycielskich Sił Ryze'a zapewniających mu na chwilę premię do prędkości ruchu i wampiryzmu zaklęć lub efekty wymagające jakiegoś warunku jak w przypadku Ioniańskego Zapału Irelii zapewniającego jej premię do nieustępliwości, w zależności od ilości wrogich bohaterów w pobliżu i Całunu Mroku Nocturne'a zapewniających mu na chwilę premię do prędkości ataku po zablokowaniu wrogiej umiejętności bohaterów.

Kolejnym typem statystyk są to zasoby zastępujące manę, zostały one podzielone na te o takiej samej zasadzie co mana, np.: energia oraz na te, które kompletnie odbiegają od tej zasady, np.: furia zdobywana poprzez ataki podstawowe i umiejętności bohaterów.

Ostatnią statystką jest zasięg, który może zostać zwiększony tylko przez kilka umiejętności bohaterów, np.: biernie przez Gen Gniewu Gnara i Na Celowniku Tristany lub aktywnie przez Broń Biomagiczną Kog'Mawa.

Przykład[]

Każdy bohater rozpoczyna grę z 1 poziomem bazowych statystyk i zdobywa pewien % statystyk co poziom.

Więc po zdobycia 2 poziomu otrzyma pewien % jego statystyk wzrostu co poziom; między poziomem 1, a 2 wynosi on 72%. Więc Alistar po otrzymaniu 2 poziomu zyska 72% przyrostu zdrowia co poziom, co oznacza, że w rzeczywistości otrzyma (102 * 72% = 73.44 pkt. zdrowia) i będzie łącznie posiadał 684.2 zdrowia na poziomie 2.

Wzrost statystyk co poziom[]

Wzrost statystyk co poziom jest obliczany według tego wzoru:

Procent = [(Następny Poziom × 3.5) + 65]

Na poziomie 18 statystyki bohatera wzrosną łącznie o 1700%, w porównaniu do tych na 1 poziomie.

Łączenie[]

Statystyki mogą się łączyć addytywnie lub multiplikatywnie. Wyjątkiem jest prędkość ruchu, która jest kumulowana na inny sposób.

Łączenie addytywne[]

Większość statystyk jest łączona addytywnie poprzez proste dodanie do siebie ich wartości.

+100 pkt. zdrowia +100 pkt. zdrowia
+200 pkt. zdrowia
Przykład: jeśli bohater ma dwa przedmioty dające po 100 punktów zdrowia, otrzymuje łącznie 200 dodatkowych punktów zdrowia.

Łączenie multiplikatywne[]

Jeśli statystyka łączy się multiplikatywnie, oblicza się ją mnożąc jej efekty. Czynnikami w tym działaniu są różnice liczby 100% i wartości statystyki.

10% redukcji
obrażeń
10% redukcji
obrażeń
19% redukcji
obrażeń
Obrażenia ×0.9 × Obrażenia ×0.9
=
Obrażenia ×0.81
Przykład: jeśli bohater ma pancerz dający 10% redukcji obrażeń i przedmiot dający 10% redukcji obrażeń, mnoży się 0,9 przez 0,9 (100% - 10%), co daje 0,81. Oznacza to, że bohater otrzymuje 19% (1 - 0,81) redukcji obrażeń.

Efekty łączone multiplikatywnie:

Pancerz i odporność na magię łączą się addytywnie. Najpierw należy obliczyć ich końcową wartość, a następnie łączyć z innymi źródłami redukcji obrażeń.

Notatki[]

  • Od aktualizacji V4.20 statystyki bohatera typu: obrażenia ataku i zdrowie wymieniane są jako statystyki bazowe. Jest to ich wartość na poziomie 1 (można to sprawdzić, wchodząc do gry bez run i specjalizacji).
  • Każda jednostka w grze posiada własne obrażenia ataku, moc umiejętności, prędkość ataku, pancerz, odporność na magię i prędkość ruchu, można zobaczyć te statystyki najeżdżając i klikając na nią kursorem myszy. Dodatkowo obok tych statystyk znajdują się dwa paski: pierwszy informujący o maksymalnym zdrowiu celu i drugi o maksymalnej manie celu (lub innym zasobie). Jeśli wartości liczbowe statystyk są na niebiesko, to oznacza to, że ich wartość jest równa kwocie bazowej, a jeśli są na zielono, to ich wartość jest powiększona przez czynniki zewnętrzne.
  • Obrażenia krytyczne są jedyną niewidoczną statystyką w menu statystyk bohatera, w przeciwieństwie do zasięgu, który nie jest oficjalną statystyką.
  • Jedną z usuniętych statystyk jest unik, czyli szansa na uniknięcie ataku podstawowego wroga.

Zobacz również[]

Szablon:Nawigacja:Statystyki

Advertisement