League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Efekty kontroli tłumu (CC) to termin, którym określa się umiejętności bohaterów tymczasowo ograniczające skuteczność walki jednostki. Pojęcie kontrola tłumu wzięło się od kontrowania przeciwników podczas walk – zmniejszenia ich skuteczności; utrudnienia im osiągnięcia celu lub ucieczki. Efekty kontroli tłumu dzielą się na dwie kategorie:

 • miękkie – częściowo utrudnia działania przeciwnikom
 • twarde – całkowicie blokują działania, które mogą wykonać przeciwnicy – tz. "wyłącza ich z walki"

Obecnie w League of Legends istnieje wiele unikatowych i niepowtarzalnych efektów kontroli tłumu, które wyjątkowo oddziałują na swój cel.

Rodzaje efektów kontroli tłumu[]

Oto lista obecnie istniejących efektów kontroli tłumu, podzielonych według:

Efekty kontroli tłumu mogą być podzielone od stopnia utraty kontroli przez cel.

Mocna kontrola tłumu[]

Inaczej (Hard CC) – następujące efekty kontroli tłumu powodują całkowitą utratę kontroli nad bohaterem:

 • Ogłuszenie – ogłuszony cel nie może poruszać się, atakować, ani rzucać umiejętności przez pewien czas.
 • Odrzucenie – cel zostanie odepchnięty od punktu rzucania. Czas trwania zależy od przebytego w powietrzu dystansu i waha się od 0.75 sekundy (Kula Mocy Rammusa) do 1.5 sekundy (Szalonego Rozrostu Lulu).
 • Podrzucenie – cel zostanie wybity w powietrze w punkcie docelowym. Czas trwania zależy od przebytego w powietrzu dystansu i waha się od 0.75 sekundy (Kula Mocy Rammusa) do 1.5 sekundy (Szalonego Rozrostu Lulu).
 • Przyciągnięcie/Przerzucenie – cel zostaje przeniesiony w powietrzu do rzucającego.
 • Wymuszone akcje – cel podczas wymuszonych akcji nie może kontrolować swojego ruchu, nie mogą atakować, ani rzucać umiejętności.
 • Zastój – cel podczas zastoju nie jest wstanie wykonywać żadnych czynności i jest niewrażliwy. Czas trwania zastoju nie może zostać skrócony.

Słaba kontrola tłumu[]

Inaczej (Soft CC) – następujące efekty kontroli tłumu powodują tylko częściową utratę kontroli nad bohaterem:

 • Oplątanie – połączenie rozbrojenia z unieruchomieniem.
 • Polimorfia – połączenie rozbrojenia z uciszeniem; dodatkowo cel podczas polimorfi jest spowolniony.
 • Spowolnienie – spowolniony cel posiada zmniejszoną prędkość ruchu lub ataku.
 • Unieruchomienie – unieruchomiony cel nie może kontrolować swojego ruchu.

Efekty kontroli tłumu mogą być podzielone według tego, czy mogą przerwać ładowane umiejętności bohaterów typu: Rekwiem Karthusa, czy Lotos Śmierci Katariny.

Mocna kontrola tłumu[]

Inaczej (Hard CC) – następujące efekty kontroli tłumu przerywają umiejętności bohaterów:

 • Ogłuszenie – ogłuszony cel nie może poruszać się, atakować, ani rzucać umiejętności przez pewien czas.
 • Odrzucenie – cel zostanie odepchnięty od punktu rzucania. Czas trwania zależy od przebytego w powietrzu dystansu i waha się od 0.75 sekundy (Kula Mocy Rammusa) do 1.5 sekundy (Szalonego Rozrostu Lulu).
 • Podrzucenie – cel zostanie wybity w powietrze w punkcie docelowym. Czas trwania zależy od przebytego w powietrzu dystansu i waha się od 0.75 sekundy (Kula Mocy Rammusa) do 1.5 sekundy (Szalonego Rozrostu Lulu).
 • Przyciągnięcie/Przerzucenie – cel zostaje przeniesiony w powietrzu do rzucającego.
 • Wymuszone akcje – cel podczas wymuszonych akcji nie może kontrolować swojego ruchu, nie mogą atakować, ani rzucać umiejętności.
 • Uciszenie – uciszony cel nie może rzucać umiejętności bohaterów, ani aktywnych przedmiotów przez pewien czas.
 • Zastój – cel podczas zastoju nie jest wstanie wykonywać żadnych czynności i jest niewrażliwy. Czas trwania zastoju nie może zostać skrócony.

