Przedmioty usunięte to przedmioty "wycofane" z gry czy też całkowicie "przerobione". Wiele z nich zostało wycofanych w wersji Alpha.

Przedmioty usunięte[edytuj | edytuj kod]

Nazwa przedmiotu Koszt Efekty Dodatkowe informacje
1600 złota +25 regeneracji zdrowia
Bierne Unikalne: +15% szybsze przejmowanie punktów.
2150 złota 45% Prędkości ataku
Bierne Unikalne: Ten przedmiot nie zwiększa prędkości ataku w czasie odnowienia. Zabicie bohatera skraca czas odnowienia o 50%.
1100 złota +10 regeneracji zdrowia

+15 regeneracji many

Bierne Unikalne – Pomoc: Czas odnowienia dla Czystości, Jasnowidzenia i Uzdrowienia ulega skróceniu o 30%.

Unikalne – Błogosławieństwo Eleisy: Jeśli posiadając ten przedmiot, zdobędziesz 3 poziomy, wszystkie efekty tego przedmiotu zostaną ci dodane na stałe, a przedmiot zostanie zużyty.

2285 złota +520 zdrowia
Aura Unikalne: Bohaterowie w pobliżu otrzymują +10% skrócenie czasu odnowienia i +12 regeneracji many (Zasięg: 1200).
2450 złota +350 zdrowia

+350 many
+50 odporności na magię

Użycie Unikalne Zadaje 200 + (zmagazynowane) (maks. 400 pkt.) pkt. magicznych obrażeń pobliskim wrogim jednostkom (90 sek. odnowienia).
Bierne Unikalne Zmniejsza i magazynuje 10% otrzymanych obrażeń magicznych.
2000 złota +200 zdrowia

+20 pancerza
+25% premii do zdrowia
+10% skrócenia czasu odnowienia

Bierne Unikalne – Wysysające Kolce: Atakujące potwory tracą 5% maksymalnej ilości zdrowia w ciągu 3 sekund (do 195 pkt.). Korzystający z niej zdobywa +60 pkt. regeneracji zdrowia co 5 sekund i +45 pkt. regeneracji many co 5 sek podczas walki z potworami.

Unikalne – Konserwacja: Zabicie dużego lub potężnego potwora zapewnia do 40 dodatkowych sztuk złota, w zależności od tego, kiedy aktywowano Konserwację (maksymalna ilość ładunków wynosi 80).
Unikalne – Zgładzenie: Podstawowe ataki mają 20% szans na zadanie dodatkowych 100 pkt. obrażeń magicznych przy trafieniu (obrażenia zostają podwojone przeciw celom niebędącym bohaterami). Unikalne – Wykrywanie pułapek: Pobliskie niewidzialne pułapki przeciwników zostają ujawnione.

Użycie Użycie Mgła wykrywająca niewidzialne jednostki daje widoczność na wybranym obszarze przez 5 sekund i na 3 sekundy ujawnia pozycje wrogich bohaterów którzy tam wejdą. (60 sekund czasu odnowienia) (zasięg: 800)

Użycie Umieszcza niewidzialny Totem Ukrycia, który odkrywa pobliski obszar przez 180 sekund (180 sekund odnowienia).

Ograniczenie do 1 przedmiotu zwiększającego przychód złota

2000 złota +30 obrażeń ataku

+10% skrócenia czasu odnowienia

Bierne Unikalne – Spopielenie: Przy zadaniu obrażeń fizycznych zadaje 16-50 (zależnie od poziomu) pkt. nieuchronnych obrażeń przez 3 sek.

Unikalne – Rzeźnik: Obrażenia zadawane potworom są zwiększone o 30%. Ponadto 6% obrażeń jest zamieniane na pkt. zdrowia, zaś 3% – na manę. Unikalne – Konserwacja: Zabicie dużego lub potężnego potwora zapewnia do 40 dodatkowych sztuk złota, w zależności od tego, kiedy aktywowano Konserwację (maksymalna ilość ładunków wynosi 80).

2000 złota +50 mocy umiejętności

+10% skrócenia czasu odnowienia

Bierne Unikalne – Wchłonięcie Ducha: Zapewnia 2 pkt. mocy umiejętności za każdego zabitego potwora dużego lub potężnego. (Maks.: 30)

Unikalne – Rzeźnik: Obrażenia zadawane potworom są zwiększone o 30%. Ponadto 6% obrażeń jest zamieniane na pkt. zdrowia, zaś 3% – na manę. Unikalne – Konserwacja: Zabicie dużego lub potężnego potwora zapewnia do 40 dodatkowych sztuk złota, w zależności od tego kiedy aktywowano Konserwację (maksymalna ilość ładunków wynosi 80).

