League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Nautilus, Tytan Głębin jest jednym z bohaterów dostępnych w League of Legends.[1]

Umiejętności[]

Powalający Cios (Bierna)

Nautilus.Powalający Cios.png

Podstawowe ataki Nautilusa zadają dodatkowe 8 - 110 pkt. (w zależności od poziomu bohatera) obrażeń fizycznych oraz unieruchamiają cel na 0,75 - 1,5 sek. (w zależności od poziomu bohatera).

Efekt ten nie może dotknąć tego samego celu częściej niż raz na 6 sekund.

Zakotwiczenie (Q)

Zasięg: 1100 jedn. · Koszt: 60 many · Czas: 14 / 13 / 12 / 11 / 10 sek.
Nautilus.Zakotwiczenie.png

Nautilus ciska kotwicą w przód. Jeśli trafi wrogą jednostkę, przyciąga ją do siebie i siebie do niej, oraz zadaje jej określoną wartość pkt. obrażeń magicznych, ogłuszając ją.

  • Obrażenia magiczne: 80 / 130 / 180 / 230 / 280 (+90% mocy umiejętności)

Jeśli Nautilus trafi w teren, przyciągnie się do niego, skracając czas odnowienia umiejętności o 50% i odzyskując 50% kosztu many.

Gniew Tytana (W)

Zasięg: 175 · Koszt: 80 many · Czas: 12 sek.
Nautilus.Gniew Tytana.png

Nautilus otacza się mroczną energią na 6 sek., tworząc tarczę, która osłania go przed obrażeniami równymi określonej wartości pkt.

  • Wytrzymałość tarczy: 60 / 70 / 80 / 90 / 100 (+ 9 / 10 / 11 / 12 / 13% maksymalnego zdrowia)

Dopóki tarcza działa, podstawowe ataki Nautilusa zadają określoną wartość pkt. dodatkowych obrażeń magicznych przez 2 sekundy wszystkim wrogom dookoła jego celu.

Obrażenia magiczne na 1 sek.:
15 / 20 / 25 / 30 / 35 (+20% mocy umiejętności)
Całkowite obrażenia magiczne:
30 / 40 / 50 / 60 / 70 (+40% mocy umiejętności)

Prąd Morski (E)

Zasięg: 600 jedn. · Koszt: 50 / 60 / 70 / 80 / 90 many · Czas: 7 / 6,5 / 6 / 5,5 / 5 sek.
Nautilus.Prąd Morski.png

Nautilus uderza w grunt, sprawiając, że ziemia dookoła eksploduje trzykrotnie. Każdy wybuch zadaje określoną wartość pkt. obrażeń magicznych wrogom na dotkniętym obszarze i spowalnia ich o pewną wartość na 1,25 sek. Spowolnienie zanika wraz z upływem czasu.

  • Obrażenia od wybuchu: 55 / 85 / 115 / 145 / 175 (+30% mocy umiejętności)
  • Spowolnienia: 30 / 35 / 40 / 45 / 50%

Dana jednostka może znaleźć się w zasięgu kilku eksplozji, ale kolejne zadają jej o 50% mniej obrażeń.

Bomba Głębinowa (R)

Zasięg: 825 jedn. · Koszt: 100 many · Czas: 120 / 100 / 80 sek.
Nautilus.Bomba Głębinowa.png

Nautilus tworzy falę uderzeniową, która podąża za wrogim bohaterem, zadając określoną wartość pkt. obrażeń magicznych innym wrogom, przez których przeniknie, oraz podrzucając ich w powietrze i ogłuszając na pewien czas.

  • Obrażenia magiczne: 125 / 175 / 225 (+40% mocy umiejętności)
Nautilus.Bomba Głębinowa 2.png

Fala uderzeniowa wybucha po trafieniu w cel, zadając określoną wartość pkt. obrażeń magicznych, wyrzucając go w powietrze i ogłuszając na pewien czas.

  • Obrażenia magiczne: 200 / 325 / 450 (+80% mocy umiejętności)
  • Ogłuszenie: 1 / 1,5 / 2 sek.

Wskazówki[]

  • Podczas ganków możesz wycelować Zakotwiczeniem w przeszkodę terenową i użyć Prądu Morskiego.
  • Prąd Morski ma opóźniony efekt – możesz użyć go podczas uciekania lub kiedy atakują cię wrogowie, by ich odstraszyć.

Przypisy

Advertisement