League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Sejuani, Furia Zimy (wym. Sedżuani) jest jednym z bohaterów dostępnych w League of Legends.[1]

Umiejętności[]

Gniew Północy (Bierna)

Sejuani.Gniew Północy.png

Mroźny Pancerz: Sejuani zyskuje Sejuani Mroźny Pancerz.png Mroźny Pancerz, jeśli nie otrzymała obrażeń przez ostatnie 12 sekund, po otrzymaniu obrażeń utrzymuje się przez 2 sekundy, a następnie znika.

Bristle zostaje pokryta Sejuani Mroźny Pancerz.png Mroźnym Pancerzem, zyskując odporność na spowolnienia, a także 20 / 70 / 120 (+100 maksymalnego pancerza) punktów dodatkowego pancerza i 20 / 70 / 120 (+100 maksymalnej odporności na magię) dodatkowej odporności na magię.

Lodołamacz: Wrogowie ogłuszeni przez Sejuani zostają zamrożeni. Następny atak lub zaklęcie Sejuani zada obrażenia magiczne w wysokości 10 / 15 / 20% ich maksymalnego zdrowia (400 pkt. przeciwko potworom).

Szczegóły

Celowanie

Wymagane informacje o celowaniu.

Arktyczne Natarcie (Q)

Zasięg: 650 · Koszt: 70 / 75 / 80 / 85 / 90 many · Czas: 17 / 15,5 / 14 / 12,5 / 11 sek.
Sejuani.Arktyczne Natarcie.png

Aktywna: Sejuani nakazuje Bristle szarżować w wybranym kierunku, zadając obrażenia magiczne trafionym bohaterom i podrzucając ich w powietrze. Szarża kończy się po trafieniu we wrogiego bohatera.

 • Obrażenia magiczne: 60 / 90 / 120 / 150 / 180 (+40% mocy umiejętności)

Szczegóły

Celowanie

Wymagane informacje o celowaniu.

Furia Zimy (W)

Zasięg: 600 · Koszt: 80 many · Czas: 9 / 8 / 7 / 6 / 5 sek.
Sejuani.Furia Zimy.png

Aktywna: Sejuani wymachuje swoim korbaczem, zadając obrażenia fizyczne, nakładając na trafionych wrogów Zamrożenie oraz odrzucając stwory i potwory.

 • Obrażenia fizyczne pierwszego uderzenia: 20 / 25 / 30 / 35 / 40 (+1,5% maksymalnego zdrowia)

Po chwili Sejuani ponownie uderza korbaczem, zadając obrażania fizyczne, nakładając Zamrożenie i na krótko spowalniając trafionych wrogów.

Sejuani może swobodnie poruszać się podczas rzucania umiejętności zmieniając przy tym obszar jej działania, jednak wyrzucony kierunek pozostaje taki sam.

 • Obrażenia fizyczne drugiego uderzenia: 30 / 65 / 100 / 135 / 170 (+4,5% maksymalnego zdrowia)
 • Całkowite obrażenia fizyczne: 50 / 90 / 130 / 170 / 210 (+6% maksymalnego zdrowia)

Szczegóły

Celowanie

Wymagane informacje o celowaniu.

Odmrożenie (E)

Zasięg: 750 · Koszt: 20 many + 4 ładunki Odmrożenia · Czas: 1,5 sek.
Sejuani.Odmrożenie.png

Bierna: Podstawowe ataki pobliskich sojuszników walczących wręcz nakładają Zamrożenie na wrogich bohaterów i duże potwory.

Aktywna: Obrany za cel wróg z 4 ładunkami Zamrożenia otrzymuje obrażenia magiczne i zostaje ogłuszony.

Ogłuszony przez Sejuani wróg nie może otrzymywać ładunków Zamrożenia przez 10 / 9 / 8 sekund.

 • Obrażenia magiczne: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 (+30% mocy umiejętności)
 • Czas trwania ogłuszenia: 1 / 1,25 / 1,5 / 1,75 / 2 sek.

Odmrożenie resetuje czas rzucania podstawowego ataku.

Szczegóły

Celowanie

Wymagane informacje o celowaniu.

Lodowcowe Więzienie (R)

Zasięg: 1300 · Koszt: 100 many · Czas: 120 / 100 / 80 sek.
Sejuani.Lodowcowe Więzienie.png

Aktywna: Sejuani rzuca swoją bolą z Prawdziwego Lodu, która zadaje obrażenia magiczne pierwszemu trafionemu wrogiemu bohaterowi i ogłusza go na 1 sekundę.

 • Minimalne obrażenia magiczne: 100 / 125 / 150 (+40% mocy umiejętności)

Siła boli rośnie wraz z przebytą odległością, zadając dodatkowe obrażenia, ogłuszając na 2 sek. i tworząc burzę, która spowalnia pozostałych wrogów o 30%. Po 2 sek. burza zadaje obrażenia magiczne i spowalnia o 80% na 3 sekundy.

 • Maksymalne obrażenia magiczne: 150 / 187,5 / 225 (+40% mocy umiejętności)
 • Obrażenia magiczne burzy: 150 / 250 / 350 (+80% mocy umiejętności)

Szczegóły

Celowanie

Wymagane informacje o celowaniu.

Wskazówki[]

 • Arktyczne Natarcie jest przydatne nie tylko ze względu na zadawane obrażenia. Skorzystaj z niego, aby uciec z niebezpiecznych sytuacji lub dogonić uciekających.
 • Zostaw Lodowcowe Więzienie na walki, w których ktoś pomoże ci wykorzysta tę umiejętność w pełni.

Przypisy

Advertisement