League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Kalista, Włócznia Zemsty (wym. Kalista) jest jednym z bohaterów dostępnych w League of Legends.

Umiejętności[]

Notatki

Kalista zaczyna grę z Czarną Włócznią.

 • Użycie: Kalista oferuje pakt sojuszniczemu bohaterowi. Jeżeli się zgodzi, przedmiot zostaje zużyty, a sojusznik staje się Przysiężonym Kalisty oraz nawiązuje z nią Duchową Więź do końca meczu. Po pakcie Duchowa Więź (bierny komponent umiejętności Strażnik,) zostanie aktywowana, a Kalista będzie mogła użyć Zewu Przeznaczenia, gdy go odblokuje.

Wojenna Gracja (Bierna)

Zasięg: 250/300/350
Kalista.Wojenna Gracja.png

Ataki podstawowe Kalisty zadają tylko 90% obrażeń ataku i nie mogą zostać przerwane, ale mogą spudłować, gdy cel wyjdzie podczas ich lotu poza jej wizje.

Gdy Kalista poruszy się podczas ataku lub używania Przebicia, szybko przemieści się na krótki dystans w kierunku wyznaczonego przez kursor miejsca. Prędkość przemieszczania się podczas skoków skaluje się z prędkością ataku, a przebyty zasięg z poziomem butów.

Szczegóły

Celowanie

Wojenna Gracja to pół-ulepszenie będące liniowym ślizgiem.

Dodatkowe informacje
Kalista-Martial-Poise-Indicator.png
 • Prędkość skoków jest równa 66% prędkości ataku.
 • Strzałki pojawiają się między atakami podstawowymi Kalisty, ukazując maksymalny zasięg ślizgu.
 • Wojenna Gracja pozwala ominąć niektóre przeszkody i posiada zasięg przybliżony do zasięgu Rozpędu Gravesa.
 • Wojenna Gracja nałożona na Przebiciu pozwala wykonać ślizg bez konieczności atakowania przeciwnika.
Widoczna strzałka informująca o zasięgu ślizgu po wykonaniu ataku. -->

Przebicie (Q)

Zasięg: 1450 · Koszt: 50 / 55 / 60 / 65 / 70 many · Czas: 8 sek.
Kalista.Przebicie.png

Aktywna: Kalista rzuca włócznią, która zadaje obrażenia fizyczne pierwszemu trafionemu przeciwnikowi, nakłada na niego ładunek Rozdarcia oraz nakłada lub aktywuje Duchową Więź Strażnika.

 • Obrażenia fizyczne: 10 / 70 / 130 / 190 / 250 (+100% obrażeń ataku)

Kalista może użyć Przebicia w celu aktywacji Wojennej Gracji, lecz nie może aktywować Przebicia podczas trwania skoku Wojennej Gracji.

Jeśli włócznia zabije wrogą jednostkę, przebije ją i będzie kontynuować lot, przenosząc wszystkie ładunki Rozdarcia z zabitych przeciwników na kolejny cel.

Szczegóły

Celowanie

Przebicie to liniowa, kolidująca umiejętność mierzona, która przechodzi przez zabite cele.

Obrażenia
Efekty czarów
Efekty przy trafieniu
Pocisk
Tarcze czarów
Dodatkowe informacje
 • Tak długo, jak Przebicie będzie zabijać jednostki, to będzie przez nie przechodzić do momentu osiągnięcia maksymalnego zasięgu.
 • Rozdarcie nakłada się na każdym trafionym celu.

Strażnik (W)

Zasięg: 5500 · Koszt: 25 many · Czas: 30 sek.
Kalista.Strażnik.png

Bierna – Duchowa Więź: Gdy Kalista i jej Przysiężony zaatakują ten sam cel w przeciągu 1,5 sekundy, zadadzą mu dodatkowe obrażenia magiczne zależne od maksymalnego zdrowia celu. Ten efekt może wystąpić na tym samym celu raz na 10 sekund. Obrażenia przeciwko stworom i potworom są ograniczone.

Dodatkowo gdy Kalista znajduje się blisko swego Przysiężonego, zyskuje dodatkowe obrażenia od ataku.

 • Dodatkowe obrażenia magiczne: 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15% maksymalnego zdrowia celu
 • Maksymalne obrażenia magiczne (stwory i potwory): 100 / 125 / 150 / 175 / 200
 • Dodatkowe obrażenia: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 pkt. obrażeń ataku

Aktywna: Kalista przywołuje duchowego strażnika, który patroluje wskazany obszar, zapewniając wizję na obszarze w kształcie stożka przed sobą o zasięgu 450 jednostek. Strażnik przemieszcza się od miejsca przywołania do wybranej lokacji, a następnie zawraca i patroluje teren wzdłuż 1400 jednostek, robiąc w ten sposób 3 okrążenia. Jeśli w jego pole widzenia wejdzie przeciwnik, krzyknie i ruszy za nim ujawniając go przez 4 sekundy. Strażnik podatny jest na ataki podstawowe i ginie trafiony dwa razy przez wrogiego bohatera lub raz przez wieżę.

Kalista przetrzymuje maksymalnie 2 ładunki przywołania strażników.

 • Czas odnowy strażników: 90 / 80 / 70 / 60 / 50 sek.

Szczegóły

Celowanie

Duchowa Więź to bierny efekt przy trafieniu Strażnik to umiejętność mierzona, wysyłająca duchowego strażnika patrolującego pobliski teren.

