League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Malzahar, Prorok Pustki jest jednym z bohaterów dostępnych w League of Legends.

Umiejętności[]

Przemiana Pustki (Bierna)

Malzahar.Przemiana Pustki.png

Malzahar stoi na granicy wymiarów, dzięki czemu aktywuje Przemianę Pustki, jeżeli nie otrzyma obrażeń i nie znajdzie się pod wpływem efektów kontroli tłumu przez 30 / 24 / 18 / 12 sekund. Obrażenia pochodzące od stworów nie liczą się.

Przemiana Pustki: Po otrzymaniu obrażeń lub efektu kontroli tłumu Malzahar traci Przemianę Pustki na 0,25 sekundy i otrzymuję w tym czasie o 90% mniej obrażeń oraz staje się odporny na efekty kontroli tłumu.

Zew Pustki (Q)

Zasięg: 900 · Koszt: 80 many · Czas: 6 sek.
Malzahar.Zew Pustki.png

Aktywne: Malzahar otwiera dwa portale w prostopadle ustawionym do siebie wybranym miejscu, które wybuchają i uciszają wrogów pomiędzy nimi na krótką chwilę oraz zadają obrażenia im magiczne.

 • Obrażenia magiczne: 70 / 110 / 150 / 190 / 230 (+65% mocy umiejętności)
 • Uciszenie: 1 / 1,25 / 1,5 / 1,75 / 2 sek.

Szczegóły

Celowanie
Obrażenia
Obszar działania
 • Szerokość portalu: 400
Efekty czarów
Tarcze czarów
Dodatkowe informacje
 • Zew Pustki posiada 0.5 sekundowy czas rzucania.
 • Zew Pustki zapewnia chwilową wizje w obszarze działania.

Rój z Pustki (W)

Zasięg: 450 · Koszt: 80 many · Czas: 20 / 19 / 18 / 17 / 16 sek.
Malzahar.Rój z Pustki.png

Aktywne: Malzahar przywołuje Pusklę w wybranym miejscu na 12 sekund, które zadaje obrażenia fizyczne + dodatkowe obrażenia magiczne na swoich atakach podstawowych. Pusklęta zadają 50% obrażeń potworom i 300% obrażeń stworom posiadającym mniej niż (25% maksymalnego zdrowia).

Normalne
 • Obrażenia fizyczne: (30 / 32,5 / 35 / 37,5 / 40% obrażeń ataku)
 • Obrażenia magiczne: 10 / 15 / 20 / 25 / 30 (+10% mocy umiejętności)
Potwory
 • Obrażenia fizyczne: (15 / 16,25 / 17,5 / 18,75 / 20% obrażeń ataku)
 • Obrażenia magiczne: 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 (+5% mocy umiejętności)
Stwory (>= 25% zdrowia)
 • Obrażenia fizyczne: (90 / 97,5 / 105 / 112,5 / 120% obrażeń ataku)
 • Obrażenia magiczne: 30 / 45 / 60 / 75 / 90(+30% mocy umiejętności)

Jeżeli Pusklę po raz pierwszy zaatakuję wrogiego bohatera lub dużego potwora, albo zabije dowolną wrogą jednostkę, to Malzahar przywołuję kolejne Pusklę na pozostały czas. Taka sytuacja występuje w pętli do momentu, gdy Pusklęta będą miały wymagany cel, aż do momentu, gdy pozostały czas będzie większy niż 4 sekundy.

Jeżeli rój Malzahara będzie składał się z przynajmniej trzech Puskląt, to zyskują one 50% premii do prędkości ataku.

Dodatkowo Pusklęta zyskują 100% premii do prędkości ruchu, jeżeli poruszają się w stronę celów, na których mają priorytet.

Szczegóły

Celowanie
 • Rój z Pustki to umiejętność, która przywołuje Pusklęta.
Obrażenia
Tarcze czarów
Dodatkowe informacje

Złowieszcze Wizje (E)

Zasięg: 650 · Koszt: 60 / 70 / 80 / 90 / 100 many · Czas: 15 / 13 / 11 / 9 / 7 sek.
Malzahar.Złowieszcze Wizje.png

Aktywne: Malzahar napełnia umysł przeciwnika okrutnymi wizjami jego śmierci i zadaje mu obrażenia magiczne co 0,5 sekundy przez 4 sekundy. Jeżeli wrogi cel pod wpływem Złowieszczych Wizji zostanie trafiony Zewem Pustki lub Uściskiem Piekieł, to czas ich działania zostaje odświeżony.

