League of Legends Wiki
Advertisement
League of Legends Wiki

Aurelion Sol, Architekt Gwiazd (wym. Ałrelion Sol) jest jednym z bohaterów dostępnych w League of Legends.[1]

Umiejętności[]

Centrum Wszechświata (Bierna)

Zasięg: 325
Aurelion Sol.Centrum Wszechświata.png

Wokół Aurelion Sola nieustannie orbitują trzy gwiazdy po okręgu o promieniu 325, które dodatkowo wyznaczają krąg o promieniu 650 jednostek ograniczający jego umiejętności zadające obrażenia.

Gwiazdy zadają obrażenia magiczne równe 20-130 + 5 / 10 / 15 / 20 / 25 (+18-35% mocy umiejętności) wszystkim trafionym wrogom i nakładają efekty czarów oraz natychmiast zabijają stwory posiadające poniżej 25 maksymalnego zdrowia.

Efekty kontroli tłumu, które uniemożliwiają rzucanie czarów, tymczasowo dezaktywują Centrum Wszechświata.

Szczegóły

Celowanie

Centrum Wszechświata to umiejętność obszarowa, która stale jest aktywna.

Obrażenia
Efekty czarów
Pocisk
Tarcze czarów
Dodatkowe informacje
 • Ponadto Gwiazdy nie mogą zostać uznane jako pociski dla celów które trafią, a bardziej za jednostki przyzwane.

Gwiezdna Fala (Q)

Zasięg: 75 - ∞ · Koszt: 60 / 70 / 80 / 90 / 100 many · Czas: 10 sek.
Aurelion Sol.Gwiezdna Fala.png

Aktywna: Aurelion Sol ciska jądrem nowo powstałej gwiazdy w wybranym kierunku, które rozszerza się tak długo, aż jego centrum nie przekroczy zewnętrznego kręgu. Aurelion Sol może poruszać się wraz z Gwiezdną Falą i dodatkowo na czas trwania efektu zyskuje 10% premii do prędkość ruchu.

Starsurge 2.png

Po ponownym użyciu umiejętności lub po przekroczeniu zewnętrznego kręgu jądro wybucha i zadaje obrażenia magiczne wszystkim wrogom w obszarze 150 jednostek oraz ogłusza ich na krótką chwilę.

 • Obrażenia magiczne: 70 / 110 / 150 / 190 / 230 (+65% mocy umiejętności)
 • Ogłuszenie: 1 / 1,1 / 1,3 / 1,4 / 1,5 sek.

Szczegóły

Celowanie

Gwiezdna Fala to obszarowa, liniowa, penetrująca umiejętność mierzona.

Obrażenia
Efekty czarów
Pocisk
Tarcze czarów
Dodatkowe informacje
 • Dopóki Aurelion Sol będzie wstanie utrzymać Gwiezdną Falę w zasięgu zewnętrznego kręgu, jądro nie wybuchnie. Oznacza to, że ta umiejętność bohaterów posiada nieograniczony zasięg i obszar działania.
 • Każde użycie aktywuje takie efekty jak Blask, Puls Mocy.

Astralna Ekspansja (W)

Zasięg: 650 · Koszt: 40 many + 16 / 22 / 28 / 34 / 40 na sek · Czas: 6 / 5,5 / 5 / 4,5 / 4 sek.
Aurelion Sol.Astralna Ekspansja.png

Bierna: Obrażenia Gwiazd zostają zwiększone.

 • Dodatkowe obrażenia: 5 / 10 / 15 / 20 / 25
Celestial Expansion 2.png

Przełączana: Aurelion Sol przemieszcza swoje Gwiazdy do zewnętrznego kręgu i zwiększa zadawane przez nie obrażenia o 50%.

 • Całkowite obrażenia magiczne: 30-195 + 15 / 30 / 45 / 60 / 75 (+27-52,5% mocy umiejętności)

Szczegóły

Celowanie

Astralna Ekspansja to przełączane wzmocnienie, które wzmacnia Gwiazdy

Dodatkowe informacje

Legendarna Kometa (E)

Zasięg: 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 · Koszt: 60 many · Czas: 60 / 55 / 50 / 45 / 40 sek.
Aurelion Sol.Legendarna Kometa.png

Bierna: Gdy Aurelion Sol porusza się w jednym kierunku, zyskuje narastającą premię do prędkości ruchu.

 • Prędkość ruchu: 25 / 30 / 35 / 40 / 45%
Comet of Legend 2.png

Aktywna: Aurelion Sol przyciąga swoje orbitujące Gwiazdy i unosi się w powietrze, a następnie przemieszcza się na dużą odległość. Raz obranego kursu nie można już zmienić, a zadane mu przez wrogów obrażenia spowodują, że Aurelion Sol powróci na ziemię, przywracając swe orbitujące Gwiazdy.

Podczas lotu Aurelion Sol ignoruje kolizję z przeszkodami i zyskuje wizję oraz może użyć Gwiezdnej Fali.

Szczegóły

Celowanie

Legendarna Kometa to celowane na siebie pół-wzmocnienie.

Pocisk

Głos Światła (R)

Zasięg: 1500 · Koszt: 100 many · Czas: 110 / 90 / 70 sek.
Aurelion Sol.Głos Światła.png

Aktywna: Aurelion Sol wystrzeliwuje w wybranym kierunku strumień gwiezdnego ognia, który zadaje obrażenia magiczne wszystkim wrogom w linii i spowalnia ich na 2 sekundy; spowolnienie maleje z czasem. Dodatkowo pobliskie cele będące w obszarze wewnętrznego kręgu zostają odrzucone do jego granicy.

 • Obrażenia magiczne: 150 / 250 / 350 (+70% mocy umiejętności)
 • Spowolnienie: 40 / 50 / 60%

Szczegóły

Celowanie

Głos Światła to liniowa, umiejętność obszarowa.

Obrażenia
Efekty czarów
Pocisk
Tarcze czarów

Wskazówki[]

Grając jako Aurelion Sol[]

 • Wykorzystując Legendarną Kometę możesz sprawić, że Gwiezdna Fala rozrośnie się do olbrzymich rozmiarów.
 • Zachowaj Głos Światła, by użyć go do obrony przed przeciwnikami walczącymi wręcz albo skorzystaj z niego, by z dużej odległości inicjować potyczki.
 • Legendarna Kometa pozwala ci na szybkie przemieszczanie się po mapie - posługując się nią możesz wywierać presję na inne aleje.

Grając przeciwko Aurelion Solowi[]

 • Postaraj się zbliżyć do niego, gdyż wtedy jego orbitujące gwiazdy nie będą mogły cię skrzywdzić.
 • Gwiazdy znikają, kiedy Aurelion Sol zostanie ogłuszony lub uciszony, dając ci świetną okazję do podjęcia z nim walki.
 • Architekt Gwiazd zyskuje prędkość ruchu poruszając się w prostej linii, ale straci ją, jeśli otrzyma obrażenia.
 • Gwiezdna Fala może się zwiększyć i objąć swoim zasięgiem ogromny obszar, dlatego nie pozostawaj zbyt długo w tym samym miejscu!
 • Niezwykła mobilność Aurelion Sola daje mu świetne możliwości do nękania innych linii, dlatego grając przeciwko niemu zawsze ostrzegaj sojuszników o jego zejściu z linii i dbaj o wizję na mapie.

Przypisy

Advertisement