Ograniczenie do 1 przedmiotu zwiększającego przychód złota

Nie można kupić +30% prędkości ataku

+12 obrażeń ataku

Bierne Unikalne Bierne – Okaleczenie:: Podstawowe ataki zadają dodatkowe (25 + liczba ładunków Dzikości) obrażenia magiczne (300% w przypadku stworów i potworów) i przywracają 10 pkt. zdrowia przy trafieniu. Zabójstwa, asysty i zabójstwa dużych potworów dają ładunki Dzikości.

Unikalne Bierne:: Otrzymujesz 30% więcej złota od potworów.

250 złota +25-40 mocy umiejętności

10% skrócenia czasu odnowienia

Użycie Użycie Daje 25-40 punktów mocy umiejętności w oparciu o poziom bohatera i 10% skrócenia czasu odnowienia na 3 minuty.
400 złota +250 pkt. zdrowia

+15% dodatkowych obrażeń przeciwko wieżom

Użycie Unikalne – Dowódca Oblężeń: Pobliskie stwory zadają +15% dodatkowych obrażeń wieżom. Stwory zyskują także dodatkową prędkość ruchu zależną od twojej prędkości ruchu.
350 złota +120-235 zdrowia

+15 obrażeń ataku

Użycie Użycie Daje 120-235 zdrowia w oparciu o poziom bohatera i 15 obrażeń ataku na 3 minuty.
400 złota
Użycie Użycie Daje bohaterowi wizję oraz możliwość wykrywania niewidzialnych jednostek na 4 minuty.
250 złota 12-22% prędkości ataku

8% szans na trafienie krytyczne

Użycie Użycie Daje 12-22% prędkości ataku w oparciu o poziom bohatera i 8% szans na trafienie krytyczne przez 4 minuty.
650 złota +10 pancerza
Aura Unikalne – Honor: Pobliscy sojusznicy otrzymują +7 pkt. regeneracji zdrowia co 5 sek.
2700 złota +275 zdrowia

+55 obrażeń ataku

Bierne Unikalne – Szał: Podstawowe ataki zwiększają prędkość ruchu o 20 na 2 sekundy. Zabicie potwora, stwora lub bohatera daje premię 60 do prędkości ruchu na 2 sekundy.
2130 złota +225 zdrowia

+25 pancerza +250 many +20% skrócenia czasu odnowienia

Użycie Unikalne Użycie:: Mgła wykrywająca niewidzialne jednostki daje widoczność na wybranym obszarze przez 5 sekund i na 3 sekundy ujawnia pozycje wrogich bohaterów którzy tam wejdą. (60 sekund czasu odnowienia) (zasięg: 800)
Bierne Unikalne Bierne – Wykrywanie pułapek:: Pobliskie niewidzialne pułapki przeciwników zostają odkryte.
450 złota
Bierne Unikalne – Furia: Ilekroć zadajesz obrażenia, atakując lub rzucając zaklęcie na pojedynczy cel, przy trafieniu otrzymujesz premię +12% do prędkości ruchu, zanikającą w ciągu 2 sek.
2550 złota +250 zdrowia

+20% skrócenia czasu odnowienia

Aura Unikalne: Pobliscy sojuszniczy bohaterowie otrzymują premię +10% do kradzieży życia oraz +20 pkt. obrażeń od ataku. (Zasięg: 1100)
2100 złota +50% prędkość ataku

+250 zdrowia

Bierne Unikalne: Co cztery podstawowe ataki uwalnia łańcuch błyskawic zadając 125 obrażeń magicznych 4 celom. Cele nie mogą być trafione dwukrotnie tą samą błyskawicą (Zasięg: 400).
700 złota
Jako Składnik Duch Upiornego Widma przedmiot.pngDuch Pradawnego Golema przedmiot.pngDuch Starszego Jaszczura przedmiot.png
Bierne Unikalne – Rzeźnik: Obrażenia zadawane potworom wzrastają o 20%.

Unikalne: 6% obrażeń zadawanych wszelkim potworom zwraca jako punkty zdrowia, a 3% − w postaci many (w przypadku zaklęć obszarowych zwraca połowę tej wartości).

