League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Jayce, Obrońca Jutra (wym. Dżejs) jest jednym z bohaterów dostępnych w League of Legends.

Umiejętności[]

Notatki

Jayce rozpoczyna grę z ulepszoną na 1 poziom super-umiejętnością, która automatycznie ulepsza się na poziomach 6 / 11 / 16. Dodatkowo w przeciwieństwie do innych bohaterów posiada możliwość ulepszenia pozostałych podstawowych umiejętności na 6 poziom.

Kondensator Hextechowy (Bierna)

Jayce.Kondensator Hextechowy.png

Za każdym razem kiedy Jayce przełącza pomiędzy Działem Rtęciowym i Młotem Rtęciowym zyskuje 40 jedn. prędkości ruchu i może przenikać przez jednostki przez 1,25 sekund.

Ku Niebiosom! (Q)

Zasięg: 600 · Koszt: 40 many · Czas: 16 / 14 / 12 / 10 / 8 / 6 sek.
Jayce.Ku Niebiosom!.png

Młot Rtęciowy - Aktywna: Jayce skacze w kierunku wroga i uderza młotem o ziemię, zadając obrażenia fizyczne wszystkich trafionym wrogom i spowalnia ich na 2 sekundy.

 • Obrażenia fizyczne: 45 / 80 / 115 / 150 / 185 / 220 (+120% dodatkowych obrażeń ataku)
 • Spowolnienie: 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55%

Porażająca Eksplozja (Q)

Zasięg: 1050-1470 · Koszt: 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 many · Czas: 8 sek.
Jayce.Porażająca Eksplozja.png

Działo Rtęciowe - Aktywna: Jayce wystrzeliwuje kulę elektryczności, która eksploduje przy kontakcie z przeciwnikiem (lub po osiągnięciu maksymalnego dystansu) i zadaje obrażenia fizyczne wszystkim trafionym wrogom.

 • Obrażenia fizyczne: 70 / 120 / 170 / 220 / 270 / 320 (+120 dodatkowych obrażeń ataku)

Jeśli Porażająca Eksplozja zostanie wystrzelona przez Bramę Przyspieszenia to jej obszar działania, zasięg i obrażenia zostaną wzmocnione o 40%, a prędkość o 30,34%.

 • Wzmocnione obrażenia: 98 / 168 / 238 / 308 / 378 / 448 (+168% dodatkowych obrażeń ataku)

Szczegóły

Celowanie

Ku Niebiosom! to celowany na cel ślizg, a Porażająca Eksplozja to kolidująca, liniowa umiejętność mierzona.

Obrażenia
Efekty czarów
Efekty przy trafieniu
Pocisk
Tarcze czarów
Dodatkowe informacje
 • Ku Niebiosom! nie podąża za poruszającym się celem, np.: za pomocą Błyskiem
 • Wyjątek stanowią sytuacje, gdy cel porusza się w linii prostej do Jayce'a.
 • Porażająca Eksplozja zapewnia chwilową wizję w obszarze działania.

Pole Elektryczne (W)

Koszt: 40 many · Czas: 10 sek. · Obszar działania: 285
Jayce.Pole Elektryczne.png

Młot Rtęciowy - Bierna: Jayce przywraca sobie manę za każdym razem, gdy trafia wroga podstawowym atakiem, za pomocą Młota Rtęciowego

 • Przywrócone punkty many: 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16

Młot Rtęciowy - Aktywna: Jayce tworzy pole elektryczne, które przez 4 sekundy zadaje obrażenia magiczne przeciwnikom znajdującym się w pobliżu.

 • Obrażenia magiczne na 1 sek.: 25 / 40 / 55 / 70 / 85 / 100 (+25% mocy umiejętności)
 • Całkowite obrażenia magiczne: 100 / 160 / 220 / 280 / 340 / 400 (+100% mocy umiejętności)

Hiperdoładowanie (W)

Koszt: 40 many · Czas: 13 / 11,4 / 9,8 / 8,2 / 6,6 / 5
Jayce.Hiperdoładowanie.png

Działo Rtęciowe - Aktywna: Jayce otrzymuje zastrzyk energii na 4 sek., który zwiększa prędkość ataku dla 3 następnych uderzeń, z których każde zadaje zmodyfikowane obrażenia.

 • Zmodyfikowane obrażenia: 70 / 78 / 86 / 94 / 102 / 110%

Szczegóły

Celowanie

Pole Elektryczne to bierny efekt przy trafieniu i aktywna umiejętność obszarowa, a Hiperdoładowanie to celowane na siebie ulepszenie będące modyfikatorem obrażeń.

