League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Ornn, Ogień z Wnętrza Góry - jest jednym z bohaterów dostępnych w League of Legends.[1]

Umiejętności[]

Żywa Kuźnia (Bierna)

Ornn.Żywa Kuźnia.png

Ornn zyskuje 10% (4% więcej za każdy ulepszony przedmiot) więcej dodatkowego pancerza i odporności na magię ze wszystkich źródeł.

Ornn może wydać złoto, aby w dowolnym miejscu tworzyć przedmioty niebędące zaopatrzeniem.

Ponadto, gdy Ornn osiągnie 12. poziom, ulepszy swoje kwalifikujące się przedmioty do mistrzowskich przedmiotów. W ten sposób może ulepszyć maksymalnie 2 przedmioty. Za każdy poziom po 12. Ornn może ulepszyć przedmiot sojusznika, podchodząc do niego i na niego klikając. Maksymalnie 1 przedmiot na sojusznika.

Ornn może wykuwać przedmioty bezpośrednio z menu swojej kuźni lub ze sklepu.

Wulkaniczna Wyrwa (Q)

Zasięg: 800 jedn. · Koszt: 45 many · Czas: 9 / 8,5 / 8 / 7,5 / 7 sek.
Ornn.Wulkaniczna Wyrwa.png

Ornn uderza o ziemię, tworząc rozpadlinę, która zadaje określoną wartość pkt. obrażeń fizycznych i spowalnia trafionych wrogów o 40% na 2 sek. Następnie w miejscu zakończenia rozpadliny pojawia się słup magmy, który utrzymuje się przez 4 sek.

  • Obrażenia fizyczne: 20 / 45 / 70 / 95 / 120 (+60% obrażeń od ataku)

Rozpadlina zatrzymuje się wkrótce po tym, jak uderzy wrogiego bohatera.

Ognisty Miech (W)

Zasięg: 500 jedn. · Koszt: 45 / 50 / 55 / 60 / 65 many · Czas: 12 / 11,5 / 11 / 10,5 / 10 sek.
Ornn.Ognisty Miech.png

Ornn prze naprzód, bucha płomieniami i staje się niepowstrzymany na 0,75 sek. Ogień zadaje obrażenia magiczne w wysokości określonej wartości maksymalnego zdrowia celu.

Całkowite obrażenia magiczne:
12 / 13 / 14 / 15 / 16% maksymalnego zdrowia celu
Obrażenia magiczne co 0,15 sek.:
2,4 / 2,6 / 2,8 / 3 / 3,2% maksymalnego zdrowia celu

Wrogowie trafieni przez ostatni z płomieni stają się Krusi na 3 sek. Następny efekt unieruchamiający nałożony na Kruchego wroga potrwa o 30% dłużej i zada obrażenia magiczne w wysokości 12 - 20,5% (w zależności od poziomu bohatera) jego maksymalnego zdrowia.

Podstawowe ataki Ornna odrzucają Kruche cele.

Zadaje min. 80/130/180/230/280 pkt. (w zależności o poziomu umiejętności) obrażeń bohaterom i stworom oraz maks. 250 pkt. obrażeń potworom.

Żarliwa Szarża (E)

Zasięg: 450 jedn. · Koszt: 35 / 40 / 45 / 50 / 55 many · Czas: 16 / 15 / 14 / 13 / 12 sek.
Ornn.Żarliwa Szarża.png

Ornn szarżuje, zadając określoną wartość pkt. obrażeń fizycznych wrogom, których trafi.

  • Obrażenia fizyczne: 80 / 125 / 170 / 215 / 260 (+40% pancerza) (+40% odporności na magię)

Jeśli Ornn uderzy w element terenu, tworzy falę uderzeniową, która podrzuca wrogów na 1,25 sek. i zadaje obrażenia Żarliwej Szarży wrogom nietrafionym przez szarżę.

Fala uderzeniowa niszczy słupy magmy i elementy terenu stworzone przez wrogich bohaterów.

Zew Boga Kuźni (R)

Zasięg: 2500 jedn. · Koszt: 100 many · Czas: 140 / 120 / 100 sek.
Ornn.Zew Boga Kuźni.png

Ornn przywołuje potężnego żywiołaka lawy, który szarżuje w jego kierunku. Wrogowie trafieni przez żywiołaka otrzymują określoną wartość pkt. obrażeń magicznych, zostają spowolnieni na 2 sek. o maks. do pewnej wartości zależnie od dystansu przebytego przez żywiołaka i stają się Krusi na 3 sek.

Obrażenia magiczne:
125 / 175 / 225 (+20% mocy umiejętności)
Całkowite obrażenia magiczne:
250 / 350 / 450 (+40% mocy umiejętności)
  • Maksymalne spowolnienie: 40 / 50 / 60%
Zew Boga Kuźni 2.png

Ornn może ponownie użyć tej umiejętności, aby uderzyć w żywiołaka i go przekierować oraz wzmocnić. Wzmocniony żywiołak podrzuca pierwszego trafionego wrogiego bohatera na 1,5 sek. (o 50% krócej w przypadku każdego kolejnego trafionego bohatera), zadaje określoną wartość pkt. obrażeń magicznych i nakłada Kruchość.

Wskazówki[]

  • Ornn posiada niezrównane umiejętności walki w alei dzięki umiejętności wykuwania nowych przedmiotów bez konieczności powrotu do bazy.
  • Jako że każdy z sojuszników Ornna jest w stanie wykorzystać jedno z jego unikalnych ulepszeń, jego drużyna posiada odpowiednio wyższy limit złota niż przeciwnik.
  • Inni bohaterowie z umiejętnością tworzenia terenu (Trundle, Azir) świetnie współgrają z Ornnem, jako że jego Żarliwa Szarża umożliwia mu wykorzystywanie stworzonych struktur do podrzucania wrogów.

Przypisy

Advertisement