Pancerz (ang. Armor w w skrócie AR) to statystyka, którą posiadają wszystkie jednostki, w tym stwory, potwory i struktury. Wzrost pancerza zmniejsza otrzymywane przez cel obrażenia fizyczne pochodzące ze wszystkich źródeł. Każdy bohater (wyjątek stanowi Thresh) rozpoczyna grę z pewną wartością pancerza skalującą się z poziomem. Pancerz może zostać zwiększony za pomocą przedmiotów, run, specjalizacji, aur i niektórych umiejętności bohaterów.

Wyłączając Thresha wartość pancerza na 18 poziomie waha się od 65.5 Gnar do 104,98 Rammus.

Redukcja obrażeń fizycznych[edytuj | edytuj kod]

Obrażenia fizyczne zredukowane są przez pancerz o % według tych wzorów (dane nieaktualne ale bardzo zbliżone do obecnych):

Wzór - pancerz.jpg
Przykłady:

Nakładanie się pancerza[edytuj | edytuj kod]

Każdy 1 pkt. pancerza zapewnia celowi dodatkowe 1% maksymalnego zdrowia na obrażenia fizyczne, utrudniając jej zabicie – to jest skuteczność zdrowia.

Przykład: Jednostka posiadająca 60 pancerza posiada łącznie 160% maksymalnego zdrowia, w ramach skuteczności zdrowia na obrażenia fizyczne, więc jeśli cel posiada 1000 pkt. zdrowia, to potrzeba 1600 pkt. obrażeń fizycznych do jego zabicia.

Wynika z tego, że każdy 1 pkt. pancerza zwiększa skuteczność zdrowia w przypadku obrażeń fizycznych o 1% maksymalnego zdrowia; niezależnie, czy posiada ona 10 czy 1000 pancerza.

Aby zobaczyć szczegółowe dane na ten temat zobacz ten film – link

W przeciwieństwie do zdrowia, zwiększając pancerz powodujemy, że uleczenia i tarcze stają się skuteczniejsze – jest to nazywane skalowaniem pośrednim, ponieważ wrogowie muszą zadać więcej obrażeń fizycznych aby zabić naszego bohatera.

Pancerz jako przelicznik[edytuj | edytuj kod]

Umiejętności bohaterów[edytuj | edytuj kod]

Przedmioty[edytuj | edytuj kod]

Sposoby na zwiększenie pancerza[edytuj | edytuj kod]

Przedmioty[edytuj | edytuj kod]

Dostępność

Legenda:
SSummoner's Rift.
TTwisted Treeline
HHowling Abyss
CCrystal Scar


Mroźne Serce: +90 pancerza, +20% skrócenia czasu odnowienia, +400 many.

Lodowa Rękawica: +65 pancerza, +20% skrócenia czasu odnowienia, +500 many.

 • Unikalne Bierne – Czaroostrze: Po użyciu umiejętności bohaterów Twój następny atak podstawowy (przy trafieniu) stworzy Lodowe Pole na 2 sekundy na obszarze równym 180 (+55% premii do pancerza) jednostek.
 • Unikalne Bierne – Lodowe Pole: Wszyscy wrogowie w obszarze pola otrzymują obrażenia fizyczne równe 100% podstawowych obrażeń ataku i zostają spowolnispowolni o 30%. 2700 złota.

Omen Randuina: +60 pancerza, +450 zdrowia, -10% otrzymywanych obrażeń krytycznych.

 • Unikalne Bierne – Zimna Stal: Gdy zostaniesz trafiony atakiem podstawowym, prędkość ataku napastnika ulegnie zmniejszeniu o 15% na 1 sekundę.
 • Unikalne Aktywne: SpowalniaSpowalnia przeciwników w zasięgu 500 jednostek o 35% na 4 sekundy. (60 sek. odnowienia). 3000 złota.

Pancerz Umrzyka: +50 pancerza, +500 zdrowia.

 • Unikalne Bierne – Miażdżący Cios: Następny atak podstawowy wyładowuje Rozpęd i zadaje dodatkowy 1 pkt. obrażeń fizycznych za każde 2 ładunki Rozpędu. Jeżeli wyładowanych zostanie 100 ładunków, obrażenia zostaną podwojone, a cel zostanie spowolniony o 75% na 1 sekundę (tylko w zwarciu). 2800 złota.

Słoneczna Peleryna: +50 pancerza, +500 zdrowia.

Naramiennik Poszukiwacza: +25 pancerza, +25 mocy umiejętności.

 • Unikalne Bierne: Zabicie jednostki daje premię do pancerza i mocy umiejętności w wysokości 0.5 pkt. Efekt kumuluje się do 30 razy. 1200 złota.

Kamizelka Kolcza: +40 pancerza, 800 złota.

Zbroja Strażnika: +40 pancerza,

 • Unikalne Bierne – Zimna Stal: Gdy zostaniesz trafiony atakiem podstawowym, prędkość ataku napastnika ulegnie zmniejszeniu o 15% na 1 sekundę. 1100 złota.

Tabi Ninja: +30 pancerza,

 • Unikalne Bierne: Blokuje 10% obrażeń zadawanych przez podstawowe ataki. 1100 złota.

Zwiastun Zeke'a: +30 pancerza, +250 many, +50 mocy umiejętności, +10% skrócenia czasu odnowienia.

