FANDOM


Prędkość ataku (ang. Attack Speed w skrócie AS) to statystyka informująca o częstotliwości z jaką bohater atakuje atakami podstawowymi, wyrażona jest w atakach na sekundę.

 • Maksymalnie wynosi ona 2.5 ataku na sekundę lub atak co 0.4 sekundy.
 • Wyjątek od tej reguły stanowi Kog'Maw podczas trwania Broni Biomagicznej, wtedy maksymalna wartość prędkości ataku wynosi 5.0 ataków na sekundę lub atak co 0.2 sekundy.

Premie do prędkości ataku pochodzące ze wszystkich źródeł wyrażone są w %. Każdy % premii zwiększa podstawową prędkość ataku danego bohatera o %. Oznacza to, że bohaterowie z większą podstawową prędkością ataku w większym stopniu korzystają z premii do prędkości ataku. Prędkość ataku może zostać zwiększona poprzez zyskiwaną premię do prędkości ataku uzyskiwaną dzięki przedmiotom, runom, specjalizacjom i niektórym umiejętnościom bohaterów. Dodatkowo prędkość ataku może zostać zmniejszona przez niektóre przedmioty i umiejętności bohaterów.


ObliczeniaEdytuj

Podstawowa prędkość atakuEdytuj

Podstawowa prędkość ataku każdego bohatera (ASbase) jest obliczana na podstawie ukrytej zmiennej zwanej opóźnieniem ataku, która waha się od -0.1 do 0.08 podstawowej prędkości ataku - otrzymana wartość jest równa podstawowej prędkości ataku danego bohatera na 1 poziomie.

AS

=

0.625

 

1 + opóźnienie ataku

 


Źródła zapewniające prędkość atakuEdytuj

Premie do prędkości ataku sumują się.

 • Przykładowo:
 • Żądełko zapewnia +50% premii do prędkości ataku.
 • Ząb Nashora zapewnia +50% premii do prędkości ataku.
 • Bohater posiadający oba przedmioty będzie łącznie posiadać +100% premii do prędkości ataku.
 • Uwagi:
 • Maksymalna wartość prędkości ataku nie może przekroczyć 2.5 ataków na sekundę!
 • Większość wartości premii do prędkości ataku (na przykład w przypadku run) jest zaokrąglana w górę, więc w niektórych przypadkach otrzymane wartości mogą być różne, chyba, że znane są dokładne wartości.

PrzykładEdytuj

 • Obliczanie podstawowej prędkości ataku:

0.625

 

1 - 0.04

+

0.625

 

0.96

=

0.6510416

 


 • Oto jest podstawowa prędkość ataku Twisted Fatea na 1 poziomie (bez specjalizacji, run, itp.
 • W grze wartość podstawowej prędkość ataku jest zaokrąglana do 3 miejsc po przecinku i wynosi: 0.651.
 • Obliczenia podstawowej prędkości ataku:
 • Twisted Fate otrzymuje +3.22% premii do prędkości ataku co poziom.
 • Na poziomie 18, łącznie otrzymuje +54.74% premii do prędkości ataku.
 • As z Rękawa ulepszony na 5 poziom zapewnia 30% premii do prędkości ataku.
 • Załóżmy, że posiada specjalizacje: Furię; zapewnia mu ona +4% premii do prędkości ataku.
 • Załóżmy, że posiada przedmiot Żądełko; zapewnia mu one +50% premii do prędkości ataku.
 • Łącznie będzie posiadać +138.74% premii do prędkości ataku lub +1.3874 do ułamkowego licznika prędkości ataku.
 • Finalne obliczenia:

0.625

 

0.96

+ (

0.625

 

0.96

×

138.74%

) =

0.6510416

+ (

0.6510416

×

138.74%

) ≈

1.55429

 


 • W grze uzyskana prędkość ataku będzie wyświetlana jako: 1.554.

