FANDOM


Šampión Příběh Taktika Galerie

YasuoSquare.png

Yasuo
- zneuctěný
Cena: 6300 IP / 975 RP
Role: Fighter, Assassin Datum vydání: N/D
Attackpower.png
Defensepower.png
Abilitypower.png
Difficulty.png
Staty (1. level - 18. level)
Zdraví / Health 430 (+82) Mana N/D
Regen. zdraví 5 (+0.18) Regen. many N/D
Síla útoku / AD 50 (+3.2) Brnění / Armor 15 (+3.4)
Rychlost útoku / AS 0.658 (+4%) Odolnost vůči magii / MR 30
Dosah / Range 175 Rychlost pohybu / MS 350

Schopnosti Editovat

Tento šampión používá schopnosti zdarma a jsou omezeny pouze cooldowny. Místo toho používá Flow jako svůj zdroj schopností. Yasuo začíná s 0 Flow a může mít až 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 90 / 100 / 110 / 125 / 140 / 160 / 185 / 215 / 250 / 290 / 340 / 400 / 470. Yasuo získává Flow, když se hýbe - získá 1% svého maximálního Flow za každých 80,5 cestovních jednotek. Flow ziskává i při skocích, teleportaci, nebo když je zasažen CC. Flow se neztrácí při nečinnosti.

[P] Way of the Wanderer (Poutníkova cesta)
Way of the Wanderer

Yasuova šance kritického útoku je dvounásobná ale zranění udělené kritickým útokem je zmenšeno o 10%
Když má Yasuo maximum Flow, získá štít na 2 sekundy, poté co je zraněn od nepřátelského šampióna nebo monstra. Pak ztratí všechnu Flow.

[Q] Steel Tempest (Ocelová bouře)
DOSAH: Viz níže
STATICKÝ COOLDOWN: 4 sekundy

Active: Následující úspěšný zásah Steel Tempest během 6 sekund přidá jedno nabití.

Steel Tempest
První aktivace: Yasuo vrhne dopředu svůj meč a zraní všechny nepřátele v linii 475 jednotek. Pokud je to použito během skoku, změní se efekt z linie na kruh o šíři 375 jednotek.


Gathering Storm
Druhá aktivace: Stejná jako první.


Empowered Steel Tempest
Třetí aktivace: Yasuo mávne svým mečem a vypustí vzdušný vír, který cestuje v linii, vyhodí do vzduchu všechny nepřátele až do vzdálenosti 900 jednotek v linii. Pokud je to použito během skoku, změní se efekt z linie na kruh o šíři 375 jednotek. To zruší všechny nabití.

Steel Tempest může kritnout, udělí bonusové physical damage založeno na ? (190%) ? AD a aplikuje on-hit efekty na prvního zasaženého nepřítele. Cooldown Steel Tempest není ovlivněn cooldown redukcí ale je redukován množstvím bonusového attack speedu.

  • Physical Damage: 20 / 40 / 60 / 80 / 100 (+100% AD)
[W] Wind Wall (Větrná zeď)
DOSAH: 400
COOLDOWN: 26 / 24 / 22 / 20 / 18 s
Wind Wall

Passive: Yasuo získá procentuální Flow ze svého maximálního, kdykoliv použije Sweeping Blade nebo Last Breath a jejich vzdálenosti, kterou cestoval.

  • Flow: 4 / 8 / 12 / 16 / 20%

Active: Yasuo vytvoří větrnou zeď, která se pomalu posouvá dopředu po 3.75 sekund. Zeď blokuje všechny nepřátelské projektily kromě věží.

  • Šířka zdi: 300 / 350 / 400 / 450 / 500
[E] Sweeping Blade (Rozmáchlá čepel)
DOSAH: 475
COOLDOWN: 0.5 / 0.4 / 0.3 / 0.2 / 0.1 s
Sweeping Blade

Active: Yasuo skočí na vzdálenost 475 ve směru nepřátelského cíle, udělí magic damage a označí jej na krátkou dobu. Každé další použití zvyšuje zranění této schopnosti o 25% až do maxima 50% bonus zranění. Yasuo nemůže použít Sweeping Blade na nepřítele, který byl již označen.

  • Trvání označení: 10 / 9 / 8 / 7 / 6
  • Magic Damage: 60 / 70 / 80 / 90 / 100 (+60% AP)
  • Maximum zranění: 120 / 140 / 160 / 180 / 200 (+60% AP)
[R] Last Breath (Poslední dech)
DOSAH: 1200
COOLDOWN: 80 / 55 / 30 s
Last Breath

Active: Yasuo skočí k blízkému vyhozenému nepřátelskému šampiónovi, udělí physical damage a podrží všechny vyhozené nepřátele o 1 sekundu navíc ve vzduchu a udělí jim physical damage. Jakmile přistane, Yasuo získá 50% armor penetration(pouze na Kritických zásazích) proti nepřátelskému bonusovému armoru po 15 sekund. Aktivace Last Breath resetuje všechna nabití Steel Tempest a přidá maximální flow po použití.

  • Physical Damage: 200 / 300 / 400 (+150% bonus AD)

Rivalové Editovat

RivenSquare.png Riven


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.