FANDOM


Obrażenia ataku (ang. Attack damage w skrócie AD) to statystyka bezpośrednio zwiększająca obrażenia fizyczne ataków podstawowych i niektórych umiejętności bohaterów.

Obrażenia od ataku dzielą się na dwie kategorie:

 • Suma powyższych kategorii nazywana jest całkowitą wartością obrażeń ataku.

Powyższy podział na kategorie jest ważny, gdy rozpatrujemy przeliczniki umiejętności bohaterów, ponieważ niektóre z nich skalują się z całkowitą wartością obrażeń ataku, np: Salwa Ashe; a inne już tylko z premią, np: Noxiańska Gilotyna Dariusa.

W przypadku obliczeń, obrażenia od ataku sumują się. Najpierw liczone są premie liczbowe, a potem zsumowana wartość mnożona jest przez %

W przeliczeniu na złoto, obrażenia ataku kosztują około 35 zł za każdy punkt premii. Oznacza to, że K. W. Miecz jest najbardziej opłacalnym przedmiotem zwiększającym tę statystykę; zapewnia on +40 obrażeń ataku przy koszcie 1300 zł, co daje 32.5 zł na każdy punkt premii. Niestety jednak niższe początkowe koszty rekompensowane są wysokimi kosztami ostatecznych wersji tego przedmiotu.

Sposoby na zwiększenie obrażeń atakuEdytuj

PrzedmiotyEdytuj

Dostępność

Każda literka oznacza dostępność przedmiotu na danej mapie. Kombinacje literek oznaczają, że dany przedmiot jest dostępny na kilku mapach. Przedmioty ustawione są w kolejności całkowitych zapewnianych przez nie statystyk, wyjątek od tej reguły stanowią przedmioty, zapewniające nieokreślone statystyki.
Legenda:
SSummoner's Rift.
TTwisted Treeline
HHowling Abyss


 Manamune: +25 obrażeń ataku., +250 many, +25% podstawowej regeneracji many.

 • Unikalne Bierne - Podziw: Otrzymujesz dodatkowe obrażenia od ataku, w wysokości 2% maksymalnej many,
 • Unikalne Bierne – Doładowanie many: Daje 4 pkt. maksymalnej many przy rzuceniu zaklęcia lub wydaniu punktów many (do 2 razy co 8 sekund). Biernie generuje 1 pkt. many co 8 sekund. Premia może wynieść maksymalnie 750, a po osiągnięciu tej premii przemienia się w Muramanę. 2400 złota.

 Muramana: +25 obrażeń ataku., +1000 many, +25% podstawowej regeneracji many.

 • Unikalne Bierne - Podziw: Otrzymujesz dodatkowe obrażenia od ataku, równe 2% maksymalnej many.

 Gruboskórność Steraka: +25% podstawowych obrażeń ataku. +400 zdrowia,

 • Unikalne Bierne: Jeżeli w ciągu 5 sekund otrzymasz przynajmniej 400-1800 pkt. obrażeń, to otrzymujesz Furię Steraka. (45 sek. odnowienia).
 • Unikalne Bierne – Furia Steraka: Na 8 sekund Twój bohater rośnie i dodatkowo zyskuje +25% podstawowych obrażeń od ataku oraz szybko zanikającą tarczę absorbującą obrażenia równe 30% maksymalnego zdrowia.. 2700 złota.

 Taniec Śmierci: +75 obrażeń ataku, +10% skrócenia czasu odnowienia.

 Krwiożercza Hydra: +75 obrażeń ataku, +100% podstawowej regeneracji zdrowia, +12% kradzieży życia.

 • Bierne: 50% posiadanej przez nas Kradzieży życia jest uwzględniania przy obszarowych obrażeniach zadawanych przez ten przedmiot.
 • Unikalne – Rozpłatanie: Podstawowe ataki (przy trafieniu) zadają dodatkowe obrażenia fizyczne równe 20-60% obrażeń od ataku wszystkim pobliskim wrogom w obszarze 350 jednostek.
 • Unikalne – Półksiężyc: Zadaje dodatkowe obrażenia fizyczne równe 60-100% obrażeń od ataku wszystkim pobliskim wrogom w obszarze 400 jednostek. (10 sek. odnowienia) 3500 złota.

 Widmowe Ostrze Youmuu: +65 obrażeń ataku, +10% skrócenia czasu odnowienia.

