League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Brand, Płomień Zemsty (wym. Brent) jest jednym z bohaterów dostępnych w League of Legends. [1]

Umiejętności[]

Płomień (Bierna)

Brand.Płomień.png

Umiejętności Branda podpalają cel, zadając mu co sekundę obrażenia magiczne równe 4% maksymalnego zdrowia przez 4 sekundy. W tym czasie zadając 12% maksymalnego zdrowia przeciwnika. Stwory otrzymują maksymalnie 80 obrażeń na sekundę (łącznie 320).

Szczegóły

Celowanie

Płomień to efekt czarów, aktywujący się po użyciu umiejętności.

Obrażenia
Efekty czarów
Efekty przy trafieniu
Tarcze czarów
Dodatkowe informacje

Spalenie (Q)

Zasięg: 900 · Koszt: 50 many · Czas: 8 / 7,5 / 7 / 6,5 / 6 sek.
Brand.Spalenie.png

Aktywna: Brand ciska przed siebie kulę ognia zadającą obrażenia magiczne pierwszemu trafionemu celowi.

Jeśli cel stoi w płomieniach, Spalenie ogłusza go na 2 sekundy.

 • Obrażenia magiczne: 80 / 120 / 160 / 200 / 240 (+65% mocy umiejętności)

Szczegóły

Celowanie

Spalenie to liniowa, kolidująca umiejętność mierzona, która ogłusza cel, jeśli stoi w płomieniach.

Obrażenia
Efekty czarów
Efekty przy trafieniu
Pocisk
Tarcze czarów

Słup Ognia (W)

Koszt: 70 / 80 / 90 / 100 / 110 many · Czas: 10 sek.
Brand.Słup Ognia.png

Aktywna: Brand tworzy słup ognia po 0,625 sekundy w wybranym miejscu, który zadaje obrażenia magiczne wrogom na danym obszarze.

Przeciwnicy, stojący w płomieniach, otrzymują o 25% większe obrażenia.

 • Obrażenia magiczne: 75 / 120 / 165 / 210 / 255 (+60% mocy umiejętności)
 • Obrażenia magiczne zadane podpalonym celom: 94 / 150 / 206 / 263 / 319 (+75% mocy umiejętności)

Szczegóły

Celowanie

Słup Ognia to umiejętność obszarowa, która zadaje zwiększone obrażenia, gdy cel stoi w płomieniach.

Obrażenia
Efekty czarów
Efekty przy trafieniu
Pocisk
 • Odległość do środka obszaru działania: 900
 • Średnica obszaru działania: 500
Tarcze czarów

Pożoga (E)

Zasięg: 625 · Koszt: 70 / 75 / 80 / 85 / 90 many · Czas: 12 / 11 / 10 / 9 / 8 sek.
Brand.Pożoga.png

Aktywna: Brand powoduje potężny wybuch, zadający celowi obrażenia magiczne.

Jeśli cel stoi w płomieniach, Pożoga rozprzestrzenia się na okolicznych wrogów.

 • Obrażenia magiczne: 70 / 105 / 140 / 175 / 210 (+55% mocy umiejętności)

Szczegóły

Celowanie

Pożoga to pojedynczo celowana umiejętność, która rozprzestrzenia się pomiędzy podpalonymi celami.

Obrażenia
Efekty czarów
Efekty przy trafieniu
Tarcze czarów
Dodatkowe informacje
 • Pożoga rozprzestrzenia się pomiędzy niewidoczne cele.

Piroklazm (R)

Zasięg: 750 · Koszt: 100 many · Czas: 105 / 90 / 75 sek.
Brand.Piroklazm.png

Aktywna: Brand tworzy niszczycielski strumień ognia, który odbija się od przeciwników, zadając obrażenia magiczne przy każdym odbiciu. Jeśli cel stoi w płomieniach, Piroklazm (w miarę możliwości) odbije się w kierunku innego bohatera. Piroklazm może odbić się do 4 razy. Jeden przeciwnik może zostać trafiony do 3 razy.

 • Obrażenia magiczne: 150 / 250 / 350 (+50% mocy umiejętności)
 • Maksymalne obrażenia magiczne zadane temu samemu celowi: 450 / 750 / 1050 (+150% mocy umiejętności)
 • Maksymalne obrażenia magiczne: 750 / 1250 / 1750 (+250% mocy umiejętności)

Szczegóły

Celowanie

Piroklazm to pojedynczo celowana umiejętność, która odbija się między celami.

Obrażenia
Efekty czarów
Efekty przy trafieniu
Pocisk
 • Prędkość pocisku: 1000
Tarcze czarów
Dodatkowe informacje
 • Piroklazm wybiera bohaterów wcześniej podpalonych. Nie priorytetuje nad stworami.
 • Piroklazm odbija się pomiędzy niewidocznymi celami.
 • Piroklazm nie posiada reguły lotu.

Wskazówki[]

Grając jako Brand:[]

 • Możesz sprawić, że wrogowie nie będą przebywali w okolicy swoich stworów, podpalając ich Pożogą.
 • Możesz wykorzystać zaklęcia Branda w różnych kombinacjach, aby zmaksymalizować jego obrażenia w różnych sytuacjach.
 • Piroklazm losowo skacze między wrogami, więc najlepiej rzucać go na małe grupy, tak, aby wielokrotnie raził jeden cel.

Grając przeciwko Brandowi:[]

 • Brand musi trafić jedną ze swych umiejętności, aby móc skutecznie użyć kombinacji swych czarów. Uniknięcie Spalenia lub Słupa Ognia zakłóci jego rytm.
 • Postaraj odsunąć się od sojuszników, kiedy zauważysz, że rzuca Piroklazm. Początkowo zaklęcie porusza się dość powoli, co powinno dać twojej drużynie czas na reakcję.
 • Sposób działania biernej umiejętności Branda sprawia, że jest on bardzo skuteczny przeciwko zespołom, które trzymają się razem w jednej grupie. Pamiętajcie, aby się rozproszyć, kiedy walczycie przeciwko Brandowi.

Przypisy

Advertisement