League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Saikhal to osada położona w zachodniej Shurimie. Rzeka przezeń przepływająca jest jednym z dopływów Rzeki Matki Życia. Jest to miejsce narodzin Xeratha.


Historia[]

Bohaterowie z Saikhal[]

Inni powiązani Bohaterowie[]

  • Azir odwiedził Saikhal po zniszczeniu Vekaury przez Xeratha, początkowo w celu wymordowania populacji tej mieściny. Uważał, że jest to stosowna forma zemsty za obrócenie miejsca narodzin jego matki w ruinę.

Lokacje[]

  • Ścieżka Pyłu: Niegdyś nazywana Drogą Wodną w czasach starożytnej Shurimy, była główną drogą prowadzącą bezpośrednio z placu mieściny do brzegu rzeki przepływającej przez Saikhal.
  • Studnia: Niegdyś, jedyne źródło wody od czasów upadku Shurimy. Woda w niej jest wątpliwej jakości. Po odrodzeniu Azira i przywróceniu Słonecznego Dysku, koryto rzeki przepływającej przez Saikhal zapełniło się na nowo, dając mieszkańcom świeżą i czystą wodę, uniezależniając ich tym samym od Studni.


Kultura[]

Wielka Tkaczka[]

  • "Wielka tkaczka mówi, że każda lekcja jest darem." - Taliyah
Wielka Tkaczka jest Shurimiańskim bóstwem splatającym życia i przeznaczenia wszystkich ludzi mając na uwadze triumf jednostki, ponieważ nawet najmniejszy kamyk jest ważny przy tkaniu większego gobelinu życia. Wiara w Wielką tkaczkę ma swoje początki gdzieś w czasach po upadku Imperium Shurimy i jest szeroko praktykowana przez nomadów i pasterzy.

Zobacz także:[]

Advertisement