League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Gnar, Brakujące Ogniwo (wym. Gnar) jest jednym z bohaterów w League of Legends.

Umiejętności[]

Notatki

Gnar nie posiada many, a jego umiejętności są darmowe i są ograniczone tylko przez czas odnowienia. Zamiast tego posiada pasek Gniewu.

 • Mini-Gnar rozpoczyna z 0 pkt Gniewu.
 • Gniew generuje się biernie w wysokości 2 / 3 / 5 podczas atakowania atakami podstawowymi lub Rzutem Bumerangiem
 • 25% mniej generowanego Gniewu, gdy celem są stwory, potwory lub struktury.
 • Gniew wygenerowany przez atakowanie stworów nie może przekroczyć 99.
 • Gniew generuje się biernie w wysokości 4 / 7 / 11 w przeciągu 3 sekund, gdy Mini-Gnar otrzymuje obrażenia.
 • Mini-Gnar traci Gniew po 13 sekundach od momentu walki, czyli od ostatnich zadanych lub otrzymanych obrażeniach.
Gen Gniewu
Gen Gniewu

Gdy Gniew osiągnie 100 pkt, Gnar zyskuje alternatywny asortyment umiejętności i po 5 sekundach lub po użyciu umiejętności przekształca się w Mega-Gnara na 15 sekund do momentu wyczerpania Gniewu. Po jego wyczerpaniu Gnar wraca do małej formy i nie może ponownie wygenerować go przez 15 sekund. Umiejętności w obu formach posiadają ten sam czas odnowy.

Gnar zyskuje dodatkowe premie do statystyk w zależności od jego formy:

 • Prędkość ataku: (+5.5% × poziom)
 • Prędkość ruchu: 9 + (1 × poziom) (2 × poziom)
 • Zasięg: 400-500

 • Obrażenia ataku: (5.5 × poziom)
 • Odporność na magię: (+2 × poziom)
 • Pancerz: (+4.5 × poziom)
 • Regeneracja zdrowia: (+3/5 sek. × poziom)
 • Zasięg: 175
 • Zdrowie: (108 × poziom)


Rzut Bumerangiem
Czas: 20 / 17,5 / 15 / 12,5 / 10 sek.
Koszt: Darmowa
Rzut Bumerangiem

Mini-Gnar Aktywna: Gnar rzuca bumerangiem w wybranym kierunku, zadając obrażenia fizyczne pierwszemu trafionemu wrogowi i spowalniając go na 2 sekundy.

Po trafieniu wroga bumerang przyspiesza i wraca do Gnara, zadając 50% obrażeń wszystkim przeciwnikom na swojej drodze.

Jeśli Gnar go złapie, czas odnowienia Rzutu Bumerangiem zostanie skrócony o 45%. Skrócenie czasu odnowienia zwiększa się wraz z poziomem GNAR!.

 • Zasięg: 1100
 • Zasięg powrotu: 3000
 • Szerokość bumerangu: 55 (75)
 • Prędkość bumerangu: 1400
 • Obrażenia fizyczne: 5 / 35 / 65 / 95 / 125 (+115% obrażeń ataku)
 • Spowolnienie: 15 / 20 / 25 / 30 / 35 %
 • Minimalne obrażenia fizyczne: 2,5 / 17,5 / 32,5 / 47,5 / 62,5 (+57.5% obrażeń ataku)


Daj Kamienia!
Czas: 20 / 17,5 / 15 / 12,5 / 10 sek.
Koszt: Darmowa
Daj Kamienia!

Mega-Gnar Aktywna: Gnar rzuca ogromnym kamieniem w wybranym kierunku, zadając obrażenia fizyczne i spowalniając pierwszy cel na drodze oraz wszystkich wrogów stojących w pobliżu.

Gdy kamień spadnie na ziemię, Gnar może go podnieść w 0.3 sekundy i zmniejszyć czas odnowienia Daj Kamienia! o 60%.

 • Zasięg: 1125
 • Szerokość kamienia: 90
 • Prędkość kamienia: 2100
 • Obrażenia fizyczne: 5 / 45 / 85 / 125 / 165 (+120% obrażeń ataku)
 • Spowolnienie: 15 / 20 / 25 / 30 / 35 %


Obrażenia fizyczne zostaną zredukowane przez pancerz i tarcze.
Aplikuje efekty czarów jako umiejętność obszarowa.
Umiejętność jest traktowana jako pocisk i jest blokowana przez Niezłomność Brauma i Ścianę Wichru Yasuo .
Tarcze czarów blokują umiejętność.
Hipersiła
Hipersiła

Mini-Gnar Bierna: Co trzeci atak lub umiejętność na ten sam cel zapewnia Gnarowi premię 30% (zależną od poziomu GNAR!) zanikającą w czasie do prędkości ruchu na 3 sekundy i zadaje celowi dodatkowe obrażenia magiczne zależne od części jego maksymalnego zdrowia.