700 złota +7 regeneracji zdrowia

+9 regeneracji many

Jako Składnik Marzenie Shurelyi przedmiot.pngCud Eleisy przedmiot.pngOmowy Niszczyciel przedmiot.png
Bierne Unikalne – Transmutacja: +5 sztuk złota co 10 sek.
450 złota
Bierne Unikalne – Kapitan: Zapewnia 10% prędkości ruchu pobliskim sojuszniczym bohaterom, którzy zmierzają w Twoją stronę.
2500 złota +800 zdrowia

+ 100% podstawowej regeneracji zdrowia

Bierne Unikalne: Przy zabiciach lub asystach odnawia 300 pkt. zdrowia przez 5 sek.
2275 złota +45 obrażeń ataku

+10% kradzieży życia

Bierne Unikalne: Podstawowe ataki dają ci premię +6 pkt. obrażeń od ataku oraz +1% kradzieży życia na 8 sek. przy trafieniu (efekt kumuluje się do 5 razy).
2475 złota +30 obrażeń ataku

+40% prędkości ataku

Bierne Unikalne: Podstawowe ataki przy trafieniu zadają dodatkowe obrażenia magiczne równe 2,5% maksymalnego poziomu zdrowia celu.
3800 złota +25 pancerza

+40 obrażeń ataku +40% prędkości ataku

Bierne Unikalne: Twoje podstawowe ataki zadają dodatkowo obrażenia magiczne równe 4% maksymalnego zdrowia celu (maksymalne 120 przeciw potworom).
345 złota
Użycie Użycie Zużywa ładunek, by przywrócić 120 pkt. zdrowia oraz 60 pkt. many przez 12 sekund.
Bierne Przechowuje 3 ładunki, które uzupełniają się, ilekroć znajdziesz się w sklepie.
250 złota
Statystyki Ograniczenie do 1 Talizmanu.

Do ulepszenia wymagany jest poziom 9. lub wyższy.

Darmowy
Jako Składnik Większa Kula przedmiot.png
Użycie Na 2 sekundy ujawnia obszar w odległości do 2500 / 3500 jednostek. Ujawnieni wrodzy bohaterowie pozostają widoczni przez 5 sekund. (120 sekund odnowienia).
2200 złota +70 odporności na magię

+20 regeneracji zdrowia

Bierne Unikalne: Otacza bohatera tarczą która pochłania 30 (+10 × poziom) obrażeń. Tarcza odnawia się po 9 sekundach bez otrzymania obrażeń.
1800 złota +30% prędkości ataku

+12 obrażeń ataku

Jako Składnik Dzika Flara przedmiot.png
Bierne Unikalne Bierne – Okaleczenie: Podstawowe ataki zadają potworom dodatkowe 75 pkt. obrażeń magicznych i przywracają 10 pkt. zdrowia przy trafieniu.

Unikalne Bierne: Otrzymujesz 30% więcej złota od potworów. Po zdobyciu 30 ładunków (które zdobywa się poprzez zabójstwa, asysty i zabijanie dużych potworów) przemienia się w Dziką Flarę.

1275 złota +180 zdrowia
Użycie Unikalne: Twój bohater otrzymuje 32 punktów zdrowia za każdy ładunek.

Otrzymujesz 2 ładunki za zabicie lub 1 ładunek za asystę (maks. 20 ładunków). Gdy umierasz, tracisz jedną trzecią ładunków. Przy 20 ładunkach otrzymujesz o 15% mniej obrażeń.

1400 złota +45 mocy umiejętności

+20% do skrócenia czasu odnowienia

Przedmioty do zaklęcia Nóż Kłusownika

Ostrze Prześladowcy
Pochodnia Zwiadowcy
Szabla Zwadźcy

300 złota
Jako Składnik Odłamek Prawdziwego Lodu przedmiot.png
Aura Unikalne – Zakrzywienie Many: Pobliscy sojusznicy otrzymują +5 pkt. regeneracji many co 5 sek.
35 złota
Użycie Użycie Przywraca 100 many w czasie 15 sekund.

Ograniczenie do 5 naraz.

