FANDOM


Šampión Příběh Taktika Galerie

Příběh Editovat

Během zmatků runových válek se hluboko v Morových džunglích ztratil obrovský runový kámen. Po celá staletí tam ležel nedotčen a vyzařoval mocnou magii, která okolí obdařovala životní silou. Skupinka opic, kterou tento kámen obdařil obzvláště mocnou silou, jej začala uctívat. Jejich vůdce, moudrý učenec, nabyl přesvědčení, že by jeho moc mohl ovládnout a využít ji k tomu, aby se opice staly nesmrtelnými. Provedl komplikovaný rituál, ten však zdaleka neproběhl podle jeho očekávání. Runový kámen byl zničen a namísto toho, aby opicím poskytl nesmrtelnost, dal vzniknout Kongovi - opici, jež ve svém srdci nesla veškerou moc a sílu kamene. Konga vedla neuhasitelná touha po moci a vlastní velikosti. Sháněl se po všech stvořeních, která mohla Morová džungle nabídnout, aby nalezl protivníka hodného své síly. Nikdo však jeho představy nenaplnil. Proto požádal o radu učence a dozvěděl se o legendě o opicích bez srsti, které za pomoci důvtipu a síly upravily svět podle vlastních představ.

Kong se tedy vydal na sever, aby zjistil, jestli ta legenda mluví pravdu. Přešel Jižní pustiny a pak i Velkou bariéru. Na své cestě narazil na Mastera Yi, který byl ponořen do hluboké meditace. Kong se ho zeptal, kdo je nejsilnějším válečníkem severu, a Yi mu pověděl o Lize legend. Ten příběh Kong nemohl pustit z hlavy. Místo, kde by mohl bojovat s nejsilnějšími bojovníky světa, se mu jevilo jako učiněný ráj. Proto Mastera Yi požádal, aby ho Lize představil a naučil jej lidským způsobům. Pak bude moci se ctí plnit roli šampiona. Na oplátku měl Yiho poctít tím, že bude bojovat jeho stylem wuju a stane se největším válečníkem Runeterry všech dob. Na Yiho udělalo Kongovo zaujetí velký dojem, a tak souhlasil. Měl jen jednu podmínku: Až nadejde čas, Kong předá umění wuju jednomu ze svých žáků. V duchu této dohody poté Konga přejmenoval na Wukonga a obdařil jej zbraní, která odrážela jeho neobvyklou povahu - očarovanou holí, již vyrobil mladý Doran. Ta zbraň byla nedostižným mistrovským dílem. S Yiho pomocí se Wukong přihlásil do Ligy legend, aby sám sobě potvrdil, že je nejlepším z nejlepších, a světu ukázal skutečnou sílu wuju.

„Jedině v boji se můžeš dozvědět, kdo skutečně jsi.“ - Wukong

V Morových Džunglích vládl Kong jako král. Mohl poroučet unikátní, přírodní formě magie a poháněla ho horlivá ambicióznost. Morové Džungle byly ideálním prostředím pro posílení jeho růstu - překonával nové výzvy a díky životu ve strasti a soužení jeho síla neustále vzkvétala. Nicméně, jakmile překonal veškeré překážky a přemohl všechny své nepřátele, opět v něm rostl nevybouřený neklid. Se strachem, že již neexistuje nic co by mohl dokázat, se vydal hledat radu u opičího mudrce, který žil za Velkým vodopádem. Onen mudrc mu vyprávěl příběh o bezchlupých opicích ze severu, které svou chytrostí a silou ohýbají svět dle jejich vůle. Kong byl při této vyhlídce rovnocenných soupeřů radostí bez sebe a okamžitě vyrazil na sever, doufaje, že mudrcův příběh byl pravdivý.

Při cestování na sever překročil Jižní Pustiny a poté Velkou Bariéru. Aniž by věděl cokoliv o Lize, dorazil na panství před Institutem Války kde nalezl Mastera Yiho, ponořeného v meditaci. Kong byl dychtivý vyzkoušet sílu těchto severských bojovníku a tak vyzval Yiho na duel. Zaujat Kongem, rozhodl se Yi užít si trochu srandy. Ve chvilce během jeho prvního útoku Kong poznal, že proti Yimu nemá šanci. K tomu aby byl nejlepší, potřeboval učitele. Požádal tedy Yiho, aby ho přijal jako žáka a ukázal mu zázraky severních krajů. Na oplátku by poté uznal a ctil Yiho, jakožto nejlepšího bojovníka, kterého Runeterra kdy viděla. Yi, který obdivoval jeho nadšení, souhlasil pod jednou podmínkou - Kong bude jednoho dne učit lekce Wushu svého vlastního žáka. V duchu této dohody přejmenoval Konga na "Wukong" a obdaroval ho zbraní sedící k jeho neobvyklé povaze: kouzelnou hůl, vyrobenou mladým Doranem. Zbraň byla bezkonkurenčním mistrovským dílem. Po tvrdém tréninku se Wukong připojil k League of Legends, aby naplnil svůj slib ukázat světu pravou sílu Wuju.

"Pouze v boji se naučíte, co ve skutečnosti jste."
Wukong


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.