League of Legends CZ/SK Wiki
Advertisement

Příběh[]

Ziggs se narodil s talentem pro různé dráty a pájení, avšak jeho chaotická hyperaktivní nátura byla mezi yordlskými vědci velmi neobvyklá. Aspirujíc na to stát se uznávaným průkopníkem jako Heimerdinger, se prokousával skrze ambiciózní projekty s maniakálním zápalem – povzbuzován jak svými explozivními neúspěchy, tak i nepopřitelnými objevy. Slova o Ziggsových vrtkavých pokusech se donesla až do světoznámé Yordlské Akademie v Piltoveru a její uznávaní profesoři ho pozvali, aby jim předvedl své výtvory. Jeho charakteristické pohrdání bezpečností však přineslo prezentaci brzký konec, když se hextechový stroj, který Ziggs předváděl, přehřál a explodoval, čímž vytvořil ve zdech Akademie obrovskou díru. Profesoři se oprášili a nekompromisně mu navrhli, aby odešel. Devastovaný Ziggs se připravil na návrat do Bandle City s ničím, než s hanbou. Nicméně, než stihl odejít, jednotka Zaunských agentů infiltrovala Akademii a unesla profesory. Piltoverská stráž vystopovala únosce až do Zaunitského vězení, jejich zbraně byli však příliš slabé, aby zničili zesílené zdi pevnosti. Rozhodnutý překonat je, začal Ziggs experimentovat na nové zbrani a brzy si uvědomil, že by mohl použít svůj omylem nabytý dar pro demolici k záchraně zajatých yordlů.

Zanedlouho vytvořil Ziggs řadu silných bomb, jenž s láskou nazval „hexplosives“. S tímto novým vynálezem, připraveným na první otestování, Ziggs odcestoval do Zaunu a proplížil se ke komplexu věznice. Zapálil u vězení gigantickou bombu a s radostí pozoroval jak exploze skrz na skrz roztrhala zesílené zdi. Jakmile se rozestoupil kouř, Ziggs vběhl dovnitř a zahnal stráže bombovým pozdravem. Vřítil se k celám, další bombou vyhodil mříže z pantů a vyvedl zajaté yordly na svobodu. Po návratu do Akademie uznávaní profesoři obdařili Ziggse čestným titulem -Děkan přes výbušniny – a navrhli, že by mohl demonstrovat tuto novou yordlskou invenci v League of Legends. S pocitem konečného zadostiučinění Ziggs nabídku přijal, nedočkavý vyzkoušet jeho neustále se rozšiřující sbírku hexplosiv na tom nejlepším testovacím území na světě: the Fields of Justice.

"Ziggs? Nevypočitatelný, nebezpečný, ano ano. Ale vskutku brilantní!"