Nie można kupić +40% prędkości ataku

+60 pkt. obrażeń magicznych przy trafieniu

Przedmioty do zaklęcia Nóż Tropiciela

Ostrze Prześladowcy
Szabla Zwadźcy

Bierne Unikalne – Widmowe Uderzenie: Co drugi (co czwarty w przypadku bohaterów walczących na dystans) podstawowy atak aktywuje efekty przy trafieniu dwukrotnie.
390 złota +7 regeneracji many
Podobne przedmioty Amulet WróżkiKoralik Odrodzenia

Naszyjnik Odnowienia

435 złota +15 regeneracji zdrowia
Jako Składnik Kamień Filozoficzny przedmiot.pngSiła Natury przedmiot.pngPlemienna Zbroja przedmiot.png (dawniej)
1400 złota +500 pkt. zdrowia

+10% skrócenia czasu odnowienia

Przedmioty do zaklęcia Nóż Kłusownika

Ostrze Prześladowcy
Pochodnia Zwiadowcy
Szabla Zwadźcy

Bierne Unikalne – Nieustępliwość: Czas działania ogłuszeń, spowolnień, prowokacji, oślepień i unieruchomień ulega skróceniu o 35%.
850 złota +30 złota za każdego zabitego dużego potwora
Dostępne zaklęcia Niepowstrzymany

Mag
Pożeracz
Wojownik

Bierne Unikalne Bierne – Padlinożerne Porażenie:: Gdy Porażenie zabije dużego potwora we wrogiej dżungli, czas odnowienia tego czasu skraca się o połowę, otrzymujesz +20 dodatkowych sztuk złota, a prędkość ruchu zwiększa się o 175% i maleje w ciągu 2 sekund.

Unikalne Bierne – Dżungler:: Zadaje 45 pkt. dodatkowych obrażeń magicznych potworom w ciągu 2 sekund i daje 10 pkt. regeneracji zdrowia oraz 5 pkt. regeneracji many co sekundę podczas walki z potworami.

Ograniczenie do 1 przedmiotu do dżungli.

3100 złota +120 mocy umiejętności

+10% skrócenia czasu odnowienia

Użycie Unikalne: Zadaje obrażenia magiczne w wysokości 15% maksymalnego zdrowia wybranego bohatera oraz sprawia, że cel otrzymuje zwiększone obrażenia magiczne o 20% przez 4 sekundy. (90 sekund czasu odnowienia) (zasięg: 750)
0 (w 20 minucie)
Bierne Unikalne – Obrona terytorialna Odwiedzenie sklepu znacznie zwiększa regenerację zdrowia i many oraz prędkość ruchu o 175%. Premia zanika w 8 sekund. Zablokowana premia do prędkości ruchu i regeneracji na 6 sekund w przypadku odniesienia i zadania obrażeń.
1600 złota +45 mocy umiejętności
Aura Unikalne – Zakrzywienie Many: Pobliscy sojuszniczy bohaterowie otrzymują +5 regeneracji many.
Bierne Unikalne – Szczęśliwy Cień: Otrzymujesz dodatkowe 4 sztuki złota na 10 sekund.
Użycie Unikalne: Otacza sojuszniczego bohatera zamiecią śnieżną która przez 4 sekundy zmniejsza prędkość ruchu pobliskich wrogów o 30%. (60 sekund czasu odnowienia)
1400 złota +10 pkt. obrażeń od ataku
Bierne Unikalne: Daje +5 pkt. obrażeń od ataku za każdy ładunek oraz posiada 5 ładunków przy pierwszym zakupie. Otrzymujesz 2 ładunki za zabicie lub 1 ładunek za asystę (maks. 20 ładunków). W razie śmierci traci się połowę ładunków. Przy 20 ładunkach otrzymujesz +20% do prędkości ataku.
800 złota +10% szans na trafienie krytyczne
Jako Składnik Kosa Statikka przedmiot.pngWidmowe Ostrze Youmuu przedmiot.png Włócznia Atmy przedmiot.png
Wezwanie Kata przedmiot.png (Wersja sprzed przeróbki)
Bierne Unikalne – Pazerność: Otrzymujesz dodatkowe +3 sztuki złota co 10 sekund.

Unikalne – Chciwość: Otrzymujesz dodatkowe 2 sztuki złota za każde zabicie.

