League of Legends CZ/SK Wiki
Advertisement
Šampión Příběh Taktika Galerie

Příběh[]

V pustinách Urtistanu se kdysi rozkládalo úžasné město. Rozpadlo se před dávnými věky, během děsivé runové války, podobně jako většina zemí za Velkou bariérou. Jeden muž však všechny ty hrůzy přežil: čaroděj jménem Zilean. Byl přímo posedlý časem, a tak se nestalo žádným překvapením, že se usadil v městské věži s hodinami. Jak se válečná spoušť přibližovala k jeho domovu, nořil se stále hlouběji do pokusů s magickým tokem času, aby odhalil roušku všech možných budoucností. Doufal, že nalezne mírové řešení. Zileanovo očarování nicméně ovlivnilo jeho vnímání času, a když do Urtistanu vtrhl celý kordon temných vyvolávačů-rytířů s tajným posláním, nacházel se v hluboké meditační stázi. Když si svou chybu konečně uvědomil, z Urtistanu už zbyly jen doutnající trosky. Vyvolávači, kteří měli celou zkázu na svědomí, moudře ponechali věž s hodinami nedotčenou, a to ze dvou důvodů. Chtěli se vyhnout tomu, že by upoutali Zileanovu pozornost, a zároveň mu chtěli způsobit utrpení z výčitek nad svým opomenutím.

Zilean měl sotva čas uvědomit si smutek nad vzniklými ztrátami, než zjistil, že jeho nebezpečný výzkum měl velmi kruté vedlejší účinky: chronodisplazii. Tato záhadná nemoc mu zaručila nesmrtelnost, ale jeho vědomí oddělila od spojitosti s běžným plynutím času. Teď myšlenkami prochází časem, od jakéhokoli bodu v minulosti po současnost, a není schopen nijak ovlivnit události, které odhalí. Nejtrýznivějším aspektem tohoto prokletí je skutečnost, že Zilean občas vidí Urtistan takový, jakým býval dřív, a zbytek času musí pobývat v jeho opuštěných rozvalinách. Pouze mocná vyvolávací magie, kterou provozují členové Ligy legend, byla schopna tuto nemoc léčit. Zilean se do ní proto zapojil a doufal, že nalezne lék, který mu umožní zachránit svůj lid.

„Není horšího zármutku než toho ze ztráty věcí, které teprve měly nastat.“ - Zilean

V pustinách Urtistanu ležalo kedysi obrovské mesto. Vytratilo sa dávno v hrozných runových vojnách, ako mnohé krajiny spod Veľkej Bariéry. Napriek tomu jeden človek prežil, kúzelník s menom Zilean. Keďže bol posadnutý časom, zväčša sa zdržiaval v mestskej hodinovej veži. Keď sa vojnová spúšť blížila k jeho domovu, experimentoval s mocnou časovou mágiou, aby predvídal všetky možné varianty budúcnosti. Dúfal, že nájde mierové riešenie. Zileanove čary ovplyvnili jeho vnímanie času a preto keď Urtistan napadla falanga temných rytierov neznámeho pôvodu, Zilean si to ani nevšimol. Keď si uvedomil svoju chybu, Urtistan bol už iba kopa dymiacich trosiek. Summoneri, čo sú zodpovední za túto skazu, nechali naschvál mestskú hodinovú vežu na pokoji. Hlavne aby sa vyhli Zileanovi a aby potrestali jeho nepozornosť.

Zilean ani nemal veľa času smútiť nad jeho veľkou stratou až zistil, že jeho nebezpečné výskumy mali krutý vedľajší účinok: chrono-displasia. Táto tajná choroba mu poskytla nesmrteľnosť, ale odpojila základy jeho vnímania prítomnosti. Teraz sa mentálne presúva v čase, od všetkého čo sa udialo, až po prítomnosť, neschopný ovplyvniť udalosti, ktoré sa stali. Najhroznejším aspektom tohto prekliatia je, že Zilean občas zažíva Urtistan ako kedysi bol a raz ako sa zdržiava osamelý v jeho zrúcaninách. Iba mocná mágia summonerov z League of Legends je schopná liečiť tento stav. Preto sa Zilean pridal do League of Legends, dúfajúc, že nájde liek a cestu ako zachrániť svoj ľud.

"Niet horší smútok, ako smútok nad stratou, ktorá ešte len príde."
Zilean