League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Mana (ang. Mana w skrócie MPMana Points) to statystyka będąca zasobem większości bohaterów, potrzebnym do aktywacji umiejętności.

Większość bohaterów posiada aktualny oraz maksymalny poziom many, wyświetlany nad jej modelem jako cienki, niebieski pasek pod paskiem zdrowia.

Mana na dole jako niebieski pasek, a zdrowie na górze jako zielony pasek

Dodatkowo mana jest ukazana na interfejsie jako dwie liczby: pierwsza z nich informuje o aktualnej manie naszego bohatera, natomiast druga o maksymalnej. Jeśli mana bohatera nie spełnia wymogów kosztów umiejętności bohaterów, to bohater nie może ich używać, a ich ikona staje się wyblakła. Maksymalny poziom many skaluje się wraz ze zdobytym poziomem, co oznacza, że każdy punkt wpływa bezpośrednio na statystyki. Mana może zostać zwiększona za pomocą przedmiotów, run i specjalizacji.

Na poziomie 18 bazowa wartość many waha się od 745 Poppy do 1538 Kassadin.

Mana kosztuje około 2 zł za każdy 1 pkt. maksymalnej many.

Bohaterowie bez many[]

Główny artykuł Bohaterowie bez many

Mana jako przelicznik[]

Umiejętności bohaterów[]

Przedmioty[]

Specjalizacje[]

Sposoby na przywrócenie many[]

Umiejętności bohaterów[]

Sposoby na zwiększenie maksymalnej many[]

Przedmioty[]

Dostępność

Legenda:
SSummoner's Rift.
TTwisted Treeline
HHowling Abyss
CCrystal Scar


Muramana: +1000 many, +25 obrażeń ataku, +25% podstawowej regeneracji many.

 • Unikalne Bierne - Podziw: Otrzymujesz dodatkowe obrażenia od ataku, równe 2% maksymalnej many.

Uścisk Serafina: +1000 many, +80 mocy umiejętności, +50% podstawowej regeneracji many.

 • Unikalne Bierne – Przenikliwość: Otrzymujesz dodatkową moc umiejętności, równą 3% maksymalnej many.
 • Unikalne Aktywne – Tarcza Many: Zużywa 20% aktualnej many, by stworzyć tarczę pochłaniającą 150 + 20% aktualnej many. (120 sek. odnowienia). 0 złota.

Różdżka Wieków: +400 many, +300 zdrowia, +60 mocy umiejętności.

 • Bierne: Bierne: Dodaje +20 pkt. zdrowia, +40 pkt. many oraz +4 pkt. mocy umiejętności za każdy ładunek (maks. +200 pkt. zdrowia, +400 pkt. many i +40 pkt. mocy umiejętności). Dodaje 1 ładunek co 60 / 40 (maks. 10 ładunków)..
 • Unikalne Bierne – Nagroda za Odwagę: Ilekroć zdobywasz poziom, odzyskujesz 150 pkt. zdrowia i 200 pkt. many w ciągu 8 sek. 2700 złota.

Lodowa Rękawica: +500 many, +65 pancerza, +20% skrócenia czasu odnowienia.

 • Unikalne Bierne – Czaroostrze: Po użyciu umiejętności bohaterów Twój następny atak podstawowy (przy trafieniu) stworzy Lodowe Pole na 2 sekundy na obszarze równym 180 (+55% premii do pancerza) jednostek.
 • Unikalne Bierne – Lodowe Pole: Wszyscy wrogowie w obszarze pola otrzymują obrażenia fizyczne równe 100% podstawowych obrażeń ataku i zostają spowolni o 30%. 2700 złota.

Mroźne Serce: +400 many, +90 pancerza, +20% skrócenia czasu odnowienia.

Słuszna Chwała: +300 many, +500 zdrowia, +100% podstawowej regeneracji zdrowia.

 • Unikalne Aktywne: Daje pobliskim sojusznikom 60% premii do prędkości ruchu na 3 sekundy, gdy zmierzają w stronę przeciwników lub wrogich wież. Po 3 sekundach lub po ponownym użyciu, dodatkowo wypuszczona zostaje fala uderzeniowa, która spowalnia wszystkich pobliskich wrogich bohaterów o 80% na 1 sekundy. (90 sek. odnowienia). 2600 złota.

Katalizator Ochrony: +300 many, +225 zdrowia.

 • Unikalne Bierne – Nagroda za Odwagę: Po zdobyciu poziomy odzyskujesz 150 zdrowia i 200 many w ciągu 8 sekund. 1200 złota.

Blask: +250 many, +10% skrócenia czasu odnowienia.

