League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Ekko, Chłopiec, Który Ujarzmił Czas (wym. Eko) jest jednym z bohaterów w League of Legends.[1]

Umiejętności[]

Rezonans Napędu Z (Bierna)

Czas: 5 sek.
Ekko.Rezonans Napędu Z.png

Ataki oraz zadające obrażenia umiejętności Ekko kumulują ładunki Rezonansu na przeciwnikach na 4 sekundy.

Co trzeci atak na tym samym celu aktywuje zgromadzone ładunki Rezonansu, zadając dodatkowe obrażenia magiczne równe 30-140 (w zależności od poziomu)(+80% mocy umiejętności). Jeżeli umiejętność bierna aktywuje się na wrogim bohaterze, Ekko dodatkowo zyskuje 50 / 60 / 70 / 80% premii do prędkości ruchu na 2 / 2,5 / 3 sekundy.

Czasowstrzymywacz (Q)

Zasięg: 1075 (1125 podczas aplikacji spowolnienia) · Koszt: 50 / 60 / 70 / 80 / 90 many · Czas: 9 / 8,5 / 8 / 7,5 / 7 sek.
Ekko.Czasowstrzymywacz.png

Aktywna: Ekko rzuca urządzenie w wybranym kierunku, zadając obrażenia magiczne wszystkim przeciwnikom na jego drodze. Gdy doleci na maksymalną odległość lub trafi wrogiego bohatera, urządzenie się rozszerza, tworząc pole, które spowalnia wszystkie wrogie i neutralne jednostki oraz zwiększa swój zasięg o 50 jednostek.

 • Obrażenia magiczne: 60 / 75 / 90 / 105 / 120 (+30% mocy umiejętności)
 • Spowolnienie: 32 / 39 / 46 / 53 / 60%

Po chwili urządzenie zmniejsza się i powraca do Ekko, zadając dodatkowe obrażenia magiczne wszystkim przeciwnikom na jego drodze.

 • Obrażenia magiczne przy powrocie: 40 / 65 / 90 / 115 / 140 (+60% mocy umiejętności)

Szczegóły

Celowanie

Czasowstrzymywacz to liniowa, kolidująca umiejętność mierzona.

Obrażenia
Efekty czarów
Efekty przy trafieniu

Równoległa Konwergencja (W)

Zasięg: 1600 · Koszt: 50 / 55 / 60 / 65 / 70 many · Czas: 22 / 20 / 18 / 16 / 14 sek.
Ekko.Równoległa Konwergencja.png

Bierna: Podstawowe ataki Ekko zadają dodatkowe obrażenia magiczne równe 3% (+1% za każde 33 mocy umiejętności) brakującego zdrowia celu celom, które posiadają mniej niż 30% maksymalnego zdrowia (min. 15 maks. 400 obrażeń przeciwko stworom i potworom). Aktywna: Ekko otwiera szczelinę w czasie, tworząc alternatywną wersję siebie, która rzuca urządzeniem w wybrane miejsce i zapewnia wizje po 2 sekundach. Po 3 sekundach urządzenie rozszerza się i tworzy dużą strefę spowalniającą wszystkich przeciwników o 40%.

Jeżeli Ekko na nią wkroczy, detonuje ją, dzięki czemu otrzymuje tarczę absorbującą obrażenia na 2 sekundy i ogłusza wszystkich przeciwników wewnątrz na 1,75 sekundy.

 • Tarcza: 80 / 100 / 120 / 140 / 160 (+150% mocy umiejętności)

Szczegóły

Celowanie

Równoległa Konwergencja to bierny efekty przy trafieniu, gdy cele Ekko posiadają mniej niż 30% maksymalnego zdrowia. Równoległa Konwergencja to opóźniona umiejętność obszarowa.

Obrażenia
Efekty czarów
Efekty przy trafieniu

Tak

Skok Fazowy (E)

Koszt: 40 / 45 / 50 / 55 / 60 many · Czas: 9 / 8,5 / 8 / 7,5 / 7 sek.
Ekko.Skok Fazowy.png

Aktywna: Ekko doskakuje na określoną odległość w wybranym kierunku, a następnie zyskuje znacznie zwiększony zasięg przy następnym podstawowym ataku i przenosi się do celu, aby zadać dodatkowe obrażenia magiczne.

 • Obrażenia magiczne: 40 / 65 / 90 / 115 / 140 (+40% mocy umiejętności)

Szczegóły

Celowanie

Skok Fazowy to ślizg, będący zniknięciem.

Obrażenia
Obszar działania
 • Zasięg ślizgu: 325
 • Zasięg doskoku: 600
Efekty czarów
Efekty przy trafieniu

Chronostrzaskanie (R)

Zasięg: Globalny · Koszt: 100 many · Czas: 110 / 90 / 70 sek.
Ekko.Chronostrzaskanie.png

Bierna: Sobowtór Ekko podąża z opóźnieniem 4 sekund za Ekko. Sobowtór nie jest aktywny, gdy Chronostrzaskanie jest aktywne.

Aktywna: Ekko cofa czas i po małym opóźnieniu pojawia się w miejscu, w którym znajdował się 4 sekundy wcześniej, zadając obrażenia magiczne wszystkim wrogom w pobliżu.

 • Obrażenia magiczne: 150 / 300 / 450 (+150% mocy umiejętności)
 • Uleczenie: 100 / 150 / 200 (+60% mocy umiejętności) (zwiększone o 3% za każdy 1% utraconego maksymalnego zdrowia w ciągu ostatnich 4 sekund)

Szczegóły

Celowanie

Chronostrzaskanie to celowane w miejsce docelowe zniknięcie, będące umiejętnością obszarową.

Obrażenia
Obszar działania
 • Średnica obszaru działania: 750

Dodatkowo Ekko po pojawieniu się odzyskuje część zdrowia, równą bazowej wartości (+60% mocy umiejętności), zwiększone o 3% za każdy 1% utraconego maksymalnego zdrowia w ciągu ostatnich 4 sekund.

Powrót Ekko przez Równoległą Konwergencję aktywuję tą umiejętność

Efekty czarów
Efekty przy trafieniu
Dodatkowe informacje
 • Ekko jest niewrażliwy podczas znikania i pojawiania się ponownie.
 • Chronostrzaskanie przywraca tylko zdrowie równe bazowej wartości wraz z % obrażeń otrzymanych w przeciągu 4 sekund. Obrażenia zadanie 5 sekund wcześniej nie będą brane pod uwagę.
 • Chronostrzaskanie pozwala cofnąć działanie Powrótu lub Teleportacji.

Wskazówki[]

 • Chronostrzaskanie to świetne narzędzie do ucieczki, ale ma też potężne zastosowanie ofensywne. Nie lekceważ obrażeń, które może zadać.
 • Jeżeli możesz aktywować Rezonans na wrogim bohaterze, jest to warte ryzyka. Premia do prędkości ruchu zapewni łatwą ucieczkę.
 • Doskok ze Skoku Fazowego to świetny sposób na przygotowanie pozostałych umiejętności Ekko. Skorzystaj z tego, aby trafić dwukrotnie Czasowstrzymywaczem lub zdetonować Równoległą Konwergencję.

Przypisy

Advertisement