 Złodziej Esencji: +65 obrażeń ataku, +20% szansy na trafienie krytyczne

 • Unikalne Bierne: Za każdy 1% szansy na trafienie krytycznie z innych źródeł otrzymujesz 1% skrócenia czasu odnowienia, maksymalnie 20%.

 Czarny Tasak: +55 obrażeń ataku +300 zdrowia, +20% skrócenia czasu odnowienia.

 Paszcza Malmortiusa: +55 obrażeń ataku, +40 odporności na magię, +10 przebicia pancerza.

 • Unikalne Bierne – Linia Życia: W sytuacji, w której Twój bohater miałby otrzymać obrażenia magiczne, które pozostawiłyby mu mniej niż 30% maksymalnego zdrowia, otrzymujesz na 5 sekund tarczę absorbującą 300 + (100% premii do odporności na magię) pkt. obrażeń magicznych (90 sek. odnowienia).

 Ostrze Gniewu Guinsoo: +30 obrażeń ataku , +40 mocy umiejętności,

 • Unikalne Bierne – Gniew Guinsooa:: Podstawowe ataki zadają przy trafieniu dodatkowe obrażenia magiczne równe 20 (+15% premii do obrażeń ataku) (+7.5% mocy umiejętności) wszystkim w obszarze 350 jednostek. 2800 złota.

 Lodowy Młot: +40 obrażeń ataku, +650 zdrowia.

 • Unikalne Bierne – Oblodzenie: Twoje podstawowe ataku spowalniają trafiony cel o 40% na 1.5 sekundy (30% w przypadku ataków z dystansu) 3100 złota.

 Miecz-Pistolet Hextech: +40 obrażeń ataku, +80 mocy umiejętności.

 • Unikalne – Aktywne: Wystrzeliwuje pocisk w wybranego wrogiego bohatera w zasięgu 700 jednostek, który spowalnia go o 40% na 2 sekundy oraz zadaje mu 150 (+40% mocy umiejętności) obrażeń magicznych. (30 sek. odnowienia). 3400 złota.

 Pozdrowienia Lorda Dominika: +40 obrażeń ataku

 • Unikalne Bierne – Pogromca Olbrzymów: Daje do 15% dodatkowych obrażeń fizycznych przeciwko wrogim bohaterom, którzy mają więcej maksymalnego zdrowia od nas (+1.5% obrażeń za każde 50 pkt. zdrowia różnicy, maksymalna premia przy 500 pkt. zdrowia różnicy).

 Śmiertelne Przypomnienie: +40 obrażeń ataku

 Kolosalna Hydra: +35 obrażeń ataku, +450 zdrowia, +100% podstawowej regeneracji zdrowia.

 • Unikalne – Rozpłatanie: Podstawowe ataki (przy trafieniu) zadają dodatkowe obrażenia fizyczne równe 5 + (1% maksymalnego zdrowia) głównemu celowi oraz 40 + (2.5% maksymalnego zdrowia) wszystkim pobliskim wrogom w stożku w zasięgu 700 jednostek przed nami.
 • Unikalne – Półksiężyc: Zadaje dodatkowe obrażenia fizyczne równe 40 + (10% maksymalnego zdrowia) wszystkim pobliskim wrogom w zasięgu 700 jednostek przed nami. (20 sek. odnowienia) 3500 złota.

 Eliksir Gniewu: +30 obrażeń ataku,

 Kilof: +25 obrażeń ataku 875 złota.

 Kordelas z Bilgewater: +25 obrażeń ataku, +10% kradzieży życia.

 • Aktywne – Unikalne: Zadaje 100 pkt. obrażeń magicznych i spowalnia wybranego wrogiego bohatera o 25% na 2 sekundy. (90 sekund odnowienia; zasięg 550). 1650 złota.

 Młot Bojowy Caulfielda: +25 obrażeń ataku

 Moc Trójcy: +25 obrażeń ataku, +20% szans na trafienie krytyczne, +15% prędkości ataku, +10% skrócenia czasu odnowienia|skrócenia czasu odnowienia, +5% prędkości ruchu, +250 zdrowia, +250 many.

 Ostatni Szept: +25 obrażeń ataku.

 Ostrze Zniszczonego Króla: +25 obrażeń ataku, +10% kradzieży życia, +40% prędkości ataku.

