League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Graves, Banita jest jednym z bohaterów dostępnych w League of Legends.

Umiejętności[]

Nowy Los (Bierna)

Graves.Nowy Los.png

Ataki podstawowe Gravesa posiadają wyjątkowe właściwości dzięki posiadanej przez niego strzelbie:

Podwójna Lufa: Graves do wykonywania ataków podstawowych potrzebuje naboi (bez naboi nie może atakować), otrzymuje on je, gdy przeładowuje swoją strzelbę co 2 sekundy (4 sekundy, gdy nie wystrzeli 1 naboju) lub po użyciu Rozpędu, maksymalnie w magazynku może posiadać 2 naboje.

Prędkość ataku nieznacznie zmniejsza czas przeładowania, ale w zamian za to zmniejsza odstęp między atakami.

Kaliber 12: Ataki podstawowe Gravesa zużywają 1 nabój i wystrzeliwują 4 kule (6 kul w przypadku trafienia krytycznego) w stożku, które kolidują z pierwszym trafionym wrogiem na swojej drodze. 1 kula zadaje 70-100% obrażeń ataku (98-140% obrażeń ataku w przypadku trafienia krytycznego), natomiast pozostałe 25-33% obrażeń ataku (35-46,2% obrażeń ataku w przypadku trafienia krytycznego), cel może oberwać od kilku kul naraz. Dodatkowa każdy atak podstawowy posiada 0,25 sekundowego opóźnienia po wystrzale.

Struktury otrzymują 75% obrażeń.

Gruby Śrut: Cele niebędące bohaterami dodatkowo są odpychane, gdy zostaną wielokrotnie trafione.

Szczegóły

Celowanie

Nowy Los to pół-wzmocnienie.

Dodatkowe informacje
 • Dodatkowe 2 kule zapewniane przez Huragan Runaana stajają trafić główny cel lub dostosowują się do pozycji pozostałych w stożku. Podobnie jak w przypadku Rat-ta-tat-tat Twitcha.
 • Struktury mimo otrzymywania o 25% mniej obrażeń, cały czas mogą zostać trafione kilkoma kulami naraz.
 • Jednostki posiadające pasek zdrowia liczony w ilości wymaganych ataków podstawowych przechwycą tylko 1 kule.
 • Ataki podstawowe Gravesa dzięki stożkowemu rozrzutowi mogą ominąć część wrogów i trafić dalszych.
 • Trafienia krytyczne nadal wywołują efekty im towarzyszące; aktywują Żądzę Krwi Watażki i są osłabiane przez Omen Randuina.

To Koniec (Q)

Zasięg: 950 · Koszt: 60 / 65 / 70 / 75 / 80 many · Czas: 13 / 12 / 11 / 10 / 9 sek.
Graves.To Koniec.png

Aktywna: Graves wystrzeliwuje kule prochu, która zadaje obrażenia fizyczne wrogom w obszarze w kształcie litery T i pozostawia ścieżkę prochu na 2 sekundy.

 • Obrażenia fizyczne kuli: 45 / 60 / 75 / 90 / 105 (+100% premii do obrażeń ataku)

Po 2 sekundach lub po wcześniejszym uderzeniu w przeszkodę ścieżka prochu wybucha po 0,25 sekundy i ponownie zadaje obrażenia fizyczne okolicznym wrogom.

 • Obrażenia fizyczne ścieżki: 85 / 115 / 145 / 175 / 205 (+40 / 70 / 100 / 130 / 160% obrażeń ataku)
 • Maksymalne obrażenia fizyczne: 130 / 175 / 220 / 265 / 310 (+140 / 170 / 200 / 230 / 260% obrażeń ataku)(+75% premii do obrażeń ataku)

Szczegóły

Celowanie

To Koniec to penetrująca, stożkowa umiejętność mierzona.

Obrażenia
Efekty czarów
Efekty przy trafieniu
Pocisk
Tarcze czarów

Zasłona Dymna (W)

Zasięg: 950 · Koszt: 70 / 75 / 80 / 85 / 90 many · Czas: 26 / 24 / 22 / 20 / 18 sek.
Graves.Zasłona Dymna.png

Aktywna: Graves wystrzeliwuje pocisk dymny w wybrane miejsce, który spowalnia trafionych wrogów o 50%, na 0,5 sek. i zadaje im obrażenia magiczne oraz tworzy obłok dymu na 4 sekundy, który blokuje widoczność wrogom.

 • Obrażenia magiczne: 60 / 110 / 160 / 210 / 260 (+60% mocy umiejętności)

Szczegóły

Celowanie

Zasłona Dymna to celowana w miejsce docelowe umiejętność obszarowa.

Obrażenia
Obszar działania
 • Średnica obszaru działania: 500
Efekty czarów
Efekty przy trafieniu
Pocisk
Tarcze czarów
Dodatkowe informacje

Rozpęd (E)

Zasięg: 425 · Koszt: 40 many · Czas: 18 / 17 / 16 / 15 / 14 sek.
Graves.Rozpęd.png

Aktywna: Graves doskakuje do wyznaczonego miejsca i otrzymuje 1 nabój oraz zyskuje kumulująca się do 8 razy premię do pancerza na 4 sekundy.

1 ładunek
 • Pancerz: 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15
8 ładunków
 • Pancerz: 40 / 60 / 80 / 100 / 120

Każdy atak podstawowy Gravesa dodatkowo skraca czas odnowienia Rozpędu o 0,5 sekundy i odświeża czas trwania premii, gdy atakuje cele nie będące stworami.

Szczegóły

Celowanie

Rozpęd to ślizg będący pół-ulepszeniem.

Dodatkowe informacje
 • Rozpęd resetuje licznik ataków podstawowych Gravesa.

Obrażenia Przypadkowe (R)

Zasięg: 1000 · Koszt: 100 many · Czas: 100 / 90 / 80 sek. · Zasięg stożka: 800
Graves.Obrażenia Przypadkowe.png

Aktywna: Graves wystrzeliwuje eksplodujący pocisk, który odrzuca go do tyłu o 300 jednostek i zadaje obrażenia fizyczne wszystkim jednostkom nie będącym bohaterami na swojej drodze oraz pierwszemu trafionemu bohaterowi.

 • Obrażenia fizyczne: 250 / 400 / 550 (+150% premii do obrażeń ataku)

Po uderzeniu w bohatera lub po osiągnięciu maksymalnego zasięgu, pocisk eksploduje i zadaje 80% obrażeń wrogim celom w stożku.

 • Obrażenia fizyczne wybuchu: 200 / 320 / 440 (+120% premii do obrażeń ataku)

Szczegóły

Celowanie

Obrażenia Przypadkowe to kolidująca, liniowa umiejętność mierzona będąca stożkiem.

Obrażenia
Efekty czarów
Efekty przy trafieniu
Pocisk
Tarcze czarów
Dodatkowe informacje
 • Podobnie jak w przypadku ataków podstawowych Obrażenia Przypadkowe posiadają 0.25 sekundy opóźnienia po wystrzale.
 • Cel, który otrzyma bezpośrednie obrażenia od eksplodującego pocisku, nie może otrzymać obrażeń od eksplozji.
 • Stwory i potwory otrzymują obrażenia od wybuchu.

Wskazówki[]

 • Zasłonę Dymną można wykorzystać zarówno do ucieczki, jak i do osłabienia wroga.
 • Użyj Rozpędu, aby przybliżyć się do wroga, a następnie atakuj z niewielkiej odległości, aby zadać duże obrażenia.

Linki[]

Advertisement