League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Maokai, Spaczony Drzewiec jest jednym z bohaterów dostępnych w League of Legends.

Umiejętności[]

Wyssanie Magii (Bierna)

Czas: 30 / 25 / 20 sek.
Maokai.Wyssanie Magii.png

Berna: Za każdym razem, gdy Maokai użyje czaru lub zostanie trafiony przez wrogi czar, czas odnowienia zostaje skrócony o 4 sekundy.

Maokai.Wyssanie Magii 2.png

Okresowo następny podstawowy atak Maokaia po krótkim opóźnieniu wynoszącym 0,25 sek. leczy go za 5-65 (w oparciu o poziom) (+6% - 13% ( w oparciu o poziom) maksymalnego zdrowia).

Wyssanie Magii nie wyleczy Maokaia jeśli posiada on więcej niż 95% maksymalnego zdrowia.

Szczegóły

Celowanie

Wyssanie Magii to efekt przy trafieniu.

Cierniowe Uderzenie (Q)

Zasięg: 600 · Koszt: 50 many · Czas: 8 / 7,25 / 6,5 / 5,75 / 5 sek.
Maokai.Cierniowe Uderzenie.png

Aktywna: Maokai po krótkim opóźnieniu wynoszącym 0,35 sek. uderza pięścią w ziemię, wywołując falę uderzeniową w linii, która zadaje obrażenia magiczne wszystkim trafionym wrogom, a także spowalnia ich o 99% na 0,25 sekundy.

  • Obrażenia magiczne: 65 / 105 / 145 / 185 / 225 (+40% mocy umiejętności)

Wrogowie znajdujący się w pobliżu Maokaia zostają również odrzuceni do 300 jednostek w zależności od odległości pomiędzy nimi, a Maokaiem.

Szczegóły

Celowanie

Mistyczne Uderzenie to obszarowa, liniowa, penetrująca umiejętność mierzona

Spaczone Natarcie (W)

Zasięg: 525 · Koszt: 60 / 65 / 70 / 75 / 80 many · Czas: 13 / 12 / 11 / 10 / 9 sek.
Maokai.Spaczone Natarcie.png

Aktywna: Maokai przeistacza się w ruchomą masę korzeni, stając się niemożliwym do obrania za cel i doskakuje do wybranego celu zadając obrażenia magiczne, a także unieruchamia go.

  • Obrażenia magiczne: 50 / 75 / 100 / 125 / 150 (+40% mocy umiejętności)
  • Czas trwania unieruchomienia: 1 / 1,1 / 1,2 / 1,3 / 1,4 sek.

Szczegóły

Celowanie

Spaczone Natarcie to pojedynczo celowany ślizg.

Rzut Sadzonką (E)

Zasięg: 1100 · Koszt: 60 / 65 / 70 / 75 / 80 many · Czas: 11 sek.
Maokai.Rzut Sadzonką.png

Aktywna: Maokai rzuca sadzonką w wybrane miejsce, aby go strzegła. Sadzonka pozostaje w wybranym miejscu przez 30 sek., a także przyznaje Wizja.png wizję.

Sadzonki wykrywają pobliskich wrogów, a następnie gonią ich do 2,5 sek. wybuchając przy zderzeniu bądź po zakończeniu czasu trwania, zadając obrażenia magiczne wszystkim trafionym wrogom podczas detonacji, ograniczonym do 300 pkt. przeciw celom niebędącym bohaterami i spowalniają o 35% na 2 sekundy.

  • Obrażenia magiczne: 25 / 50 / 75 / 100 / 125 (+6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8% (+1% za każde 100 mocy umiejętności) maksymalnego zdrowia celu)

Sadzonki umieszczone w zaroślach maja zwiększony czas trwania do 30 (+2,5% dodatkowego zdrowia) sek. i zadają podwójne obrażenia przez 2 sek. wszystkim trafionym wrogom, ograniczone do 600 pkt. w przypadku celów niebędących bohaterami.

  • Całkowite obrażenia magiczne: 50 / 100 / 150 / 200 / 250 (+12 / 13 / 14 / 15 / 16% (+2% za każde 100 mocy umiejętności) maksymalnego zdrowia celu)

Szczegóły

Celowanie

Rzut Sadzonką to celowana w miejsce docelowe umiejętność obszarowa.

Uścisk Natury (R)

Zasięg: 3000 · Koszt: 100 many · Czas: 120 / 100 / 80 sek.
Maokai.Uścisk Natury.png

Aktywna: Maokai przyzywa ogromną ścianę kolców i cierni, która przesuwa się naprzód, zadając obrażenia magiczne i unieruchamia trafionych wrogów na (2,4 do 2,4) sek. Czas wydłuża się wraz z przebytym dystansem.

  • Obrażenia magiczne: 150 / 225 / 300 (+75% mocy umiejętności)

Szczegóły

Celowanie

Uścisk Natury to liniowa umiejętność mierzona.

Advertisement