 • Unikalne Bierne: Podstawowe ataki zadają dodatkowe obrażenia fizyczne równe 6% aktualnego zdrowia celu (maksymalnie 60 pkt. przeciw stworom i potworom) przy trafieniu.
 • Unikalne – Aktywne: Zadaje obrażenia fizyczne równe 10% maksymalnego zdrowia celu wybranemu wrogiemu bohaterowi (minimalnie 10 pkt.) i przywraca zdrowie równe wartości zadanych obrażeń oraz wykrada 25% prędkości ruchu celu na 3 sekundy (90 sekund odnowienia; zasięg 550). 3400 złota.

 Pochłaniacz Uroków: +20 obrażeń ataku, +35 odporności na magię.

 • Unikalne Bierne – Linia Życia: W sytuacji, w której Twój bohater miałby otrzymać obrażenia magiczne, które pozostawiłyby mu mniej niż 30% maksymalnego zdrowia, otrzymujesz na 5 sekund tarczę absorbującą 100 + (10 × poziom) pkt. obrażeń magicznych (90 sek. odnowienia). 1300 złota.

 Tiamat: +20 obrażeń ataku, +50% podstawowej regeneracji zdrowia.

 • Unikalne – Rozpłatanie: Podstawowe ataki (przy trafieniu) zadają dodatkowe obrażenia fizyczne równe 20-60% obrażeń od ataku wszystkim pobliskim wrogom w obszarze 350 jednostek.
 • Unikalne Bierne – Półksiężyc: Zadaje dodatkowe obrażenia fizyczne równe 60-100% obrażeń od ataku wszystkim pobliskim wrogom w obszarze 400 jednostek. (10 sek. odnowienia) 1200 złota.

 Ząbkowany Sztylet: +20 obrażeń ataku,

 Pięść Jaurima: +15 obrażeń ataku,+150 zdrowia

 • Unikalne Bierne: Zabicie stwora daje premię do zdrowia w wysokości 5 pkt. Efekt kumuluje się do 30 razy. 1200 złota.

 Pożeracz: +15 obrażeń ataku, +200 zdrowia.

 • Unikalne Bierne – Szał:
 • Unikalne Bierne – Szał: Twoje ataki podstawowe zapewniają Ci 20 premii do prędkości ruchu na 2 sekundy, w przypadku zabójstwa premia zwiększa się do 60 jednostek. Premie do prędkości ruchu są o połowę mniej skuteczne w przypadku bohaterów walczących z dystansu. 1250 złota.

 Wampiryczny Kostur: +15 obrażeń ataku, +10% kradzieży życia. 900 złota.

 Wezwanie Kata: +15 obrażeń ataku,

 Długi Miecz: +10 obrażeń ataku, 350 złota.

 Pogromca Olbrzymów: +10 obrażeń ataku,

 • Unikalne Bierne – Pogromca Olbrzymów: Daje do 10% dodatkowych obrażeń fizycznych przeciwko wrogim bohaterom, którzy mają więcej maksymalnego zdrowia od nas (+1% obrażeń za każde 50 pkt. zdrowia różnicy, maksymalna premia przy 500 pkt. zdrowia różnicy). 1000 złota.

 Ostrze Dorana: +8 obrażeń ataku, +80 zdrowia, +3% kradzieży życia. 450 złota.

 Kosa: +7 obrażeń ataku, +3 zdrowia przy trafieniu

 • Unikalne Bierne: Zabicie stwora zapewnia nam dodatkową 1 szt. złota, a zabicie 100 stworów natychmiast daje nam dodatkowe 350 szt. złota i wyłącza ten bierny efekt. 450 złota.

 Szelmowski Topór: +20 obrażeń ataku, +10% szansy na trafienie krytyczne.

 • Unikalne Bierne – Krytyczna Wizja: Trafienia krytyczne sprawiają, że cel krwawi, przez 3 sek. i otrzymuje obrażenia magiczne o wartości 60% dodatkowych obrażeń od ataku. 2280 złota.


 Wojownik: +60 obrażeń ataku, +10% skrócenia czasu odnowienia 1575 złota.


 Krwiopijec: +75 obrażeń ataku,

 • Unikalne Bierne: Kradzież życia może nadleczyć Cię ponad maksymalny poziom zdrowia, dając tarczę, która pochłania 50-350 pkt. obrażeń (zależnie od poziomu bohatera). Tarcza zanika, gdy nie bierzesz udziału w walce przez 25 sekund. 3700 złota.

 Ostrze Nieskończoności: +65 obrażeń ataku, +20% szansy trafienia krytycznego.

