League of Legends Wiki
League of Legends Wiki

Precyzja – specjalizacja piątego poziomu ścieżki przebiegłości. Posiada 5 rang rozwoju.