Sposoby na zwiększenie prędkości atakuEdytuj

PrzedmiotyEdytuj

Dostępność

Każda literka oznacza dostępność przedmiotu na danej mapie. Kombinacje literek oznaczają, że dany przedmiot jest dostępny na kilku mapach. Przedmioty ustawione są w kolejności całkowitych zapewnianych przez nie statystyk, wyjątek od tej reguły stanowią przedmioty, zapewniające nieokreślone statystyki.
Legenda:
SSummoner's Rift.
TTwisted Treeline
HHowling Abyss


 Ostrze Gniewu Guinsoo: +30 obrażeń ataku +40 mocy umiejętności,

 • Podstawowe ataki przy trafieniu generują 2 ładunki (1 w przypadku ataków dystansowych), aż do maksymalnie 8. Po zdobyciu maksymalnej ilości otrzymujesz Gniew Guinsooa.
 • Każdy ładunek zapewnia +8% premii do prędkości ataku, +3 obrażeń ataku i +4 mocy umiejętności na 5 sekund; zapewniając maksymalnie +64% premii do prędkości ataku, +24 obrażeń ataku i +32 mocy umiejętności.
 • Unikalne Bierne – Gniew Guinsooa:: Podstawowe ataki zadają przy trafieniu dodatkowe obrażenia magiczne równe 20 (+15% premii do obrażeń ataku) (+7.5% mocy umiejętności) wszystkim w obszarze 350 jednostek. 2800 złota.

 Ząb Nashora: +50% prędkości ataku, +80 mocy umiejętności.

 Żądełko: +50% prędkości ataku

 Widmowy Tancerz: +45% prędkości ataku, +30% szansy na trafienie krytyczne, +5% prędkości ruchu.

 • Unikalne Bierne – Widmowy Walc: Gdy znajdujesz się w promieniu 500 jednostek od widzialnego wrogiego bohatera, to zyskujesz 7% premii do prędkości ruchu i możliwość przenikania przez jednostki.
 • Unikalne Bierne – Lament: Ostatni zaatakowany atakiem podstawowym przez nas wrogi bohater zadaje nam o 12% mniej obrażeń przez 10 sekund. Efekt może być aktywny tylko na jednym bohaterze w danej chwili, a następne ataki podstawowe odświeżają czas trwania. 2550 złota.

 Huragan Runaana: +40% prędkości ataku, +30% szansy na trafienie krytyczne, +7% prędkości ruchu.

 • Unikalne Bierne: Podczas wykonywania ataku podstawowego dodatkowo zostają wystrzelone 2 pociski w 2 najbliższych wrogów, każdy pocisk zadaje 25% obrażeń ataku (50% obrażeń ataku w przypadku trafienia krytycznego) i nakłada efekty przy trafieniu. (tylko na dystans). 2600 złota.

 Koniec Rozumu: +40% prędkości ataku, +40 odporności na magię.

 • Unikalne Bierne: Twoje ataki podstawowe (przy trafieniu) wykradają 5 odporności na magię na 5 sekund (efekt kumuluje się do 5 razy, maks. 25). 2800 złota.

 Ostrze Zniszczonego Króla: +40% prędkości ataku, +25 obrażeń ataku, +10% kradzieży życia.

 • Unikalne – Bierne: Podstawowe ataki zadają dodatkowe obrażenia fizyczne równe 6% aktualnego zdrowia celu (maksymalnie 60 pkt. przeciw stworom i potworom) przy trafieniu.
 • Unikalne – Aktywne: Zadaje obrażenia fizyczne równe 10% maksymalnego zdrowia celu wybranemu wrogiemu bohaterowi (minimalnie 10 pkt.) i przywraca zdrowie równe wartości zadanych obrażeń oraz wykrada 25% prędkości ruchu celu na 3 sekundy (90 sekund odnowienia; zasięg 550). 3400 złota.

 Widmowe Ostrze Youmuu: +65 obrażeń ataku, +10% skrócenia czasu odnowienia.

 • Unikalne Aktywne: Zapewnia +40% premii do prędkości ataku i +20% premii do prędkości ruchu na 6 sekund (45 sek. odnowienia) 3200 złota.

 Kosa Statikka: +35% prędkości ataku, +30% szansy na trafienie krytyczne, +5% prędkości ruchu.