 Mroczne Ostrze Draktharru: +75 obrażeń ataku, +5% prędkości ruchu

 • Unikalne Bierne: Twój następny atak podstawowy wymierzony we wrogiego bohatera nałoży przy trafieniu Zmrok (120 sekund odnowienia).
 • Unikalne Bierne - Zmrok: Po 2 sekundach, Zmrok zadaje obrażenia fizyczne równe 90 + (25% brakującego zdrowia celu). Jeżeli cel pod wpływem Zmroku zginie, to czas odnowienia jest odnawiany. 3250 złota.

 Rtęciowy Bułat: +65 obrażeń ataku, +35 odporności na magię, +10% kradzieży życia.

 • Unikalne – Żywe Srebro: Oczyszcza Twojego bohatera z większości osłabień i zwiększa jego prędkość ruchu o 50% na 1 sekundę. (90 sek. odnowienia) 3600 złota.

 K. W. Miecz: +40 obrażeń ataku 1300 złota.


 Grabieżca Lorda van Damma: +80 obrażeń ataku, +25% szansy trafienia krytycznego.

 • Unikalne Bierne – Krytyczna Wizja: Trafienia krytyczne sprawiają, że cel krwawi, przez 3 sek. i otrzymuje obrażenia magiczne o wartości 150% dodatkowych obrażeń od ataku. 3800 złota.


 Dawca Światła: +30 obrażeń ataku, +30% szansy na trafienie krytyczne.

 • Unikalne Bierne – Krytyczna Wizja: Trafienia krytyczne sprawiają, że przeciwnicy krwawią przez 3 sek., otrzymując dodatkowo obrażenia fizyczne o wartości 90% obrażeń od ataku oraz zostają ujawnieni na czas działania efektu.
 • Unikalne Aktywne – Wzrok Łowcy: Mgła wykrywająca niewidzialne cele zapewnia widoczność przez 5 sek. na docelowym obszarze, ujawniając wrogich bohaterów na 3 sek. w obszarze działania efektu (60 sek. odnowienia). 2280 złota.

 Entropia: +55 obrażeń ataku, +275 zdrowia.

 • Unikalne Aktywne: Przez następne 5 sek., podstawowe ataki zmniejszają prędkość ruchu celu o 30% i zadają 80 pkt. nieuchronnych obrażeń przez 2.5 sekundy przy trafieniu (60 sek. odnowienia). 2700 złota.


Umiejętności bohaterówEdytuj

Oto lista umiejętności bohaterów, które zapewniają chwilowe wzmocnienia zapewniające premię do obrażeń ataku; aby przeczytać więcej o danej umiejętności kliknij w link!

SpecjalizacjeEdytuj

RunyEdytuj

Znaki:Edytuj

Pieczęcie:Edytuj

Glify:Edytuj

Esencje:Edytuj

Neutralne potworyEdytuj

Sposoby na zmniejszenie obrażeń atakuEdytuj

Umiejętności bohaterówEdytuj

Oto lista umiejętności bohaterów, które zapewniają chwilowe osłabienia zmniejszające obrażenia ataku; aby przeczytać więcej o danej umiejętności kliknij w link!

Lista obrażeń ataku bohaterówEdytuj

Główny artykuł: Lista obrażeń ataku bohaterów

DrobnostkiEdytuj

Ostatnia aktualizacja: V6.1

 • Na poziomie 18 podstawowa wartość obrażeń ataku waha się od 63 ( Miss Fortune) do 146 ( Mordekaiser).
 • Jedną z największych wartości całkowitych obrażeń ataku może uzyskać Jhin na poziomie 18, wynosi ona 2521.8856656 obrażeń ataku.
 • Poza klasą znajdują się:
 • Jhin posiada 112.5 podstawowych obrażeń ataku.
 • Runy: +51.75 obrażeń ataku
 • Wymagany jest jeden z któryś przedmiotów zapewniających (+75 obrażeń ataku).
 • Modyfikatory obrażeń: (+173.84% obrażeń ataku)
 • Obliczenia:
 • Całkowita wartość obrażeń ataku Jhina: (112.5 + 51.75 + 10 + 389 + 357.6840) × 2.7384 = 2521.8856656 obrażeń ataku
 • Modyfikatory obrażeń: 2.445 × 1.12 = 2.7384 = (+173.84% obrażeń ataku)

Szablon:Nawigacja:Statystyki

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.