League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Nieugiętość – specjalizacja pierwszego poziomu ścieżki determinacji. Posiada 5 rangi rozwoju.