League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki
Ikonka ogłuszenia

Ogłuszenie (ang.Stun) to efekt kontroli tłumu należący do mocnej kontroli tłumu, charakteryzuje się animacją kręcących się gwiazdek nad trafionym celem. Ogłuszony cel podczas trwania efektu nie może kontrolować swojego ruchu, nie może atakować atakami podstawowymi, rzucać umiejętności bohaterów, aktywować aktywnych przedmiotów, ani używać Błysku i Teleportacji.

Czas trwania Ogłuszenia jest redukowany multiplikowanie przez nieustępliwość.

Przerywanie[]

Ogłuszenie przerywa:

Blokowanie[]

Ogłuszenie jest blokowane przez:

Umiejętności bohaterów[]

Przedmioty[]

Sposoby na oczyszczenie[]


Ogłuszenie jest oczyszczenie przez:

Przedmioty[]

Dostępność

Legenda:
SSummoner's Rift.
TTwisted Treeline
HHowling Abyss
CCrystal Scar


Rtęciowa Szarfa: +30 odporności na magię.

  • Unikalne Aktywne – Żywe Srebro: Oczyszcza Twojego bohatera z większości osłabień (90 sek. odnowienia). 1300 złota.

Tygiel Mikaela: +35 odporności na magię, +10% skrócenia czasu odnowienia, +100% podstawowej regeneracji many.

  • Unikalne Aktywne: Usuwa z sojuszniczego bohatera w zasięgu 750 jednostek wszystkie działające ogłuszenia, oplątania, polimorfie, prowokacje, przerażenia, spowolnienia, uciszenia, unieruchomienia i uroki oraz przywraca mu 150 (+10% maksymalnego zdrowia celu) pkt. zdrowia. (180 sek. odnowienia)
  • Unikalne Bierne – Przypływ Many: Odnawia 2% brakującej many co 5 sekund. 2300 złota.


Rtęciowy Bułat: +75 obrażeń ataku, +35 odporności na magię, +10% kradzieży życia.

  • Unikalne – Żywe Srebro: Oczyszcza Twojego bohatera z większości osłabień i zwiększa jego prędkość ruchu o 50% na 1 sekundę. (90 sek. odnowienia). 3700 złota.


Ostrze Derwisza: +50% prędkości ataku, +45 odporności na magię, +10% skrócenia czasu odnowienia.

  • Unikalne – Żywe Srebro: Oczyszcza Twojego bohatera z większości osłabień i zwiększa jego prędkość ruchu o 50% na 1 sekundę, jeżeli Twój bohater walczy w zwarciu. (90 sek. odnowienia). 2700 złota.


Umiejętności bohaterów[]

Czary Przywoływacza[]

Umiejętności bohaterów z możliwością ogłuszenia[]

Umiejętności bohaterów negujące efekt ogłuszenia[]

Poniższe umiejętności bohaterów można aktywować mimo bycia Ogłuszonym:

Zawieszenie[]

Szczególnym przypadkiem Ogłuszenia jest Zawieszenie – posiada ona wszystkie jego cechy i liczone jest jako efekt w powietrzu dla Ostatniego Tchnienia Yasuo, który można oczyścić, a jego czas trwania zredukować przez nieustępliwość.

Umiejętności bohaterów z możliwością zawieszenia[]

Advertisement