 • Obrażenia magiczne co 0,5 sek.: 10 / 14,375 / 18,75 / 23,125 / 27,5 (+8,75% mocy umiejętności)
 • Całkowite obrażenia magiczne: 80 / 115 / 150 / 185 / 220 (+70% mocy umiejętności)

Jeżeli wrogi cel będący pod wpływem Złowieszczych Wizji zginie, to wizje przeskakują na innego pobliskiego wroga, a Malzahar odzyskuje (2% maksymalnej many).

Szczegóły

Celowanie
Obrażenia
Efekty czarów
Tarcze czarów
Dodatkowe informacje
 • Pusklęta natychmiast atakują najbliższy cel będący pod wpływem Złowieszczych Wizji (w pierwszej kolejności bohaterów), jeżeli nie są one pod wpływem Uścisku Piekieł.
 • Złowieszcze Wizje nie mogą zostać usunięte przez Oczyszczenie, lecz przez przedmioty typu: Rtęciowa Szarfa na to pozwalają.
 • Złowieszcze Wizje nie są liczone jako umiejętność celowana na pojedynczy cel dla przedmiotów typu: Miecz-Pistolet Hextech.

Uścisk Piekieł (R)

Zasięg: 700 · Koszt: 100 many · Czas: 140 / 110 / 80 sek.
Malzahar.Uścisk Piekieł.png

Aktywne: Malzahar otwiera Strefę Nicości na 5 sekund i przygważdża na 2,5 sekundy wybranego wrogiego bohatera. Wszystkie wrogie jednostki będące w obszarze Sfery Nicości, jak i przygwożdżony wrogi bohater otrzymują obrażenia magiczne co 1 sekundę.

 • Obrażenia magiczne: 125 / 200 / 275 (+80% mocy umiejętności)
 • Obrażenia magiczne na sekundę: 2 / 3 / 4% (+0,5% na 100 pkt. mocy umiejętności) maksymalnego zdrowia celu
 • Maksymalne obrażenia magiczne: 10 / 15 / 20% (+2,5% na 100 pkt. mocy umiejętności) maksymalnego zdrowia celu

Szczegóły

Celowanie
Obrażenia
Efekty czarów
Tarcze czarów
Dodatkowe informacje

Chowańce[]

„Za pomocą kilku drobnych ulepszeń mógłbym dodać temu miejscu... Blasku.”  p
Ta strona lub sekcja wymaga uzupełnienia treści.
 • Aktualizacja (przestarzałe dane)
Złoto: 12
Doświadczenie: 0
Obrażenia ataku: Fizyczne Pusklęcia
Prędkość ataku: 0.831
Zasięg ataku: 100
Zdrowie: 200 (+50 × poziom)
Regeneracja zdrowia: N/D
Prędkość ruchu: 451
Pancerz: 30
Odporność na magię: 50
Redukcja obrażeń obszarowych: N/D
Pusklęta to automatyczne chowańce.
Obrażenia fizyczne zostaną zredukowane przez pancerz i tarcze.
Nie aplikuje efektów czarów.
 • Chowanie może atakować struktury.
 • Ataki podstawowe chowańca nie zadziałają, gdy zostaną:
  • Ataki podstawowe chowańca nie mogą być:
  Tarcze czarów nie blokują ataków podstawowych chowańca.
  Chowaniec jest przyspieszany przez Kapitana.
  Chowaniec jest ulepszany przez Sztandar Dowódcy.
  • Pusklęta nie mogą być sterowane, ale mają one priorytet na:
  • Przez pewien błąd Pusklęta po śmierci Malzahara zamiast stać bezczynnie w miejscu, to podążają i atakują co pewien czas pobliskie cele, ale nie zadają obrażeń.

  Wskazówki[]

  • Używaj Złowieszczych Wizji na stworach z małą ilością życia gdy zginą przechodzi ona na następne stwory odnawiając manę.
  • Nie bój się spamować umiejętności, aby przywołać jak najwięcej puskląt.
  • Strefa Nicości nie jest już umiejętnością rzucaną, aktywuje się w czasie działania Uścisk Piekieł.

  Linki[]

  Advertisement