Słaba kontrola tłumu[]

Inaczej (Soft CC) – następujące efekty kontroli tłumu nie przerywają umiejętności bohaterów:

 • Oślepienie – oślepiony cel pudłuje wszystkie ataki podstawowe przeciw wrogim celom przez pewien czas.
 • Rozbrojenie – rozbrojony cel nie może atakować atakami podstawowymi przez pewien czas.
 • Oplątanie – połączenie rozbrojenia z unieruchomieniem.
 • Polimorfia – połączenie rozbrojenia z uciszeniem; dodatkowo cel podczas polimorfi jest spowolniony.
 • Spowolnienie – spowolniony cel posiada zmniejszoną prędkość ruchu lub ataku.
 • Unieruchomienie – unieruchomiony cel nie może kontrolować swojego ruchu.

Tabela podsumowująca[]

Efekt kontroli tłumu Poruszanie Atakowanie Umiejętności bohaterów Możliwość przerwania umiejętności Zablokowane Czary Przywoływacza Nieustępliwość Możliwość oczyszczenia
Ogłuszenie Blokowane Blokowane Blokowane Tak Błysk.pngTeleportacja.png Tak Oczyszczenie.pngRtęciowa Szarfa przedmiot.pngTygiel Mikaela przedmiot.png
Oślepienie Dozwolone Pudło Dozwolone Nie Żadne Tak Oczyszczenie.pngRtęciowa Szarfa przedmiot.png
Uciszenie Dozwolone Dozwolone Blokowane Tak Błysk.pngTeleportacja.png Tak Oczyszczenie.pngRtęciowa Szarfa przedmiot.pngTygiel Mikaela przedmiot.png
Przygwożdżenie Blokowane Blokowane Blokowane Tak Wszystkie Nie Rtęciowa Szarfa przedmiot.png
Rozbrojenie Dozwolone Blokowane Dozwolone Zobacz "Dopiski" Żadne Tak Oczyszczenie.pngRtęciowa Szarfa przedmiot.pngTygiel Mikaela przedmiot.png
Spowolnienie Osłabione Dozwolone Dozwolone Nie Żadne Tak Oczyszczenie.pngRtęciowa Szarfa przedmiot.pngTygiel Mikaela przedmiot.png
Unieruchomienie Blokowane Dozwolone Dozwolone Zobacz "Dopiski" Błysk.pngTeleportacja.png Tak Oczyszczenie.pngRtęciowa Szarfa przedmiot.pngTygiel Mikaela przedmiot.png
W powietrzu Blokowane Blokowane Blokowane Tak Błysk.pngTeleportacja.png Nie Zobacz "Dopiski"
Wymuszone akcje Blokowane Blokowane Blokowane Tak Błysk.pngTeleportacja.png Tak Oczyszczenie.pngRtęciowa Szarfa przedmiot.pngTygiel Mikaela przedmiot.png
Zastój Blokowane Blokowane Blokowane Tak Wszystkie Nie Żadne

Dopiski[]

 • Możliwość przerwania umiejętności dotyczy tego, czy dany efekt przy trafieniu anuluje ładowaną umiejętność bohaterów.
 • Unieruchomienia i oplątania nie przerywają umiejętności ładowanych z wyjątkiem Teleportacji i Wsparcia Shena.
 • Unieruchomienia i oplątania przerywają ślizgi typu: Niszczyciel Skarbca Vi, czy Elastyczna Proca Zaca, ponieważ wywołują one efekty obszarowe.
 • Rzeź Luciana działa na całkowicie innej zasadzie niż umiejętności ładowane, zbliżonej do ataków podstawowych i jest przerywana przez efekty kontroli tłumu, które przerywają ataki podstawowe. W stosunku to normalnych umiejętności ładowanych większość efektów kontroli tłumu (z wyjątkiem uciszenia) przerywa ją.

Kontrowanie efektów kontroli tłumu[]

Istnieje wiele sposobów na zablokowanie efektów kontroli tłumu.

Zapobieganie[]

Obecnie istnieje kilka rzeczy, które mogą zablokować efekty kontroli tłumu.

Umiejętności bohaterów[]

Przedmioty[]

Usuwanie[]

Efekty kontroli tłumu mogą zostać usunięte podczas trwania efektu.

Wszystkie efekty kontroli tłumu mogą zostać w pewien sposób usunięte poza efektami w powietrzu.

Przedmioty[]

Dostępność

Legenda:
SSummoner's Rift.
TTwisted Treeline
HHowling Abyss
CCrystal Scar


Rtęciowa Szarfa:

 • Unikalne Aktywne – Żywe Srebro: Usuwa wszystkie negatywne efekty (90 sek. odnowienia). +30 odporności na magię. 1250 złota.

Tygiel Mikaela:

 • Unikalne Bierne – Przypływ Many: Odnawia 2% brakującej many co 5 sek. 2450 złota.


