League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Kayn, Żniwiarz Cienia (wym. Kajn) jest jednym z bohaterów dostępnych w League of Legends.

Umiejętności[]

Kosa Darkinów (Bierna)

Kayn.Kosa Darkinów.png

Kayn włada prastarą bronią i walczy o kontrolę z Rhaastem, zaklętym w niej Darkinem. Podczas każdej gry jeden pochłonie drugiego. Kayn doskonali swoje skrytobójcze umiejętności polując na przeciwników z dystansu, podczas gdy Rhaast gasi swoje łaknienie krwi ścierając się w bezpośrednim boju z wrogami walczącymi wręcz. Jeśli Kayn wygra te zmagania, stanie się cienistym skrytobójcą. A jeśli zwycięzcą zostanie Rhaast, Darkin pochłonie swojego nosiciela i zajmie jego miejsce. Jeżeli wynik pojedynku nie jest dopasowany do twoich oczekiwań, możesz poczekać około 4 minut i wybrać 2 opcję.

The Darkin Scythe A.png

Cienisty Skrytobójca: Przez pierwsze 3 sekundy walki z wrogimi bohaterami zadaje im dodatkowe 12% - 44% (zależnie od poziomu) obrażeń jako obrażenia magiczne. Efekt staje się ponownie dostępny po 8 sekundach poza walką z wrogimi bohaterami lub po użyciu Wtargnięcia Umbry.

The Darkin Scythe R.png

Rhaast: Leczy się za 34,5% - 43% (Zależnie od poziomu) obrażeń zadanych wrogim bohaterom za pomocą umiejętności.

Szczegóły

Celowanie

Wymagane informacje o celowaniu.

Dodatkowe informacje
  • Kayn nie zyskuje postępów w kierunku transformacji za draśnięcia wywołane Miksturą Skażenia, Ognistym Dotykiem, czerwonym wzmocnieniem lub Wyzywającym Porażeniem.

Koszące Cięcie (Q)

Zasięg: 350 · Koszt: 50 many · Czas: 7 / 6,5 / 6 / 5,5 / 5 sek.
Kayn.Koszące Cięcie.png

Aktywne: Kayn skacze naprzód, uderzając pobliskich wrogów pod koniec doskoku. Zarówno doskok jak i samo uderzenie zadają obrażenia fizyczne. Koszące Cięcie zadaje dodatkowe 55 pkt. obrażeń dla potworów.

  • Obrażenia fizyczne: 60 / 80 / 100 / 120 / 140 (+60% dodatkowych obrażeń ataku)
Reaping Slash R.png

Darkin: Zamiast tego zadaje obrażenia fizyczne w wysokości 50% AD (+ 5% (+ 4% za każde 100 bonusowego AD) maksymalnego zdrowia celu.

Dotyk Ostrza (W)

Zasięg: 700 · Koszt: 60 / 65 / 70 / 75 / 80 many · Czas: 13 / 12 / 11 / 10 / 9 sek.
Kayn.Dotyk Ostrza.png

Aktywne: Zadaje obrażenia w linii i znacząco spowalnia wszystkich trafionych wrogów.

  • Obrażenia fizyczne: 90 / 135 / 180 / 225 / 270 (+120% dodatkowych obrażeń ataku)
Blade's Reach A.png

Cienisty Skrytobójca: Pozostawia za sobą żywy cień, który wykonuje Dotyk Ostrza w zastępstwie Kayna. Ostrze żywego cienia ma zasięg zwiększony 200 jednostek, zadaje dodatkowe obrażenia od 10% bonusowego AD a czas w jakim spowolnienie zanika zwiększa się do 2 sekund.

Blade's Reach R.png

Darkin: Dotyk Ostrza podrzuca trafionych wrogów na 1 sekundę.

Krok w Cieniu (E)

Koszt: 90 many · Czas: 21 / 19 / 17 / 15 / 13 sek.
Kayn.Krok w Cieniu.png

Aktywne: Kayn zwiększa prędkość ruchu o 40% i zyskuje na 1,5 sekundy umiejętność przechodzenia przez ściany. Gdy po raz pierwszy wejdzie w ścianę, odzyska niewielką część zdrowia, a czas trwania Kroku w Cieniu zostanie wydłużony do 5 sekund. Kayn nie uzyska przedłużenia czasu trwania czaru, jeśli bierze udział w walce z wrogimi bohaterami.

  • Leczenie: 100 / 115 / 130 / 145 / 160 (+40% dodatkowych obrażeń ataku)
Shadow Step A.png

Cienisty Skrytobójca: Aktywując Krok w Cieniu, zyskuje niewrażliwość na spowolnienia przez czas działania, a dodatkowa prędkość ruchu zwiększa się do 70%

Wtargnięcie Umbry (R)

Zasięg: 550 · Koszt: 100 many · Czas: 120 / 100 / 80 sek.
Kayn.Wtargnięcie Umbry.png

Aktywne: Kayn może opanować dowolnego pobliskiego wrogiego bohatera, któremu niedawno zadał obrażenia. Wtargnięcie w bohatera sprawia, że przez kilka sekund Kayna nie można obrać za cel. Ponowna aktywacja umiejętności w tym czasie przerwie efekt wcześniej. Następnie Kayn wyrywa się na wolność z ciała ofiary, zadając jej eksplozywne obrażenia.

  • Obrażenia fizyczne: 150 / 250 / 350 (+150% dodatkowych obrażeń ataku)
Umbral Trespass 2.png

Cienisty Skrytobójca: Wtargnięcie Umbry zyskuje dodatkowe 200 jednostek zasięgu i resetuje dodatkowe obrażenia magiczne zadawane przez Kosę Darkinów, gdy Kayn opuści swój cel.

Umbral Trespass 2 R.png

Darkin: Obrażenia zostają zamienione na 10% (+ 13% za każde 100 bonusowego AD) maksymalnego zdrowia celu, a Rhast leczy się za 70% tej wartości.

Szczegóły

Celowanie

Wymagane informacje o celowaniu.

Dodatkowe informacje
  • Kayn oznacza cele na potrzeby R — Wtargnięcia Umbry, nawet jeśli jego obrażenia zostaną całkowicie pochłonięte przez tarczę.

Przypisy

Advertisement