FANDOM


Šampión Příběh Taktika Galerie

Příběh Editovat

Warwick se kdysi těšil uznání za to, jak dokázal lovit vhodné příslušníky lidského druhu k využití pro ten nejtemnější typ vědeckého výzkumu. Když jeho ambice přesáhly jeho fyzické možnosti, vypil nebezpečný lektvar, který jej proměnil v nezastavitelného lovce lidí. Jeho nově objevená síla však nebyla zadarmo.

Před tou proměnou se mu v Zaunu kvůli lidem, které používal jako pokusná stvoření, přezdívalo „pastýř“. Proslul svými promyšlenými postupy a tvrdým odhodláním, proto na něj lidé pohlíželi s opatrnou směsicí uznání a strachu. Jak jeho pověst sílila, sílily i požadavky, které na něj lidé kladli. Jeho zákazníci po něm chtěli stále nebezpečnější druhy a zvyšovali i nároky na termín dodání. Aby Warwick mohl jejich požadavkům dostát, potřeboval sílu, jež přesahovala možnosti jeho lidské podoby. Jeho dlouholetý přítel Singed navrhl mocné zaklínadlo. Recept vyžadoval tři klíčové přísady: stříbro ze Stínových ostrovů, tesák divovlka Balefira a srdce nebeské bytosti. Warwickovi se podařilo první dvě přísady získat poměrně snadno, nicméně třetí se ukázala jako nesrovnatelně větší výzva. Vydal se do Ionie, aby zde chytil Soraku, bytost považovanou za potomka hvězd. Soraka však jeho plán prohlédla a za pomoci mocné magie jej zapudila. Warwick se nemohl přes své selhání přenést a k Singedovi se vrátil rozzuřený a znetvořený. Požadoval, aby lektvar uvařil i bez oné přísady, Singed jej však varoval, že výsledek může mít nepředvídatelné účinky. Warwick však varování svého přítele nedbal a směs vypil. Vývar jej proměnil v bytost složenou z člověka a vlka a dodal mu nespoutanou sílu i zostřené smysly. V euforii z výsledku okamžitě začal svou novou sílu zkoušet. Každým dnem se jeho instinkty zlepšovaly, jeho lidská stránka se však postupně vytrácela. Cítil, že nad sebou ztrácí kontrolu: Ačkoli svou kořist vždy dokázal ulovit, často se mu nedařilo ji donést živou. Teď se snaží získat srdce Soraky, aby svou proměnu stabilizoval dřív, než jeho mysl definitivně ustoupí divokým zvířecím pudům.

„Nakonec nás ta šelma dostane všechny.“ - Warwick

Warwick se považoval za nejmocnějšího a nejctěnějšího muže svého rodného městského státu Zaun. Během své nechvalně proslulé kariéry alchymisty si Warwick vydobyl mnohá vyznamenání, mezi ta nejvýznamnější jistě patří lukrativní nabídka služeb armádě Noxianu během tažení proti Ionii. Uzavřeni ve své laboratoři daleko od předních linií, Warwick se svým učněm Singedem neúnavně pracovali na výrobě všelijakých hrozivých směsí pro armádu Noxianu. Tak mocné bylo jeho umění, že ani ti nejnadanější Ionijští léčitelé pod vedením Soraky - Dítěte hvězd, si nevěděli rady s jedy a chemickými zbraněmi zplozenými v jeho chorobné mysli. Warwickova hrůzovláda nabrala na takovém věhlasu, že již samotné jeho jméno bylo kletbou v očích Ionijských nepřátel, začali ho nazývat „Smrtitvůrcem“.

Ale ani chráněnec Noxianského nejvyššího velení není zcela v bezpečí před odplatou. Soraka, kráčejíc přes myriádu smrti a destrukce zanechanou po jednom z Warwickových chemických útoků, již nebyla schopna to déle snést. Seslala na Warwicka hněv kosmu, s přáním aby jeho podoba zrcadlila krutost jeho srdce. Za takovou kletbu byla ochotna zaplatit svým božstvím. Zabraného do práce ve své laboratoři, Warwicka zachvátila nepřemožitelná žízeň. Učen s děsem vzhlédl, jak Warwick rozrazil dveře své bašty a rozběhl se do neznáma následován děsivým vytím. Stal se vlkodlakem, divokou, vražednou stvůrou. Dnes Lovec krve zápolí uvnitř League of Legends v barvách Noxusu, vděčný za kletbu kterou mu, dnes již smrtelný, nepřítel propůjčil.

"Nakonec šelma dostihne nás všechny."
Warwick

Přátelé: Singed

Nepřátelé: Soraka, VayneCommunity content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.