 • Bierne: Poruszanie się i atakowanie atakami podstawowymi kumuluje ładunki, aż do 100. Po skumulowaniu maksymalnej ilości ładunków otrzymujemy Naładowanie.
 • Unikalne Bierne – Naładowanie: Twój następny atak podstawowy zużywa 100 ładunków i zadaje dodatkowe 50-120 pkt. (110-264 pkt. w przypadku stworów) obrażeń magicznych przy trafieniu 5 okolicznym wrogom. 2600 złota.

 Moc Trójcy: +15% prędkości ataku, +25 obrażeń ataku, +20% szans na trafienie krytyczne, +10% skrócenia czasu odnowienia, +5% prędkości ruchu, +250 zdrowia, +250 many.

 Nagolenniki Berserkera: +30% prędkości ataku,

 Szybka Ognista Armata: +30% prędkości ataku, +30% szansy na trafienie krytyczne, +5% prędkości ruchu.

 • Bierne: Poruszanie się i atakowanie atakami podstawowymi kumuluje ładunki, aż do 100. Po skumulowaniu maksymalnej ilości ładunków otrzymujemy Wzmocnione Uderzenie.
 • Unikalne Bierne – Wzmocnione Uderzenie: Twój następny atak podstawowy zużywa 100 ładunków i zyskuje dodatkowe 35% premii do zasięgu (maks. +150) oraz zadaje dodatkowe 50-160 pkt. obrażeń magicznych przy trafieniu. Działa na struktury 2600 złota.

 Wygięty Łuk: +25% prędkości ataku,

 Odłamek Kircheis: +15% prędkości ataku

 • Bierne: Poruszanie się i atakowanie atakami podstawowymi kumuluje ładunki, aż do 100. Po skumulowaniu maksymalnej ilości ładunków otrzymujemy Wzmocnione Uderzenie.
 • Unikalne Bierne – Wzmocnione Uderzenie: Twój następny atak podstawowy zużywa 100 ładunków i zadaje dodatkowe 30 pkt. obrażeń magicznych przy trafieniu. 750 złota.

 Ognisty Trybularz: +40 mocy umiejętności, +10% skrócenia czasu odnowienia, +100% podstawowej regeneracji many.

 • Unikalne Bierne: Uzdrawianie i osłanianie tarczami sojuszniczych bohaterów (z wyjątkiem siebie) zapewnia im 15% premii prędkość ataku i 30 pkt. dodatkowych obrażeń magicznych przy trafieniu na 6 sekund. 2200 złota.

 Zapał: +15% prędkości ataku, +20% szansy na trafienie krytyczne,

 Sztylet: +12% prędkości ataku 300 złota.


 Nasycony Pożeracz: +40% prędkości ataku, +60 pkt. obrażeń magicznych przy trafieniu.

 • Unikalne Bierne – Widmowe Uderzenie: Co drugi (co czwarty w przypadku bohaterów walczących na dystans) podstawowy atak aktywuje efekty przy trafieniu dwukrotnie. 0 złota.

 Pożeracz: +40% prędkości ataku, +30 pkt. obrażeń magicznych przy trafieniu,

 • Unikalne Bierne – Pożeracz: Zabójstwa i asysty zapewniają ładunki Pożeracza oraz zwiększają tym samym obrażenia magiczne przy trafieniu o +1. Podczas kumulowania ładunków towarzyszy nam Duchowy Pies, który rośnie wraz z ich ilością.

Ładunki przy zabójstwach, asystach:

Po osiągnięciu 30 ładunków Pożeracza Duchowy Pies łączy się z posiadaczem, a Pożeracz przemienia się w Nasycony Pożeracz. 1400 złota.


 Ostrze Derwisza: +50% prędkości ataku, +45 odporności na magię, +10% skrócenia czasu odnowienia.

 • Unikalne – Żywe Srebro: Oczyszcza Twojego bohatera z większości osłabień i zwiększa jego prędkość ruchu o 50% na 1 sekundę, jeżeli Twój bohater walczy w zwarciu. (90 sek. odnowienia) 2700 złota.


 Ostrze Poszukiwacza: +15% prędkości ataku, +16 obrażeń ataku.

