League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Jhin, Wirtuoz (wym. Dżin) jest jednym z bohaterów dostępnych w League of Legends.

Umiejętności[]

Szept (Bierna)

Jhin.Szept.png

Śmierć w 4 aktach: Jhin do wykonywania ataków podstawowych potrzebuje amunicji, a jego prędkość ataku nie jest wzmacniana przez premię do prędkości ataku. Pistolet Jhina, Szept, mieści 4 naboje i po wystrzeleniu ostatniego pocisku lub 10 sekundach od ataku lub użycia umiejętności następuje 2,5 sekundowe przeładowanie.

Czwarty wystrzelony pocisk ma 100% szansy na trafienie krytyczne i zadaje celowi dodatkowe obrażenia fizyczne równe 15 / 20 / 25% brakującego zdrowia celu.

Każda chwila ma znaczenie: Trafienia krytyczne Jhina zadają obrażenia zmniejszone o 25%, ale zapewniają mu 10% (+4% za każde 10% premii do prędkości ataku) premii do prędkości ruchu na 2 sekundy.

Dodatkowo obrażenia ataku Jhina są zwiększane o 2% / 3% / 4% / 5% / 6% / 7% / 8% / 10% / 12% / 14% / 16% / 18% / 20% / 24% / 28% / 32% / 36% / 40% (+4% za każde 10% szansy na trafienie krytyczne) (+2,5% za każde 10% premii do prędkości ataku).

Szczegóły

Celowanie

Szept to ulepszenie.

Dodatkowe informacje

Tańczący Granat (Q)

Zasięg: 550 · Koszt: 40 / 45 / 50 / 55 / 60 Many · Czas: 7 / 6,5 / 6 / 5,5 / 5 sek.
Jhin.Tańczący Granat.png

Aktywna: Jhin zrzuca zbiornikiem w pobliskiego, obranego za cel wroga i zadaje mu obrażenia fizyczne. Następnie zbiornik zaczyna się odbijać od maksymalnie 3 pobliskich wrogich jednostek.

Jeżeli cel Tańczoncego Granatu zginie, to każde następne odbicie zadaje o 35% więcej obrażeń.

 • Obrażenia fizyczne: 45 / 70 / 95 / 120 / 145 (+40 / 45 / 50 / 55 / 60% obrażeń ataku) (+60% mocy umiejętności)
 • Maksymalne obrażenia: 123,01 / 184,52 / 246,03 / 307,54 / 369,05 (+73,81 / 86,11 / 98,42 / 110,72 / 123,02% obrażeń ataku) (+147,62% mocy umiejętności)

Szczegóły

Celowanie

Tańczący Granat to obszarowa umiejętność celowana na cel.

Obrażenia
Efekty czarów
Pocisk
Tarcze czarów

Zabójczy Rozkwit (W)

Zasięg: 3000 · Koszt: 50 / 60 / 70 / 80 / 90 Many · Czas: 14 sek.
Jhin.Zabójczy Rozkwit.png

Bierna: Wrodzy bohaterowie, którzy otrzymali obrażenia od sojuszniczych bohaterów lub zostali trafieni atakami podstawowymi Jhina albo weszli w pułapkę stworzoną za pomocą Ująć Widownię, zostają oznaczeni na 4 sekundy.

Aktywna: Jhin po krótkim opóźnieniu wystrzeliwuje pocisk w linii prostej, który zadaje obrażenia fizyczne pierwszemu bohaterowi na swojej drodze. Zabójczy Rozkwit zadaje 75% obrażeń stworom i potworom trafionym po drodze.

Bohaterowie
 • Obrażenia fizyczne: 50 / 85 / 120 / 155 / 190 (+50% obrażeń ataku)
Stwory i potwory
 • Obrażenia fizyczne: 37,5 / 63,75 / 90 / 116,25 / 142,5 (+37,5% obrażeń ataku)

Trafienie oznaczonego bohatera unieruchamia go, a Jhin zyskuje premię do prędkości ruchu taką jak w przypadku trafień krytycznych.

 • Unieruchomienie: 0,75 / 1 / 1,25 / 1,5 / 1,75 sekundy

Szczegóły

Celowanie

Zabójczy Rozkwit to obszarowa umiejętność mierzona.

