FANDOM


Vilemaw Editovat

LoL Secrets Vilemaw's Dance Party & How To Trigger It

LoL Secrets Vilemaw's Dance Party & How To Trigger It

Vilemaw je obrovský arachnoidní pavouk, který sídlí v lokalitě Pokroucené Aleji na Stínových ostrovech, kde slouží podobnému účelu jako Baron Nashor.

Když je poražen, Vilemaw obdaří všechny členy týmu, kteří jej zabili buffem Crest of Crusing Wrath, který poskytuje schopnost průchodu skrze jednotky a také posiluje blízké poskoky buffem Hand of Baron.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.