FANDOM


Šampión Příběh Taktika Galerie

Příběh Editovat

Poměrně brzy ve svém životě objevil Viktor své zapálení pro vědu a invenci, konkrétně v oblasti mechanické automatizace. Docházel na prestižní Zaunskou Techmaturgyckou Kolej (techmaturgie = spojení magie a technologie, např. blitzkrank, orianna) a vedl tým, který zkonstruoval Blitzcranka – vědecký průlom, o kterém doufal, že ho vynese na vrchol své profese. Naneštěstí byl jeho triumf uzmut Profesorem Stanwickem, který získal všechna ocenění za vývoj Blitzcrankova vnímáni a později využil Viktorův výzkum k oživení Urgota. Viktorovo domáhání se spravedlnosti nepřineslo žádnou odezvu a on sám se brzy potopil do hlubin deprese. Odešel z Koleje a zabarikádoval se v jeho vlastní privátní laboratoři, přetínajíc tak pouta se všemi lidskými bytostmi. Tam v tajnosti započal projekt, o který ho nebude moci připravit nikdo jiný. Toužíc po revoluci v jeho oboru a zároveň po eliminaci závistivých lidských emocí, jenž v něm manifestovali, navrhl součástky k nahrazení a vylepšení jeho vlastního těla. Když se Viktor znovu vynořil na povrch, nezůstala téměř žádná stopa po muži, jímž původně byl.

Nejen, že nahradil většinu své anatomie, dokonce i jeho osobnost se změnila. Jeho předchozí naději o lepší společnosti vystřídala posedlost něčím, co on sám nazýval „skvostnou evolucí“. Viděl sám sebe jako patrona a průkopníka Valoranské budoucnosti – budoucnosti, ve které se člověk zřekne vlastního masa ve prospěch nadřazenějších hextech augmentací. I když byl Viktorův vzhled přijat s těžkou skepsí, vědci byli ohromeni sofistikovaností jeho mašinérie. Sjednocení své mysli s technomaturgickými stroji mu umožnilo drasticky zrychlit pokrok svého výzkumu. Jeho přeměna ho zbavila toho, čemuž on sám přezdíval emocionální slabost, avšak i tak bylo možno rozpoznat jakýsi plíživý zbytek nelibosti vůči Profesoru Stanwickovi. Viktor se přidal k League of Legends, aby postavil své vynálezy proti těm největším protivníkům, jaké může Valoran poskytnout a aby opravil jakoukoli zbylou slabost či neefektivnost.

"V rukou jednoho je techmaturgie nástroj. V rukou druhého je osvobozením."
Viktor

Přátelé: Blitzcrank, Urgot

Nepřátelé: Jayce, OriannaCommunity content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.