Szafirowy Kryształ: +250 many, 350 złota.

Lodowcowy Całun: +250 many, +25 pancerza.

Moc Trójcy: +250 many, +25 obrażeń ataku, +20% szans na trafienie krytyczne, +15% prędkości ataku, +10% skrócenia czasu odnowienia, +5% prędkości ruchu, +250 zdrowia.

Zmora Licza: +250 many, +80 mocy umiejętności, +7% prędkości ruchu, +10% skrócenia czasu odnowienia.

 • Unikalne Bierne – Czaroostrze: Po użyciu umiejętności Twój następny podstawowy atak zada dodatkowe obrażenia magiczne równe 75% podstawowych obrażeń od ataku (+50% mocy umiejętności) przy trafieniu. (1.5 sek. odnowienia). 3200 złota.

Zwiastun Zeke'a: +250 many, +30 pancerza, +50 mocy umiejętności, +10% skrócenia czasu odnowienia.

 • Unikalne Aktywne: Tworzysz więź z wybranym sojusznikiem (60 sek. odnowienia).
 • Unikalne Bierne – Przewodnik: Gdy Ty i powiązany sojusznik znajdujecie się w zasięgu nie przekraczającym 1000 jednostek od siebie, to generujecie 1 ładunek co 1 sekundę; aż do maksymalnie 100. Ładunki generowane są również poprzez atakowanie atakami podstawowymi i używanie umiejętności bohaterów.
 • Po uzbieraniu maksymalnej ilości ładunków, następne zadane przez nas lub powiązanego sojusznika obrażenia zużywają 100 ładunków i zapewniają obojgu bohaterom +50% szansy na trafienie krytyczne oraz +20% mocy umiejętności na 8 sekund.
 • Wszystkie ładunki przepadają, gdy odległość między Wami będzie większa niż 1000 jednostek przez 5 sekund lub gdy po osiągnięciu 100 ładunków nie zadacie obrażeń w przeciągu 5 sekund. 2300 złota.


Kostur Archanioła: +250 many, +80 mocy umiejętności, +50% podstawowej regeneracji many.

 • Unikalne Bierne – Przenikliwość: Otrzymujesz dodatkową moc umiejętności, równą 3% maksymalnej many.
 • Unikalne Bierne – Doładowanie many: Daje 8 pkt. maksymalnej many przy rzuceniu zaklęcia lub wydaniu punktów many (do 2 razy co 8 sekund). Premia może wynieść maksymalnie 750, a po osiągnięciu tej premii przemienia się w Uścisk Serafina. 3100 złota.

Manamune: +250 many, +25 obrażeń ataku, +25% podstawowej regeneracji many.

 • Unikalne Bierne - Podziw: Otrzymujesz dodatkowe obrażenia od ataku, w wysokości 2% maksymalnej many,
 • Unikalne Bierne – Doładowanie many: Daje 4 pkt. maksymalnej many przy rzuceniu zaklęcia lub wydaniu punktów many (do 2 razy co 8 sekund). Biernie generuje 1 pkt. many co 8 sekund. Premia może wynieść maksymalnie 750, a po osiągnięciu tej premii przemienia się w Muramanę. 2400 złota.

Łza Bogini: +250 many,+25% podstawowej regeneracji many.

 • Unikalne Bierne – Doładowanie Many: Daje 4 pkt. maksymalnej many przy rzuceniu zaklęcia lub wydaniu punktów many (do 2 razy co 8 sekund). Daje 1 pkt. maksymalnej many co 8 sekund. Maksymalnie premia może wynieść 750. 750 złota.


Runiczna Glewia: +250 many, +40 mocy umiejętności, +10% skrócenia czasu odnowienia.

 • Unikalne Bierne – Czaroostrze:Po użyciu umiejętności, następny atak podstawowy zada dodatkowe obrażenia magiczne równe 100% bazowych obrażeń ataku (+30% mocy umiejętności) wrogiemu celowi (1.5 sek. odnowienia).
Jeżeli celem jest neutralny potwór, to podstawowy atak dodatkowo przywraca 8% brakującej many, obrażenia stają się obszarowe, a główny cel otrzymuje 200% bazowych obrażeń ataku (+60% mocy umiejętności). 1625 złota.


Wykrywacz Hextech: +250 many, +225 zdrowia, +25 pancerza, +20% skrócenia czasu odnowienia.