Obrażenia
Efekty czarów
Efekty przy trafieniu
 • Obrażenia umiejętności mogą być krytyczne.
Tarcze czarów
Dodatkowe informacje
 • Pole Elektryczne i Hiperdoładowanie nie posiadają czasu rzucania i nie przerywają pozostałych czynności Jayce'a.
 • Hiperdoładowanie resetuję licznik ataków Jayce'a.
 • Hiperdoładowanie trwa 4 sekundy i nie zależy od wyprowadzonych ataków w tym czasie.
 • Hiperdoładowanie działa po przełączeniu Transformacji: Młota Rtęciowego.

Cios Gromu (E)

Zasięg: 240 · Koszt: 55 many · Czas: 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10 sek.
Jayce.Cios Gromu.png

Młot Rtęciowy - Aktywna: Jayce wykonuje rozmach młotem w kierunku wroga i odrzuca go na odległość 260 - 500 (w oparciu o odległość celu) jednostek, zadając obrażenia magiczne.

 • Obrażenia magiczne: 8 / 10,4 / 12,8 / 15,2 / 17,6 / 20% maksymalnego zdrowia celu (+100% dodatkowych obrażeń ataku)

Obrażenia są ograniczone w przypadku potworów.

 • Maksymalne obrażenia przeciwko potworom: 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700

Brama Przyspieszenia (E)

Zasięg: 650 · Koszt: 50 many · Czas: 16 sek.
Jayce.Brama Przyspieszenia.png

Działo Rtęciowe - Aktywna: Jayce stawia Bramę Przyspieszenia trwającą 4 sekundy, która zwiększa prędkość ruchu wszystkich sojuszników (włączając siebie samego), którzy przez nią przejdą na 3 sek.

 • Dodatkowa prędkość ruchu: 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55%

Szczegóły

Celowanie

Cios Gromu to celowany na cel odrzut.

Obrażenia
Efekty czarów
Efekty przy trafieniu
Tarcze czarów
Dodatkowe informacje
 • Cios Gromu działa podobnie co Z Byka Alistara.
 • Brama Przyspieszenia posiada czas rzucania, ale nie przerywa pozostałych czynności Jayce'a.

Transformacja: Działo Rtęciowe ()

Koszt: Darmowa · Czas: 6 sek.
Jayce.Transformacja Działo Rtęciowe.png

Młot Rtęciowy - Aktywna: Jayce przekształca Młot Rtęciowy w Działo Rtęciowe, uzyskując nowe umiejętności, dystansowe ataki wynoszące 500 jedn. i wzmacnia swój następny podstawowy atak, powodując osłabienie pancerza i odporności na magię celu o 10/15/20/25% na 5 sek.

Transformacja: Młot Rtęciowy ()

Koszt: Darmowa · Czas: 6 sek.
Jayce.Transformacja Młot Rtęciowy.png

Działo Rtęciowe - Aktywna: Jayce przekształca Działo Rtęciowe w Młot Rtęciowy, uzyskując nowe umiejętności, tracąc zasięg, zyskując 5 / 10 / 25 / 35 dodatkowego pancerze i dodatkowej odporności na magię i wzmacnia swój następny podstawowy atak, zadając 25 / 65 / 105 / 145 (+25% dodatkowych obrażeń ataku) obrażeń magicznych.

Jayce rozpoczyna grę z Transformacją, ale nie może jej ulepszyć. W zamian jego podstawowe umiejętności mają 6 poziomów.

Szczegóły

Celowanie

Transformacja to przełączana umiejętność.

Obrażenia
Efekty czarów
Efekty przy trafieniu
 • Umiejętność nie działa na struktury.
Blokowanie
Dodatkowe informacje
 • Transformacja posiada czas rzucania, ale nie przerywa pozostałych czynności Jayce'a.
 • Każda aktywacja nie aktywuje takich efektów jak Blask, Puls Mocy.
 • Redukcja Transformacji: Młota Rtęciowego
 • Efekty przy trafieniu, które Jayce zyskuje przy transformacji, nie aktywują się w przypadku totemów.

Wskazówki[]

 • Pamiętaj, aby często zmieniać style. To uczyni twe ataki skuteczniejszymi i niejednokrotnie zapewni szybki wzrost prędkości.
 • Jeżeli zaczniesz otrzymywać zbyt znaczne obrażenia, spróbuj skorzystać z Młota Jayce'a, który zwiększa możliwości obronne bohatera.
 • Możesz wykorzystać Bramę Przyspieszenia, aby zwiększyć zasięg i obrażenia Porażającej Eksplozji.

Linki[]

Advertisement