League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Sett, Gangster - jeden z bohaterów dostępnych w League of Legends

Umiejętności[]

Hart Gladiatora (Bierna)

Sett.Hart Gladiatora.png

Bazowe ataki są wymierzane naprzemiennie prawą i lewą pięścią. Zawsze zaczynają się od uderzenia lewą pięścią. Uderzenia się resetują i ponownie zaczynają od lewej pięści, jeśli Sett nie uderzy prawą pięścią w ciągu 2 sekund od uderzenia lewą pięścią.

Uderzenie prawą pięścią zadaje bonusowe obrażenia o wartości 5-90 (+15% całkowitego AD) i jest ośmiokrotnie szybsze. Bazowe obrażenia prawej pięści to 5 na poziom (maks. 90 na poziomie 18).

Sett nienawidzi przegrywać, dlatego otrzymuje dodatkową regenerację zdrowia o wartości [0,25 na poziomie 1 / 0,50 na poziomie 6 / 1 na poziomie 11 / 2 na poziomie 16] za każde 5% brakującego HP.

Mobilizacja (Q)

Sett.Mobilizacja.png

Sett rwie się do walki i zyskuje 30% prędkości ruchu na 1,5 sek., kiedy porusza się w kierunku wrogich bohaterów.

Nastepne dwa ataki Setta zadadzą dodatkowo obrażenia fizyczne równe 10/20/30/40/50 pkt. plus 1/2/3/4/5% (+[1% dodatkowego AD]%) masymalnego zdrowia celu.

Sierpowy (W)

Sett.Sierpowy.png

Bierne: Sett gromadzi 100% otrzymanych obrażeń jako Zadziorność, maksymalnie 50% maksymalnego jego zdrowia. Zadziorność zaczyna szybko zanikać po 4 sek. od otrzymania obrażeń.

Użycie: Sett uderza w wybranym kierunku potężnym sierpowym i zużywa całą zgromadzoną Zadziorność, aby zadać 80/100/120/140/160 plus 25% (+20% za 100 dodatkowych AD) pkt. nieuchronnych obrażeń wszystkim wrogom w środkowej linii. Wrogowie znajdujący się poza środkową linią otrzymują natomiast obrażenia fizyczne.

Sett zyskuje także na 3 sek. szybko zanikającą tarczę o sile zależnej od zużytej Zadziorności.

Rozbijacz Twarzy (E)

Sett.Rozbijacz Twarzy.png

Sett zderza ze sobą dwóch wrogów znajdujących się po jego bokach, zadaje im 50/70/90/110/130 (+60% obrazeń ataku) pkt. obrażeń fizycznych i na 0,5 sek. spowalnia ich o 50%. Jeśli Sett chwyci przynajmniej jednego wroga z każdej strony, wrogowie zostają ogłuszeni na 1 sek.

Koniec Przedstawienia (R)

Koszt: Darmowa · Czas: 120 / 100 / 80 s
Sett.Koniec Przedstawienia.png

Sett chwyta wroga, niesie go, a następnie uderza nim o ziemię. Wszyscy wrogowie w pobliżu miejsca uderzenia otrzymują 200/300/400 (+ 120% dodatkowych AD) (+40/50/60% pkt. dodatkowego zdrowia chwyconego wroga) pkt. obrażeń fizycznych i są na 1,5 sek. spowolnieni o 99%. Im dalej od miejsca lądowania Setta znajdują się wrogowie, tym mniej otrzymują obrażeń.

Przypisy

Advertisement