Rtęciowy Bułat:

 • Unikalne – Żywe Srebro: Usuwa wszystkie negatywne efekty oddziałujące na twojego bohatera oraz zwiększa jego prędkość ruchu o 50% na 1 sek. (90 sek. odnowienia). +80 obrażeń ataku, +45 odporności na magię. 3700 złota.


Ostrze Derwisza:

Czary Przywoływacza[]

Umiejętności bohaterów[]

Nieustępliwość[]

Nieustępliwość zmniejsza czas trwania efektów kontroli tłumu o % równy jego wartości.

Główny artykuł: Nieustępliwość.

Odporność na spowolnienie[]

Odporność na spowolnienie zmniejsza skuteczność spowolnień o % równy jego wartości.

Główny artykuł: Odporność na spowolnienia.

Efekty kontroli tłumu celowane na siebie[]

Następujące efekty kontroli tłumu mimo tego, że są podobne do tradycyjnych są dobrowolnie wywoływane i nakładane przez rzucającego je bohatera, a nie na cel. Nałożone w ten sposób efekty kontroli tłumu nie mogą w żaden sposób zostać oczyszczone, a wszelkie sposoby redukcji typu: nieustępliwość; nie działają na nie (wyjątkowo spowolnienie celowane na siebie odbiega od tej reguły i może być zmniejszane przez odporność na spowolnienie).

Ziggs Ładunek Kumulacyjny
 • Unieruchomiony bohater czasowo nie może kontrolować swojego ruchu (nawet, gdy jest on wymuszony, jak w przypadku przerażenia), lecz cały czas może znaleźć się pod wpływem efektów w powietrzu.
 • Przykłady:
Vel'Koz Promień Dezintegracji Istot Żywych
Xerath Tajemny Rytuał
Rumble Tytan ze Złomowiska
Blitzcrank Zwiększone Obroty
Garen Osąd (podczas próby przenikania przez jednostki)
Tahm Kench Pożarcie (gdy posiada wrogiego bohatera w żołądku)

Umiejętności ładowane[]

Umiejętności ładowane często wymagające doładowania nie mogą zostać przerwana przez gracza, ani wroga, a jedynym sposobem na ich anulowanie jest śmierć rzucającego je bohatera.

Wymuszone akcje typu: prowokacja nie wpływają na rzucającego na czas trwania doładowania, nawet efekty w powietrzu, które zmienią pozycje rzucającego, nie zmienią punktu wyjścia, ani toru umiejętności. Czary Przywoływacza i większość aktywnych przedmiotów można używać podczas rzucania.

Umiejętności ładowane mogą zostać przerwane przez mocne efekty kontroli tłumu lub przez ruch rzucającego albo rzuconą kolejną umiejętność – nie istnieją wyjątki od tych reguł. Wyjątkiem jest możliwość rzucenia na siebie Bastionu podczas trwania Pomniku Duranda Galio. Podobnie jak w przypadku umiejętności wymagających doładowania można rzucać czary Przywoływacza i większość aktywnych przedmiotów.

Animacje umiejętności ładowanych i tych, które wymagają doładowania nie są ogólnie uważane za efekty kontroli tłumu, ale negatywnie wpływają na rzucającego. Oto umiejętności bohaterów wywołujące właśnie te negatywne efekty.

Varus Przebijająca Strzała
Vi Niszczyciel Skarbca
Xerath Arkanopuls
Caitlyn Strzał w Dziesiątkę
Karthus Rekwiem
Malzahar Uścisk Piekieł (Przez pierwsze 0.5 sekundy trwania umiejętności)
Rek'Sai Pośpiech Pustki
Tahm Kench Podmorska Podróż
Warwick Bezkresna Niewola

Ciekawostki[]

 • Drugie miejsce, według tej zasady zajmuje Karma – cztery.
 • Najwyższą redukcję efektów kontroli tłumu może osiągnąć Irelia, wymagane jest to tego:
Łącznie będzie posiadała 65% nieustępliwości.

Jeżeli będzie znajdowała się w trybie Ultra Rapid Fire, to wartość wzrośnie do 74% nieustępliwości.

Przy takiej ilości nieustępliwości najdłuższy efekt kontroli tłumu jakim jest Uwiąd Nasusa, który zamiast 5 sekund, trwa tylko 0.33 sekundy.
 • Ujawnianie zapewniane przez Grasowanie Nidalee nie jest uważane za efekt kontroli tłumu.
 • Przed zmianą w umiejętnościach Fiora także nie posiadała żadnych możliwości osłabienia wroga.
 • Przed aktualizacją strzelców (na początku sezonu szóstego) Corki także nie posiadał efektów kontroli tłumu.


Advertisement