League of Legends CZ/SK Wiki
Advertisement
Šampión Příběh Taktika Galerie

Příběh[]

Nemilosrdný sever Freljordu je domovem medvědovců - divoké a bojovné rasy, která v pusté tundře přežívá již po celá tisíciletí. Jejich vůdcem je divoký válečník, který vládne síle blesku a zasévá s ní strach mezi své nepřátele: Volibear. Je to bojovník i mystik, který se snaží bránit pradávné tradice a válečnického ducha svého kmene.

Ačkoliv se medvědovci zapsali do dějin svými legendárními činy v dávných bitvách, v poslední době žijí v pokojném ústraní. V čele válečníků stál po mnoho let triumvirát náčelníků, kteří udržovali jejich dlouholetou izolaci a chránili je tak před malichernými problémy a konflikty ostatních. Jako kmenový šaman byl Volibear respektovaným mudrcem, známým pro svůj rozhled a moudrost. Byl to věk nebývalého míru, Volibear však cítil, jak v něm narůstají obavy. V letech prosperity kmen ztrácel na síle a odolnosti a mnozí úplně zapomněli posvátné umění války. Volibear cítil, že oheň v jejich duších vyhasíná. Když své obavy sdělil triumvirátu, odmítli mu naslouchat a varovali ho, aby nezapomínal, kde je jeho místo.

Volibear se vydal hledat moudrost a vyšplhal na vrchol posvátné hory Ledních medvědovců, na místo neustále zahalené divokou bouří. Oko bouře prý umí věštit budoucnost a bouře podle legend ukazuje příštího velkého náčelníka kmene. Jakmile Volibear vystoupil na vrchol, zasáhl ho jakýsi podivný blesk. Když šaman procitl, ovládla ho děsivá vize Freljordu zcela pohlceného temnotou. Viděl, jak nepřipravené a nedbalé vojsko medvědovců masakrují strašlivé ledové nestvůry. Okamžitě pochopil, že pokud se nepřipraví na válku, jeho rasa zahyne.

Volibear vyrazil dolů s hory, aby se o svou vizi podělil s ostatními, když tu mu náhle cestu zastoupili tři medvědovci - triumvirát. Odmítli Volibearovu varování naslouchat, protože nechtěli zničit dlouho trvající mír. Místo toho mu dali na výběr: složit slib mlčení, nebo smrt. Odhodlaný a neoblomný Volibear prohlásil, že na jeho poselství závisí samotné přežití medvědovců, a pustil se do zuřivého boje proti trojici. Byl to strašný střet. Když už se zdálo, že Volibear svým protivníkům podlehne, povolal sílu bouře. A pomocí divokého blesku nakonec v jediném bouřlivém zásahu celou trojici srazil na kolena. Ochromený a ohromený triumvirát spatřil znamení náčelníka medvědovců: sílu posvátné bouře.

Triumvirát uznal Volibearovo nástupnické právo a jmenoval jej novým náčelníkem medvědovců. Bývalý šaman se rychle a rozhodně pustil do práce: vyburcoval svůj kmen z poklidu, oživil jejich bojové tradice a navázal spojenectví se Sejuani, válečnicí, která s nimi měla bojovat proti přicházejícímu zlu. Postupem času se kmen znovu stal drsným a odolným a jeho pověst hrozivých válečníků z dávných legend se vrátila. Nyní je Volibear se svými medvědovci připraven na temnotu, která se již sbírá na mrazivém obzoru.

„Bez války nepoznají medvědovci mír.“ - Volibear

I přestože severní okraje Freljordu jsou tím nejnemilosrdnějším kouskem Valoranu, se medvědům klanu Ursine podařilo přežít na samotných hranicích uprostřed rozlehlé tundry mezi blesky po mnohá staletí. Jakožto obávaný a respektovaný bojovník Ursin zasvětil Volibear svůj život ochraně svých lidí a oddanosti k jeho staršímu bratrovi, náčelníkovi kmene. Když byl jeho bratr zabit na lovu v tundře, začal klan na Volibeara pohlížet jako na otcova následovníka. Byla to pocta a zároveň břímě, ve které nikdy ani nedoufal, ale své role se zhostil s hrdostí. Nicméně podle prastaré Ursinské tradice ho kmen nemohl uznat vůdcem, dokud se nevrátí z cesty na vrcholek jejich prokleté hory, na místo navěky ukrytém v bouřlivé vichřici. Tam Ursinští náčelníci musí promluvit s bouří samotnou a získat tak zasvěcení a moudrost, jenž je posílí na jejich cestě mocných vůdců.

Zakut v tradiční zbroji náčelníků a v očarovaných rukavicích, Volibear započal dlouhý a namáhavý výstup po příkrých svazích hory. Když dorazil na vrchol a pohlédl do zuřící bouře nad sebou, zahlédl hrozivou vizi Freljordu zoufale zmítaného válkou. Na krvavém bojišti toho šíleného masakru klan Ursine padal mrtvý k zemi. Věříc, že vize byly prorockým znamením věcí, jenž mají nastat, pokud proti nim nic neudělá, cestoval Volibear do hlavního města Freljordu. Ursine nepřekročili severní hory celá staletí a na jeho vzhled bylo pohlíženo s obavami. Královna Ashe však uznala Volibeara jako moudrého a mocného spojence. Jejich spojení v alianci bylo něčím, v čem Volibear viděl první krok proti válkou roztrhané budoucnosti. Součástí jejich dohody bylo, že se připojí k League of Legends ve jménu sjednoceného Freljordu, reprezentujíc přírodní sílu jeho národa na Polích Spravedlnosti (Fields of Justice).

"Je málo těch, kteří mohou obstát před bouří, jež se žene v patách Volibearova řevu."