2700 złota +50% prędkości ataku

+45 odporności na magię +10% skrócenia czasu odnowienia

Użycie Unikalne – Żywe Srebro: Oczyszcza Twojego bohatera z większości osłabień i zwiększa jego prędkość ruchu o 50% na 1 sekundę, jeżeli Twój bohater walczy w zwarciu. (90 sek. odnowienia)
950 złota +16 obrażeń ataku

+15% prędkości ataku

Bierne Unikalne – Poszukiwacz: +150 pkt. zdrowia
1450 złota +20% prędkości ataku

+20% szans na trafienie krytyczne

Bierne Unikalne – Nieustępliwość: Skraca czas działania ogłuszeń, spowolnień, prowokacji, przestraszeń, uciszeń, oślepień oraz unieruchomień o 35%.
700 złota +20 pancerza
Jako Składnik Duch Pradawnego Golema przedmiot.png
Bierne Unikalne – Wysysające Kolce: Atakujące potwory tracą 5% maksymalnej ilości zdrowia w ciągu 3 sekund (do 150 pkt.). Korzystający z niej zdobywa +40 pkt. regeneracji zdrowia co 5 sekund i +30 pkt. regeneracji many co 5 sek podczas walki z potworami
Użycie Unikalne – Totem Łowcy Umieszcza niewidzialny Totem Ukrycia, który odkrywa pobliski obszar przez 180 sekund (180 sekund odnowienia).
950 złota +40 mocy umiejętności

+10 regeneracji many

Bierne Unikalne – Poszukiwacz: +200 pkt. zdrowia
975 złota +500 many
Jako Składnik Oracle's Hood przedmiot.png
3460 złota +120 mocy umiejętności
Bierne Unikalne: Zwiększa moc umiejętności o 25%.
Użycie Unikalne – Znieruchomienie: Umieszcza twojego bohatera w zawieszeniu na 2 sek., czyniąc go niewrażliwym na wszystkie ataki, ale jednocześnie uniemożliwiając mu działanie (90 sek. odnowienia).
2650 złota +80 mocy umiejętności

+10% skrócenia czasu odnowienia

Użycie Użycie: Zadaje obrażenia magiczne równe 20% maksymalnego zdrowia wybranego bohatera w czasie 4 sekund oraz zwiększa otrzymywane przez cel obrażenia magiczne o 20%. (90 sek. czasu odnowienia)
1400 złota +40% prędkości ataku

+30 pkt. obrażeń magicznych przy trafieniu

Jako Składnik Nasycony Pożeracz przedmiot.png
Przedmioty do zaklęcia Nóż TropicielaOstrze Prześladowcy

Szabla Zwadźcy

Bierne Unikalne Bierne – Pożeracz:: Zabójstwa i asysty zapewniają ładunki Pożeracza oraz zwiększają tym samym obrażenia magiczne przy trafieniu o +1. Podczas kumulowania ładunków towarzyszy nam Duchowy Pies, który rośnie wraz z ich ilością.

Ładunki przy zabójstwach, asystach:Po osiągnięciu 30 ładunków Pożeracza Duchowy Pies łączy się z posiadaczem, a Pożeracz przemienia się w Nasycony Pożeracz.

złota +30 złota za każdego zabitego dużego potwora
Dostępne zaklęcia NiepowstrzymanyMag

Pożeracz
Wojownik

Bierne Unikalne Bierne – Wybuchowe Porażenie:: Porażenie powoduje obrażenia obszarowe; zadaje połowę obrażeń wszystkim potworom i wrogim stworom w pobliżu celu i ogłusza je na 1,5 sekundy. Użycie porażenia na potworze odnawia 15% brakującego zdrowia i many.

Unikalne Bierne – Dżungler:: Zadaje 45 pkt. dodatkowych obrażeń magicznych potworom w ciągu 2 sekund i daje 10 pkt. regeneracji zdrowia oraz 5 pkt. regeneracji many co sekundę podczas walki z potworami.

Ograniczenie do 1 przedmiotu do dżungli.

Darmowy
Użycie Użycie Wskrzesza bohatera i zwiększa jego prędkość ruchu do 125% na 12 sek. do momentu zaniknięcia. Przywiązanie Duszy posiada 1 ładunek i zyskuję dodatkowe ładunki na poziomach 9 i 14 (maks. 2 ładunki)

Użycie wymaga poświęcenia 1 ładunku.

Ograniczenie do 1 Talizmanu.

1625 złota +40 mocy umiejętności

+250 many +10% skrócenia czasu odnowienia

Przedmioty do zaklęcia Nóż TropicielaOstrze Prześladowcy

Szabla Zwadźcy

Bierne Unikalne – Czaroostrze Po użyciu umiejętności, następny atak podstawowy zada dodatkowe obrażenia magiczne równe 100% bazowych obrażeń ataku (+30% mocy umiejętności) wrogiemu celowi (1.5 sek. odnowienia).