Obrażenia
Efekty czarów
Pocisk
Tarcze czarów
Dodatkowe informacje
 • Przeciwnicy nie zostaną oznaczeni gdy czas odnowienia Zabójczego Rozkwitu jest dłuższy niż 4 sekundy lub umiejętność nie została ulepszona.

Ująć Widownię (E)

Zasięg: 750 · Koszt: 30 / 35 / 40 / 45 / 50 Many · Czas: 2 sek.
Jhin.Ująć Widownię.png

Bierna – Piękna Śmierć: Za każdym razem, gdy atakowany przez Jhina wrogi bohater zginie, to w miejsce jego śmierci aktywuje się Lotosowa Pułapka.

Jhin gromadzi ładunki pułapek co pewnien czas (maksymalnie 2), które są niezależne od Pięknej Śmierci.

 • Czas oczekiwania: 28 / 27 / 26 / 25 / 24 sekundy

Aktywna: Jhin umieszcza Lotosową Pułapkę w miejscu docelowym, która po uzbrojeniu się staje się niewidzialna i trwa maksymalnie 2 minuty. Lotosowa Pułapka zostaje uruchomiona, jeżeli wrogowie na nią nadepną, dając wizję na wszystkich przeciwników znajdujących się wewnątrz na 4 sekundy.

Po uruchomieniu Lotosowa Pułapka spowalnia o 35% wszystkich znajdujących się w niej wrogów na 2 sekundy, a następnie ekspoloduje, zadając obrażenia magiczne wszystkim pobliskim przeciwnikom. Bohaterowie niedawno trafieni, stwory oraz potwory otrzymują 65% obrażeń.

Bohaterowie
 • Obrażenia magiczne: 20 / 80 / 140 / 200 / 260 (+120% obrażeń ataku) (+100% mocy umiejętności)
Stwory i potwory
 • Obrażenia magiczne: 13 / 52 / 91 / 130 / 169 (+78% obrażeń ataku) (+65% mocy umiejętności)

Szczegóły

Celowanie

Ująć Widownię to celowana w miejsce docelowe umiejętność obszarowa.

Obrażenia
Efekty czarów
Tarcze czarów

Kurtyna! (R)

Zasięg: 3000 · Koszt: 100 Many · Czas: 120 / 105 / 90 sek.
Jhin.Kurtyna!.png

Piersza aktywacja: Jhin składa swoją broń w całość na maksymalnie 10 sekund i celuje w wybranym kierunku oraz ujawnia wszystkie oznaczone cele na wielkim obszarze. Następnie zyskuje możliwość czterokrotnego ponownego aktywowania Kurtyny!.

Kolejne aktywacje: Jhin wystrzeliwuje pocisk w linii prostej, który koliduje z pierwszym trafionym wrogim bohaterem i spowalnia wszystkie trafione wrogie jednostki o 80% na 0,5 sekundy oraz zadaje im obrażenia fizyczne.

Kurtyna! ma zwiększone obrażenia o 2,5% za każdy 1% brakującego zdrowia celu, a czwarty wystrzelony pocisk staje się trafieniem krytycznym i zadaje 200% obrażeń.

 • Obrażenia minimalne pocisku: 50 / 125 / 200 (+20% obrażeń ataku)
 • Obrażenia maksymalne pocisku: 175 / 437,5 / 700 (+70% obrażeń ataku)

Sprawię, że będziesz piękny. Sprawię, że będziesz perfekcją. Jhin

Szczegóły

Celowanie

Kurtyna! to liniowa, penetrująca umiejętność mierzona, która zadaje obrażenia wszystkim wrogom w obszarze.

Obrażenia
Efekty czarów
Pocisk
Tarcze czarów

Wskazówki[]

 • Zabójczy Rozkwit ma niewiarygodny zasięg. Gdy zbliżasz się do walki, z wyprzedzeniem staraj się szukać wrogów, których można by unieruchomić.
 • Twoja superumiejętność zadaje znacznie mniej obrażeń wrogom mającym maksymalną ilość zdrowia. Staraj się używać jej do likwidowania osłabionych celów, które starają się uciec.
 • Swoich umiejętności możesz używać podczas przeładowywania. Wykorzystaj je, gdy nie jesteś w stanie używać podstawowych ataków.

Linki[]

Advertisement