League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki
Ten artykuł dotyczy doświadczenia bohaterów. Zobacz też: Doświadczenie (Przywoływacz).

Postęp doświadczenia podczas rozgrywki

Doświadczenie bohatera (XP) to mechanika dostępna podczas rozgrywki, która pozwala zdobywać bohaterom wyższe poziomy, aż do maksymalnego progu, którym jest 18 poziom. Zdobywanie poziomów podczas gry zwiększa bazowe statystyki, a także pozwala odblokowywać i zwiększać poziom zdolności.

Aby zdobyć doświadczenie należy wykonywać różne czynności, ponieważ nie zwiększa się ono z czasem rozgrywki.

Zdobywanie doświadczenia[]

Istnieje 5 sposobów na zdobycie doświadczenia:

 • Zabicie wrogiego bohatera: przyznaje 50% różnicy doświadczenia pomiędzy obecnym, a następnym poziomem zabitego bohatera.
 • Asystowanie przy zabiciu wrogiego bohatera: Przyznaje takie samo doświadczenie jak zabicie wrogiego bohatera, jednak doświadczenie jest dzielone na wszystkich asystujących sojuszników.
 • Śmierć stworów: Znajdowanie się w pobliżu do 1600 jednostek umierającego stwora przyznaje doświadczenie, niezależnie od tego czy go atakowaliśmy czy został zabity przez sojusznika lub strukturę.
 • Potwory z dżungli: Zabicie stworów z dżungli przyznaje doświadczenie tylko i wyłącznie zabójcy, nawet jeśli w pobliżu znajdują się sojusznicy.
 • Niszczenie struktur: Inhibitory i wieże inhibitora zapewniają globalne doświadczenie, gdy zostaną zniszczone. Wszystkie inne struktury po zniszczeniu nie zapewniają doświadczenia.

Zwiększanie doświadczenia[]

Zwróć uwagę, że dodatkowe doświadczenie kumuluje się z podstawowym.

Umiejętności bohaterów[]

Neutralne wzmocnienia[]

Dzielenie doświadczenia[]

 • Kiedy przy zabójstwie jest ponad jeden bohater, to otrzymujemy 30,4% doświadczenia więcej, które dzieli się na wszystkich asystujących sojuszników.[1]
  • W przypadku dwóch bohaterów każdy otrzyma 65.2% doświadcznia.
  • W przypadku trzech bohaterów każdy otrzyma 43.46% doświadcznia.
  • W przypadku czterech bohaterów każdy otrzyma 32.6% doświadcznia.
  • W przypadku pięciu bohaterów każdy otrzyma 26.08% doświadcznia.

Ograniczenia poziomu[]

 • Domyślnie w większości trybów 18 jest maksymalnym poziomem.

Po osiągnięciu maksymalnego poziomu, pasek doświadczenia pokaże wartość 0/0 po najechaniu na niego kursorem. Po osiągnięciu 18 poziomu dalej możemy zdobywać doświadczenie, jednak nie ma to żadnego wpływu na rozgrywkę.

Wymagane doświadczenie[]

Na Summoner's Rift icon.png Summoner's Rift i Twisted Treeline icon.png Twisted Treeline rozpoczynamy rozgrywkę od 1 poziomu, natomiast na Howling Abyss icon.png Howling Abyss od 3.

Doświadczenie wymagane do zdobycia konkretnego poziomu
Mapy ▶ Summoner's Rift icon.png Summoner's Rift Twisted Treeline icon.png Twisted Treeline Howling Abyss icon.png Howling Abyss
▼ Wymagane doświadczenie
poziom 1 0 0 -
poziom 2 280 300 -
poziom 3 380 400 0
poziom 4 480 600 478
poziom 5 580 575 510
poziom 6 680 650 750
poziom 7 780 725 780
poziom 8 880 800 880
poziom 9 980 875 980
poziom 10 1080 950 1080
poziom 11 1180 1025 1180
poziom 12 1280 1115 1280
poziom 13 1380 1205 1380
poziom 14 1480 1305 1480
poziom 15 1580 1530 1580
poziom 16 1680 1880 1680
poziom 17 1780 2355 1780
poziom 18 1880 2955 1880

Ciekawostki[]

 • Nidalee przed swoją przeróbką miała ukrytą zdolność bierną, która przyznawała 5 punktów doświadczenia co 5 sekund pobliskim sojusznikom z mniejszym poziomem od niej.

Przypisy

Advertisement