League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Regeneracja – specjalizacja pierwszego poziomu drzewka obrony. Posiada 2 rangi rozwoju.

Efekt[]

  • Daje 1 / 2 regeneracji zdrowia co 5 sekund