Jeżeli celem jest neutralny potwór, to podstawowy atak dodatkowo przywraca 8% brakującej many, obrażenia stają się obszarowe, a główny cel otrzymuje 200% bazowych obrażeń ataku (+60% mocy umiejętności).

2950 złota +300 zdrowia

+20 pancerza +30 odporności na magię

Aura Unikalne – Legion: Pobliscy sojusznicy otrzymują +10 pkt. pancerza, +25 pkt. odporności na magię oraz +10 pkt. regeneracji zdrowia co 5 sek. Ten efekt jest o 50% silniejszy dla sojuszniczych stworów.
825 złota +200 zdrowia
Bierne Unikalne: Otrzymujesz +5 sztuk złota na 10 sekund.
2610 złota +40 regeneracji zdrowia

+76 odporności na magię +8% prędkości ruchu

Bierne Unikalne: Unikalne: Zyskujesz regenerację zdrowia równą 1.75% maksymalnego zdrowia.
475 złota
Użycie Użycie: Ujawnia i wyłącza pobliskie niewidzialne pułapki, urządzenia i totemy na wskazanym obszarze (150% podstawowego) na 6 sekund. (60 sekund odnowienia)

Ograniczenie do 1 Talizmanu.

765 złota +25 mocy umiejętności
Jako Składnik Odłamek Prawdziwego Lodu przedmiot.png
Bierne Unikalne – Szczęśliwy Cień: +4 sztuki złota co 10 sek.
1200 złota +20 obrażeń ataku

+10% szans trafienia krytycznego

Jako Składnik Grabieżca Lorda van Damma przedmiot.png
Bierne Unikalne: Trafienia krytyczne powodują krwawienie zadające 60% premii do obrażeń ataku jako obrażenia magiczne w czasie 3 sekund.
750 złota +15% prędkości ataku
Jako Składnik Widmowa Latarnia Greza przedmiot.png
Bierne Unikalne – Okaleczenie: Podstawowe ataki zadają dodatkowe 50 pkt. obrażeń magicznych i przywracają postaci 8 pkt. zdrowia, ilekroć trafiony zostanie potwór.
500 złota +10% skrócenia czasu odnowienia

+30-64 mocy umiejętności

Użycie Użycie Przyznaje 30-64 mocy umiejętności w zależności od poziomu bohatera, 10% skrócenia czasu odnowienia oraz zwiększa regenerację many i energii na 3 minuty.
500 złota +20-40 obrażeń ataku

+20-40% prędkości ataku

Użycie Użycie Przyznaje 20-40 obrażeń ataku w zależności od poziomu bohatera, 20-40% prędkości ataku oraz zwiększone o 15% obrażenia przeciwko wieżom na 3 minuty.
1337 złota +25 pkt. obrażeń ataku
Jako Składnik Widmowe Ostrze Youmuu przedmiot.pngCzarny Tasak przedmiot.png
Bierne Unikalne: +10% skrócenia czasu odnowienia

Unikalne +10 pkt. przebicia pancerza

75 złota
Użycie Użycie: Umieszcza w wybranym miejscu niewidzialny totem, który odkrywa pobliski obszar przez 180 sekund.

Każdy gracz może umieścić maksymalnie 3 Totemy Ukrycia jednocześnie. Ograniczenie do 3 naraz.

100 złota
Użycie Użycie: Umieszcza w wybranym miejscu widzialny totem, który odkrywa pobliski obszar i odkrywa niewidzialne jednostki do czasu aż nie zostanie zniszczony.

Każdy gracz może umieścić maksymalnie 1 Totem Wizji jednocześnie. Ograniczenie do 2 naraz.

2250 złota +430 [[Zdrowie}|zdrowia]]

+450 many

Bierne Unikalne: +10% skrócenie czasu odnowienia.

Unikalne: Kiedy używasz umiejętności, regenerujesz 50 pkt. zdrowia i 20 pkt. many przez 2 sekundy. Ten efekt ma 3 sekundy odnowienia.