Gdy Mega-Gnar przemienia się w Mini-Gnara, zyskuje taką samą premię do prędkości ruchu co w biernej umiejętności Hipersiły.

 • Obrażenia magiczne: 10 / 20 / 30 / 40 / 50 (+100% mocy umiejętności) (+ 6 / 8 / 10 / 12 / 14 % maksymalnego zdrowia celu)
 • Maksymalne obrażenia magiczne (potwory): 100 / 150 / 200 / 250 / 300


Łomot
Czas: 15 / 13 / 11 / 9 / 7 sek.
Koszt: Darmowa
Łomot

Mega-Gnar Aktywna: Gnar staje na nogach i wbija pięści w ziemię, zadając obrażenia fizyczne i na 1.25 sekundy ogłuszając wszystkich przeciwników stojących przed nim.

 • Obrażenia fizyczne: 25 / 50 / 75 / 100 / 125 (+100% obrażeń ataku)


Obrażenia magiczne zostaną zredukowane przez odporność na magię, tarcze i tarcze magiczne.Obrażenia fizyczne zostaną zredukowane przez pancerz i tarcze.
Nie aplikuje efektów czarów.{{{Efekty}}}Nie aplikuje efektów przy trafieniu.
Tarcze czarów blokują Hipersiłę, ale nie blokują łomotu.
Hop
Czas: 22 / 19,5 / 17 / 14,5 / 12 sek.
Koszt: Darmowa
Hop

Mini-Gnar Aktywna: Gnar skacze w wybrane miejsce i zyskuje premię do prędkości ataku na 3 sekundy.

 • Zasięg: 475
 • Prędkości ataku: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 %

Jeśli Gnar wyląduje na jednostce, odbija się od niej i znów skacze w tym samym kierunku. Po naskoczeniu na wroga, Gnar zadaje mu obrażenia fizyczne i spowalnia go.

 • Zasięg: 475
 • Obrażenia fizyczne: 20 / 60 / 100 / 140 / 180 (+6% maksymalnego zdrowia)
Miazga
Czas: 18 / 16,5 / 15 / 13,5 / 12 sek.
Koszt: Darmowa
Miazga

Mega-Gnar Aktywna: Gnar skacze w wybrane miejsce, a po wylądowaniu zadaje pobliskim przeciwnikom obrażenia fizyczne i spowalnia ich.

 • Obrażenia fizyczne: 20 / 60 / 100 / 140 / 180 (+6% maksymalnego zdrowia)


Obrażenia fizyczne zostaną zredukowane przez pancerz i tarcze.
Aplikuje efekty czarów jako umiejętność na pojedynczy cel.
GNAR!
Czas: 120 / 100 / 80 sek.
Koszt: Darmowa
GNAR!

Mini-Gnar Bierna: Zwiększa premię do prędkości ruchu uzyskiwaną dzięki Hipersile oraz skraca czas odnowy Rzutu Bumerangiem po złapaniu go.

 • Łączna prędkości ruchu: 45 / 60 / 75%
 • Skrócenie czasu onowienia: 50 / 55 / 60%

Mega-Gnar Aktywna: Gnar wpada w histerię i rzuca wszystkich pobliskich wrogów w wybranym kierunku. Wszyscy rzuceni przeciwnicy zostają spowolnieni o 45% i otrzymują obrażenia fizyczne.

Przeciwnicy rzuceni na przeszkody lub struktury otrzymują o 50% więcej obrażeń i zostają ogłuszeni.

 • Zasięg: 590
 • Obrażenia fizyczne: 200 / 300 / 400 (+20% premii do obrażeń ataku) (+50% mocy umiejętności)
 • Czas trwania spowolnienia: 1,25 / 1,50 / 1,75 sek.
 • Dodatkowe obrażenia fizyczne: 100 / 150 / 200 (+10% premii do obrażeń ataku) (+25% mocy umiejętności)
 • Całkowite obrażenia fizyczne: 300 / 450 / 600 (+30% premii do obrażeń ataku) (+75% mocy umiejętności)
 • Czas trwania ogłuszenia: 1,25 / 1,50 / 1,75 sek.

Wskazówki[]

 • Bardzo ważne jest, by mądrze zarządzać swoim zapasem Gniewu. Spróbuj rozłożyć w czasie swoje przemiany, żeby maksymalnie wykorzystać obie formy.
 • Ustawiaj się przy ścianach, żeby ogłuszyć wrogów superumiejętnością.
 • Znaj swoje atuty! Mini-Gnar jest szybki, niezbyt wytrzymały i zadaje wysokie obrażenia ciągłe. Mega-Gnar jest powolny, silny i może za jednym razem zadać dużo obrażeń.

Linki[]

Advertisement