Obrażenia
Efekty czarów
Efekty przy trafieniu
 • Umiejętność nie działa na struktury.
Dodatkowe informacje
 • Gdy Kalista lub jej Przysiężony sojusznik zaatakują wroga, to cel zostaje oznaczony znakiem pozwalającym wywołać Duchową Więź
 • Obrażenia magiczne wywołane detonacją znaku Duchowej Więzi korzystają z przebicia odporności Kalisty. Gdy Przysiężony zabije cel korzystajac z tego efektu otrzyma komunikat "Zabójstwo zabrane".
 • Zasięg Strażnika wynosi okolu 1400, od jego początkowej lokalizacji i w przypadku rzucenia jego obok Kalisty porusza się w jej zasięgu wzroku po linii prostej.
 • Strażnik zawsze wraca do punktu wyjścia, ponieważ nie zna on swojego miejsca docelowego, a w momencie, gdy maksymalny zasięg nie zostanie przekroczony, to zasięg skrócony zostanie w zależności od miejsca docelowego.
 • Przykładem jest sytuacja przy BaronieStrażnik rzucony z połowy zasięgu do ściany za Baronem zatrzyma się na tej ścianie, ponieważ nie może on zobaczyć obszaru za nią.

Rozdarcie (E)

Koszt: 30 many · Czas: 14 / 12,5 / 11 / 9,5 / 8 sek.
Kalista.Rozdarcie.png

Bierna: Podstawowe ataki Kalisty, Przebicie oraz dodatkowe obrażenia magiczne Duchowej Więzi Strażnika, pozostawiają w przeciwnikach włócznie. W cel może być wbita nieograniczona ilość włóczni, jednak znikną one jeśli Kalista przerwie atak na 4 sekundy. Włócznie nie wbijają się w przeciwników, gdy Rozdarcie jest w czasie odnawiania.

Aktywna: Kalista wyrywa włócznie z wszystkich otaczających ją celów, spowalnia na 2 sekundy i rozdziera je zadając im obrażenia fizyczne. Za każdą włócznię wbitą w cel, z wyjątkiem pierwszej, Rozdarcie zadaje dodatkowe obrażenia fizyczne.

Rozdarcie odnawia się, gdy Kalista zabije przynajmniej 1 wrogą jednostkę, a koszt many zostaje zwrócony.

 • Obrażenia fizyczne (pierwszy ładunek): 20 / 30 / 40 / 50 / 60 (+60% obrażeń ataku)
 • Obrażenia fizyczne (kolejne ładunki): 10 / 14 / 19 / 25 / 32 (+ 20 / 22,5 / 25 / 27,5 / 30 % obrażeń ataku)
 • Spowolnienie: 25 / 30 / 35 / 40 / 45 %
 • Zwracany koszt many: 10 / 15 / 20 / 25 / 30 pkt.

Szczegóły

Celowanie

Rozdarcie to Umiejętność celowana automatycznie.

Obrażenia
Efekty czarów
Efekty przy trafieniu
Tarcze czarów
Dodatkowe informacje
 • Mimo opisu, że Rozdarcie kumuluje ładunki w nieskończoność, a ich maksymalna ilość wynosi 254.
 • To oznacza, że teoretyczna maksymalna ilość obrażeń fizycznych wynosi 2550/3572/4847/6375/8156 (+5120/5752.5/6385/7017.5/7650%) obrażeń ataku. Aby to osiągnąć Kalista musi mieć 2.5 prędkości ataku i atakować cel około 101.6 sekund.

Zew Przeznaczenia (R)

Zasięg: 1200 · Koszt: 100 many · Czas: 150 / 120 / 90 sek.
Kalista.Zew Przeznaczenia.png

Aktywna: Kalista przyciąga do siebie Przysiężonego jeżeli znajduje się on w odległości 1100 jednostek od niej, jednocześnie sprawiając, że staje się nie do namierzenia i uniemożliwiając mu używanie swoich umiejętności przez 4 sekundy.

Podczas Zewu Przeznaczenia Przysiężony może doskoczyć w wybranym kierunku, zatrzymując się na pierwszym trafionym przeciwniku i podrzucając wszystkich wrogów w pobliżu. Następnie ląduje on w maksymalnym dystansie swojego ataku od celu.

 • Podrzucenie: 1 / 1,5 / 2 sek.

Szczegóły

Celowanie

Zew Przeznaczenia to automatycznie celowane ulepszenie, czyniące Przysiężonego niewrażliwym. Zew Przeznaczenia użyty po raz drugi przez Przysiężonego to obszarowa umiejętność mierzona.

Efekty czarów
Efekty przy trafieniu
Tarcze czarów
Dodatkowe informacje
 • Podczas Zewu Przeznaczenia Przysiężony po prostu znika z mapy, stając się na 4 sekundy niewrażliwy i niewidoczny. Jedyną zauważalną oznaką jego obecności jest symbol nad głowa Kalisty, widoczny do momentu użycia Zewu Przeznaczenia przez Przysiężonego.
 • Kalista podczas Zewu Przeznaczenia może Przeteleportować Przysiężonego. (sprawdzone)

Wskazówki[]

 • Rozdarcie to przydatne narzędzie do zabijania, ponieważ odnawia się, gdy zabije cel.
 • Wykonanie ruchu, aby aktywować Wojenną Grację, nie zmieni celu podstawowego ataku Kalisty. Ze względu na jej umiejętność bierną, prędkość ruchu Kalisty jest zwiększona przez prędkość ataku.

Linki[]

Advertisement