 • Unikalne Bierne – Wykrywanie Pułapek: Ujawnione pobliskie niewidzialne pułapki przeciwników.
 • Unikalne Aktywne – Wzrok Łowcy: Mgła wykrywająca niewidzialne cele zapewnia widoczność przez 5 sek. na docelowym obszarze, ujawniając wrogich bohaterów na 3 sek. (60 sek. odnowienia). 2130 złota.


Wykradacz Dusz Mejai'a: +200 many, +20 mocy umiejętności.

 • Unikalne Bierne – Teraz albo nigdy: Za zabójstwo wrogiego bohatera otrzymujemy 4 ładunki Chwały, a w przypadku asysty 2; aż do maksymalnie 25 ładunków Chwały.
 • W momencie śmierci tracimy 10 ładunków chwały.
 • Unikalne Bierne – Postrach: Daje +5 mocy umiejętności za każdy ładunek Chwały oraz 10% prędkości ruchu, po osiągnięciu 15 ładunków. 1400 złota.

Tajemnicza Pieczęć: +100 many, +15 mocy umiejętności. +25% zwiększonego leczenia z mikstur Mikstur Zdrowia i Odnawialnych Mikstur.

 • Unikalne Bierne – Teraz albo nigdy: Za zabójstwo wrogiego bohatera otrzymujemy 2 ładunki Chwały, a w przypadku asysty 1; aż do maksymalnie 10 ładunków Chwały.
 • W momencie śmierci tracimy 4 ładunki chwały.
 • Unikalne Bierne – Postrach: Daje +3 mocy umiejętności za każdy ładunek Chwały. 350 złota.


Kostur Archanioła: +250 many, +80 mocy umiejętności, +50% podstawowej regeneracji many.

 • Unikalne Bierne – Przenikliwość: Otrzymujesz dodatkową moc umiejętności, równą 3% maksymalnej many.
 • Unikalne Bierne – Doładowanie many: Daje 10 pkt. maksymalnej many przy rzuceniu zaklęcia lub wydaniu punktów many (do 2 razy co 6 sekund). Premia może wynieść maksymalnie 750, a po osiągnięciu tej premii przemienia się w Uścisk Serafina. 3100 złota.

Manamune: +250 many, +25 obrażeń ataku, +25% podstawowej regeneracji many.

 • Unikalne Bierne - Podziw: Otrzymujesz dodatkowe obrażenia od ataku, w wysokości 2% maksymalnej many,
 • Unikalne Bierne – Doładowanie many: Daje 8 pkt. maksymalnej many przy rzuceniu zaklęcia lub wydaniu punktów many (do 2 razy co 6 sekund). Premia może wynieść maksymalnie 750, a po osiągnięciu tej premii przemienia się w Muramanę. 2200 złota.

Całun Odyna: +250 many, +225 zdrowia, +50 odporności na magię.

 • Unikalne Aktywne: Zadaje 200 + (zmagazynowane) (maks. 400 pkt.) pkt. obrażeń magicznych pobliskim wrogim jednostkom (90 sek. odnowienia). 2500 złota.

Łza Bogini: +250 many,+25% podstawowej regeneracji many.

 • Unikalne Bierne – Doładowanie Many: Daje 5 pkt. maksymalnej many przy rzuceniu zaklęcia lub wydaniu punktów many (do 2 razy co 6 sekund). Dodatkowo biernie generuje 1 pkt. maksymalnej many co 8 sekundy. Premia może wynieść maksymalnie 750. 750 złota.


Idealny Hexrdzeń: +500 many, +6 mocy umiejętności co poziom, +60 mocy umiejętności.

 • Unikalne Bierne – Wielka Ewolucja: Viktor osiągnął szczyt potęgi, ulepszając Burzę Chaosu wraz z podstawowymi zaklęciami. 3000 złota.

Hexrdzeń 2.0: +300 many, +5 mocy umiejętności co poziom, +40 mocy umiejętności.

 • Unikalne Bierne – Postęp: Viktor może ulepszyć jedno ze swoich podstawowych zaklęć. 2000 złota.

Hexrdzeń 1.0: +150 many, +4 mocy umiejętności co poziom, +20 mocy umiejętności.

 • Unikalne Bierne – Postęp: Viktor może ulepszyć jedno ze swoich podstawowych zaklęć. 1000 złota.

Prototypowy Hexrdzeń: +300 many, +3 mocy umiejętności co poziom.

----

Specjalizacje[]

Runy[]

Znaki:[]

Pieczęcie:[]

Glify:[]

Esencje:[]

Lista many bohaterów[]

Główny artykuł: Lista many bohaterów.

Notatki[]

 • Maksymalna wartość many wynosi 8 790 i może ją uzyskać Kassadin. Aby uzyskać tą wartość musi:
Advertisement