FANDOM


Šampión Příběh Taktika Galerie

Příběh Editovat

V horách mezi Noxem a Bouřnými pláněmi se nachází chrám, kde jsou uchovávána tajemství prastaré a děsivé magie. Celé okolí této svatyně je poseto mrtvolami nešťastníků, kteří do její blízkosti omylem zabloudili. V žádné není ani kapka krve. To vzbudilo zájem mladého Vladimira, když touto oblastí prchal z Noxu. Den předtím totiž Vladimir brutálně zavraždil dva stejně staré chlapce jen proto, aby se mohl kochat pohledem, jak se jejich rudá krev roztéká a vpíjí do země. Uvědomil si, že své vražedné choutky už nedokáže nadále potlačovat, a pokud by zůstal v Noxu, dříve nebo později by se mu jeho temné skutky staly osudnými. Bez váhání tedy svůj rodný městský stát opustil a vydal se směrem na jih. Cesta lemovaná mrtvolami jej dovedla až k rozpadajícímu se chrámu. Uvnitř našel starého mnicha, který jej upřeně pozoroval svýma šarlatovýma očima. S překvapením zjistil, že jej Vladimir sleduje také a doslova jej hltá pohledem. Když mnich zjistil, jaká temná touha hocha stravuje, naučil jej manipulovat s tekutinou života a ovládat ji. Kdykoliv se jim to poštěstilo, cvičili toto umění dokonce na pocestných, kteří do blízkosti jejich úkrytu zavítali. Vladimira už čekala jen poslední lekce. Mnich jej varoval, že pokud ji nesloží, bude jej to stát život. Hoch uspěl, výsledek jej však zaskočil. Během rituálu se veškerá starcova krev přenesla do Vladimirova těla, smísila se s jeho vlastní a naplnila jej magickou silou jeho učitele i všech hemomantů před ním. Vladimirův život náhle ztratil vedení a směr. Rozhodl se tedy vrátit do Noxu, aby všem dokázal, že jeho umění je lepší než jakékoliv jiné. Když členové Vrchního velení spatřili děsivý osud, který potkal palácovou stráž, rozhodli se najít pro Vladimirovy odporné schopnosti adekvátní využití.

"To, co tebou protéká, bude tvou zkázou. "
Vladimir


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.