 • Unikalne Aktywne: Tworzysz więź z wybranym sojusznikiem (60 sek. odnowienia).
 • Unikalne Bierne – Przewodnik: Gdy Ty i powiązany sojusznik znajdujecie się w zasięgu nie przekraczającym 1000 jednostek od siebie, to generujecie 1 ładunek co 1 sekundę; aż do maksymalnie 100. Ładunki generowane są również poprzez atakowanie atakami podstawowymi i używanie umiejętności bohaterów.
 • Po uzbieraniu maksymalnej ilości ładunków, następne zadane przez nas lub powiązanego sojusznika obrażenia zużywają 100 ładunków i zapewniają obojgu bohaterom +50% szansy na trafienie krytyczne oraz +20% mocy umiejętności na 8 sekund.
 • Wszystkie ładunki przepadają, gdy odległość między Wami będzie większa niż 1000 jednostek przez 5 sekund lub gdy po osiągnięciu 100 ładunków nie zadacie obrażeń w przeciągu 5 sekund. 2300 złota.

Lodowcowy Całun: +25 pancerza, +250 many.

Lekka Szata: +15 pancerza, 300 złota.


Kolczasta Kolczuga: +100 pancerza,

 • Unikalne Bierne: Odbija 15% obrażeń fizycznych (+25% premii do pancerza) otrzymanych od ataków podstawowych i efektów przy trafieniu jako magiczne z powrotem w atakującego (Wartość obrażeń obliczana jest przed odpornościami i osłabieniami) 2350 złota.


Klepsydra Zhonyi: +45 pancerza, +100 mocy umiejętności.

 • Unikalne Aktywne: Wprowadza Twojego bohatera w zastójzastój na 2.5 sekundy, czyniąc go niewrażliwym na wszystkie ataki, ale jednocześnie uniemożliwiając mu wykonywanie wszelkich czynności (90 sek. odnowienia). 3500 złota.


Anioł Stróż: +60 pancerza, +60 odporności na magię.

 • Unikalne Bierne: Po otrzymaniu śmiertelnych obrażeń umieszcza Twojego bohatera w zastojuzastoju na 4 sekundy, następnie wskrzesza go i przywraca mu 700 zdrowia albo 30% maksymalnego zdrowia i 30% maksymalnej many. (300 sek. odnowienia). 2700 złota.


Księżycowe Czaroostrze: +50 pancerza, +50 mocy umiejętności.

Wiedźmi Kapelusz Woogleta: +45 pancerza, +100 mocy umiejętności.

 • Unikalne Bierne: +25% mocy umiejętności.
 • Unikalne Aktywne: Wprowadza Twojego bohatera w zastójzastój na 2.5 sekundy, czyniąc go niewrażliwym na wszystkie ataki, ale jednocześnie uniemożliwiając mu wykonywanie wszelkich czynności (90 sek. odnowienia). 3500 złota.


Wykrywacz Hextech: +25 pancerza, +225 zdrowia, +250 many, +20% skrócenia czasu odnowienia.

 • Unikalne Bierne – Wykrywanie Pułapek: Ujawnione pobliskie niewidzialne pułapki przeciwników.
 • Unikalne Aktywne – Wzrok Łowcy: Mgła wykrywająca niewidzialne cele zapewnia widoczność przez 5 sek. na docelowym obszarze, ujawniając wrogich bohaterów na 3 sek. (60 sek. odnowienia). 2130 złota.


Portal Zz'rot: +55 pancerza, +55 odporności na magię, +125% podstawowej regeneracji zdrowia.

 • Unikalne Aktywne: Tworzy Bramę Pustki na 150 sekund (150 sek. odnowienia).
 • Brama Pustki: Wysyła co 4 sekundy Pomiot Pustki, pierwszy i każdy co czwarty Pomiot dodatkowo zyskuje premię do obrażeń różną 15% Twojego maksymalnego zdrowia. 2700 złota.

Omowy Niszczyciel: +50 pancerza, +300 zdrowia, +150% podstawowej regeneracji zdrowia, +10% skrócenia czasu odnowienia.

 • Unikalne Aktywne: Uniemożliwia pobliskim wrogim wieżom atakowanie przez 3 sekundy (120 sek. odnowienia). Tego efektu nie można użyć przeciwko tej samej wieży więcej niż raz na 8 sekund.

Płaszcz Raptora: +40 pancerza,+125% podstawowej regeneracji zdrowia.


Róg Strażnika:

 • Unikalne Aktywne – Okrzyk Bojowy: Zyskujesz 30% prędkości ruchu, 20 pkt. pancerza oraz 20 pkt. odporności na magię na 3 sekundy. (25 sek. odnowienia). +200 zdrowia, +125% podstawowej regeneracji zdrowia.
 • Unikalne Bierne: Wrogie zaklęcia zmniejszają czas odnowienia Okrzyku Bojowego o 1 sekundę. 1015 złota.

----

Umiejętności bohaterów[edytuj | edytuj kod]

Specjalizacje[edytuj | edytuj kod]

Runy[edytuj | edytuj kod]

Znaki:[edytuj | edytuj kod]

Pieczęcie:[edytuj | edytuj kod]

Glify:[edytuj | edytuj kod]

Esencje:[edytuj | edytuj kod]

Lista pancerza bohaterów[edytuj | edytuj kod]

Główny artykuł: Lista pancerza bohaterów.

Sposoby na osłabienie pancerza[edytuj | edytuj kod]

Główny artykuł: Przebicie pancerza.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.