 • Unikalne Bierne – Poszukiwacz: +150 pkt. zdrowia. 950 złota.

----

Umiejętności bohaterówEdytuj

Oto lista umiejętności bohaterów, które zapewniają chwilowe wzmocnienia zapewniające premię do prędkości ataku; aby przeczytać więcej o danej umiejętności kliknij w link!

SpecjalizacjeEdytuj

RunyEdytuj

Znaki:Edytuj

Pieczęcie:Edytuj

Glify:Edytuj

Esencje:Edytuj

Sposoby na osłabienie prędkości atakuEdytuj

PrzedmiotyEdytuj

Dostępność

Każda literka oznacza dostępność przedmiotu na danej mapie. Kombinacje literek oznaczają, że dany przedmiot jest dostępny na kilku mapach. Przedmioty ustawione są w kolejności całkowitych zapewnianych przez nie statystyk, wyjątek od tej reguły stanowią przedmioty, zapewniające nieokreślone statystyki.
Legenda:
SSummoner's Rift.
TTwisted Treeline
HHowling Abyss


 Mroźne Serce: +90 pancerza, +20% skrócenia czasu odnowienia, +400 many.

 • Unikane – Aura: Zmniejsza prędkość ataku przeciwników w zasięgu 700 jednostek o 15%. 2800 złota.

 Omen Randuina: +450 zdrowia, +60 pancerza, -10% otrzymywanych obrażeń krytycznych,

 • Unikalne Bierne – Zimna Stal: Gdy zostaniesz trafiony atakiem podstawowym, prędkość ataku napastnika ulegnie zmniejszeniu o 15% na 1 sekundę.
 • Unikalne Aktywne: Spowalnia przeciwników w zasięgu 500 jednostek o 35% na 4 sekundy. (60 sek. odnowienia). 3000 złota.

 Zbroja Strażnika: +40 pancerza.

 • Unikalne Bierne – Zimna Stal: Gdy zostaniesz trafiony atakiem podstawowym, prędkość ataku napastnika ulegnie zmniejszeniu o 15% na 1 sekundę. 1100 złota.

Czary PrzywoływaczaEdytuj

Umiejętności bohaterówEdytuj

Oto lista umiejętności bohaterów, które zapewniają chwilowe osłabienia zmniejszające prędkość ataku; aby przeczytać więcej o danej umiejętności kliknij w link!

NotatkiEdytuj

Lista prędkości ataku bohaterówEdytuj

Główny artykuł: Lista prędkości ataku bohaterów

DrobnostkiEdytuj

Ostatnia aktualizacja: V6.4

 • Największą prędkość ataku na poziomie 1 z początkowym 500 zł i bez pomocy żadnego sojusznika może osiągnąć Kog'Maw, wynosi ona 2. 155 ataków na sekundę.
 • Kog'Maw musi posiadać:
 • Runy: +41.4% prędkości ataku
 • Podstawowa wartość prędkości ataku Kog'Mawa wynosi 0.625 ataku na sekundę.
 • Uzyskana premia do prędkości ataku wynosi: 41.4% + 4% + 12% + 15% = 72.4 %
 • Całkowita wartość prędkości ataku Kog'Mawa: (0.625 × 1.724) × 2 = 2.155

W tej samej konfiguracji, ale wraz ze wzmocnieniami 4 sojuszników ( a, Nidalee, Nunu i Warwicka), maksymalna wartość prędkości ataku uzyskaną przez Kog'Mawa wzrasta do 3.2175.

 • Wzmocnienia sojuszników:
 • Obliczenia:
 • Podstawowa wartość prędkości ataku Kog'Mawa wynosi 0.625 ataku na sekundę.
 • Uzyskana premia do prędkości ataku wynosi: 72.4% + 20% + 20% + 25% + 20% = 157.4%
 • Całkowita wartość prędkości ataku Kog'Mawa: (0.625 × 2.574) × 2 = 3.2175

Podsumowując wnioski, Kog'Maw aby osiągnąć prędkość ataku równą 5.00 ataków na sekundę, potrzebuje przynajmniej +300% premii do prędkości ataku.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.