Aura nocats=*}}: Najbliżsi sojusznicy otrzymują 20 regeneracji zdrowia/5 sek. i 9 regeneracji many/5 sek.
1740 złota +15 obrażeń ataku

+30% prędkości ataku

Użycie Unikalne Mgła wykrywająca niewidzialne jednostki daje widoczność na wybranym obszarze przez 5 sekund i na 3 sekundy ujawnia pozycje wrogich bohaterów którzy tam wejdą. (60 sekund czasu odnowienia) (zasięg: 800)
Bierne Unikalne – Okaleczenie Podstawowe ataki przeciwko potworom zadają 75 pkt. obrażeń magicznych i przywracają 10 pkt. zdrowia.

Unikalne – Wykrywanie pułapek pobliskie niewidzialne pułapki przeciwników zostają ujawnione. Unikalne: Otrzymujesz 30% więcej złota od potworów.

475 złota
Użycie Użycie: Umieszcza w wybranym miejscu Totem Ukrycia, który utrzymuje się przez 180 sekund. (60 sekund odnowienia). Przechowuje do 2 ładunków.

Każdy gracz może umieścić maksymalnie 3 Totemy Ukrycia jednocześnie. Ograniczenie do 1 Talizmanu.
Do ulepszenia wymagany jest poziom 9. lub wyższy.

475 złota
Użycie Użycie: Umieszcza w wybranym miejscu Totem Wizji, który odkrywa pobliski obszar i niewidzialne jednostki, dopóki nie zostanie zniszczony. (120 sekund odnowienia)

Każdy gracz może umieścić maksymalnie 1 Totem Wizji jednocześnie. Ograniczenie do 1 Talizmanu.
Do ulepszenia wymagany jest poziom 9. lub wyższy.

Darmowy
Jako Składnik Kula Dalekowidzenia przedmiot.png
Statystyki Ograniczenie do 1 Talizmanu.

Na jedną sekundę ujawnia obszar w odległości do 2500 jednostek. Ujawnieni wrodzy bohaterowie pozostają widoczni przez 5 sekund. Ten efekt nie działa na niewidocznych bohaterów (150 sekund odnowienia).

Darmowy
Jako Składnik Soczewka Wyroczni przedmiot.png
Statystyki Ograniczenie do 1 Talizmanu.

Ujawnia i wyłącza pobliskie niewidzialne pułapki i totemy na 6 sekund na wskazanym obszarze. (60 sekund odnowienia).

Darmowy
Statystyki Ograniczenie do 1 Talizmanu.

Użycie Umieszcza w wybranym miejscu Totem Ukrycia, który utrzymuje się przez 120 sekund. (120 sekund odnowienia) Każdy gracz może umieścić maksymalnie 3 Totemy Ukrycia jednocześnie.

2300 złota +45 pancerza

+15% szans na trafienie krytyczne

Bierne Unikalne Zadajesz dodatkowe obrażenia ataku równe 1,5% maksymalnego zdrowia.
2300 złota +80 mocy umiejętności

+10% skrócenia czasu odnowienia

Bierne Unikalne – Czysta Krew Twoje umiejętności bohaterów uzdrawiają cię o 15% zadanych obrażeń (5% w przypadku umiejętności obszarowych).
2035 złota +45% prędkości ataku

+25 mocy umiejętności

Bierne Unikalne: Podstawowe ataki zadają dodatkowe obrażenia magiczne w wysokości 15 (+10% mocy umiejętności) pkt. przy trafieniu.

Unikalne: Twoje podstawowe ataki zmniejszają na 4 sek. odporność na magię o 8 (efekt ten kumuluje się do 7 razy) przy trafieniu.

2850 złota +25 obrażeń ataku

+50% prędkości ataku +10% prędkości ruchu +10% skrócenia czasu odnowienia

Bierne Unikalne – Nieustępliwość: Czas działania ogłuszeń, spowolnień, prowokacji, strachu, uciszeń, oślepień i unieruchomień zostaje skrócony o 35%.
450 złota
Bierne Unikalne – Zniekształcenie: Skraca czas odnowienia Teleportu, Błysku i Ducha o 15% oraz zapewnia im dodatkowe efekty.
450 złota
Bierne Unikalne – Żwawość: +20 prędkości ruchu

Przedmioty usunięte bohaterów[edytuj | edytuj kod]

Przedmiot Bohater Statystyki Opis Składnik
- Unikalne – Pamiątki z Łowów: Rengar zbiera Trofea za zabitych bohaterów, zyskując dodatkowe efekty zależne od ilości zebranych Trofeów. Zabójstwa i asysty dają 1 Trofeum.: Głowa Kha'Zixa przedmiot.png
- Unikalne – Pamiątki z Łowów:: -
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.